337-0403/01 – Dynamika (DYNM)

Garantující katedraKatedra mechanikyKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Jiří Podešva, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Jiří Podešva, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2008/2009Rok zrušení2014/2015
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BIL59 Mgr.Ing. Alena Bilošová, Ph.D.
DUF029 Ing. Zdeněk Duffek
GRE196 Ing. Jan Grepl, Ph.D.
POD10 doc. Ing. Jiří Podešva, Ph.D.
POR05 doc. Ing. Zdeněk Poruba, Ph.D.
ZAP60 prof. Ing. Jaroslav Zapoměl, DrSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Studenti získají znalost základních zákonitostí pohybu hmotných objektů v závislosti na působících silách. Studenti pochopí význam jednotlivých pojmů dynamiky a vazby mezi nimi. Studenti se naučí aplikovat získané vědomosti na řešení konkrétních technických problémů. Studenti se naučí analyzovat stav mechanické soustavy z hlediska pohybu.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět Dynamika je součástí vědního celku mechanika. Posluchači se zabývají působením sil na hmotné objekty a důsledky tohoto působení. Těmi může být např. pohyb hmotného objektu. V předmětu Dynamika I se posluchači seznámí se základními vztahy a zákonitostmi pohybu, silového působení mezi tuhými tělesy při pohybu a vztahem mezi silovým působením a pohybem, způsobeným těmito silami. Předmět je věnován oblastem: - kinematika a dynamika hmotného bodu, - kinematika a dynamika tělesa, - kinematika a dynamika soustav těles, - základy technického kmitání.

Povinná literatura:

1. Podešva,J.: Dynamika v příkladech. VŠB-TUO, Ostrava, 1999. 2. Brousil,J.,Slavík,J.,Zeman,V.: Dynamika. SNTL/ALFA, Praha, 1989. 3. Brát,V.,Rosenberg,J.,Jáč,V.: Kinemtika. SNTL/ALFA, Praha, 1987. 4. Brát, V.: Příručka kinematiky s příklady, SNTL/ALFA, 1976.

Doporučená literatura:

1. Trmal, J.Rozbor extrémních dynamických stavů strojů a mechanismů. 2. E-learningový kurs Dynamika na http://www.337.vsb.cz/

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

písemné testy, programy

E-learning

Další požadavky na studenta

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Prerekvizity

Kód předmětuZkratkaNázevPovinnost
337-0402 STATM Statika Doporučená

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Kinematika bodu. Základní vztahy, základní druhy pohybu z hlediska časového průběhu. 2. Dynamika hmotného bodu. Pohybová rovnice, d'Alembertův princip. Zákony o změně. 3. Pohyb bodu po křivočaré trajektorii. 4. Dynamika soustav hmotných bodů. 5. Pohyb tělesa - typy pohybů. Posuvný pohyb tělesa - kinematika a dynamika. Rotační pohyb tělesa - kinematika. 6. Rotační pohyb tělesa - dynamika. Geometrie hmot. 7. Obecný rovinný pohyb tělesa - kinematika. Kinematická geometrie, pólová konstrukce. Střed křivosti trajektorie bodu. Analytické řešení kinematiky. 8. Obecný rovinný pohyb tělesa - kinematika. Základní rozklad na posuv a rotaci. Teorie současných pohybů. Dynamika obecného rovinného pohybu. 9. Mechanismy - klasifikace, vazby, typy mechanismů. 10. Mechanismy s konstantním převodem - kinematika. 11. Mechanismy s konstantním převodem - dynamika. Metoda uvolňování, metoda redukce. 12. Volné kmitání s jedním stupněm volnosti. 13. Vynucené kmitání s jedním stupněm volnosti. 14. Dynamika relativního pohybu, základ teorie rázu. Otázky ke zkoušce 1. Kinematika bodu. Základní vztahy, základní druhy pohybu z hlediska časového průběhu. 2. Dynamika hmotného bodu. Pohybová rovnice, d'Alembertův princip. 3. Zákony o změně. 4. Pohyb bodu po křivočaré trajektorii, normálové zrychlení. 5. Pohyb tělesa - typy pohybů. Posuvný pohyb tělesa - kinematika a dynamika. 6. Rotační pohyb tělesa - kinematika a dynamika. Geometrie hmot. 7. Obecný rovinný pohyb tělesa, valení - kinematika. 8. Obecný rovinný pohyb tělesa, valení - dynamika. 9. Mechanismy - klasifikace, vazby, typy mechanismů. 10. Mechanismy s konstantním převodem - kinematika. 11. Mechanismy s konstantním převodem - dynamika. Metoda uvolňování, metoda redukce. 12. Volné kmitání s jedním stupněm volnosti. 13. Vynucené kmitání s jedním stupněm volnosti.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2014/2015 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 30 (30) 0
                Projekt Projekt 10  0
                Písemka Písemka 20  0
        Zkouška Zkouška 70 (70) 0
                Písemná zkouška Písemná zkouška 40  0
                Ústní zkouška Ústní zkouška 30  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2012/2013 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R034) Materiály a technologie pro automobilový průmysl P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2011/2012 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R034) Materiály a technologie pro automobilový průmysl P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2010/2011 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R034) Materiály a technologie pro automobilový průmysl P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2009/2010 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R034) Materiály a technologie pro automobilový průmysl P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2008/2009 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R034) Materiály a technologie pro automobilový průmysl P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku