337-0504/01 – MKP II (MKPII)

Garantující katedraKatedra mechanikyKredity5
Garant předmětuprof. Ing. Petr Horyl, CSc., dr.h.c.Garant verze předmětuprof. Ing. Petr Horyl, CSc., dr.h.c.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2004/2005Rok zrušení2014/2015
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HOR80 prof. Ing. Petr Horyl, CSc., dr.h.c.
POD10 doc. Ing. Jiří Podešva, Ph.D.
SZW73 Ing. Jan Szweda, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 10+10

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Charakterizovat princip odvození matic hmotnosti prvků v deformační variantě MKP. Identifikovat význam výpočtu vlastních frekvencí a klasifikovat rozdíly pro Bernoulliho a Timošenkovu teorii u nosníkových prvků. Definovat metody výpočtu vlastních frekvencí a tvarů netlumeného kmitání. Konstruovat metodu redukce pro jednoduchou úlohu vlastních frekvencí. Řešit pohybovou maticovou rovnici metodou rozvoje do vlastních tvarů kmitání. Klasifikovat metody řešení pohybových rovnic pomocí jejich integrace, rozdíly explicitních a implicitních metod. Objasnit princip řešení nelineárních úloh statiky. Klasifikovat podstatu a typy nelinearit

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

1. Dynamika a MKP 2. Matice hmotnosti 3. Pohybové rovnice pružných systémů 4. Vlastní frekvence a vlastní tvary kmitání - vlastnosti a normování vl. tvarů - metody výpočtů vlastních hodnot 5. Metody redukce v dynamice 6. Řešení odezvy mechanického systému metodou rozvoje do vlastních tvarů - proporciální matice tlumení - vlastní kmitání vyvolané změnou počátečních podmínek -harmonické buzení - obecné buzení 7. Metody přímé integrace pohybových rovnic (implicitní a explicitní metody) 8. Principy řešení nelineárních statických úloh, podstata numerického řešení kontaktů 9. Newton-Raphsonova metoda, metoda délky oblouku

Povinná literatura:

Cook R. D., Malkus D.S., Plesha M.E., Witt R.J. CONCEPTS AND APPLICATIONS OF FINITE ELEMENT ANALYSIS. 4th edition. J. Wiley & Sons, Inc. NY, 2002, p. 719, ISBN 0-471-35605-0 Examples for ANSYS solutions: http://www.mece.ualberta.ca/tutorials/ansys/ REDDY, J.N., An Introduction Nonlinear Finite Element Analysis, Oxford University Press, 2004, p. 463, ISBN 0-19-852529-X BHATTI, M. A., Fundamental Finite Element Analysis and Applications: with Mathematica and Matlab Computations, Wiley, 2005, p.590, ISBN 0-471-64808-6

Doporučená literatura:

BHATTI,M.A., Advanced Topics in Finite Element Analysis of Structures: with Mathematica and Matlab Computations, Wiley, 2006, p.590, ISBN-13 978-0-471- 64807-9

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

cccccccccccccccccccccccccccccc

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Dynamika a MKP 2. Matice hmotnosti 3. Pohybové rovnice pružných systémů 4. Vlastní frekvence a vlastní tvary kmitání - vlastnosti a normování vl. tvarů - metody výpočtů vlastních hodnot 5. Metody redukce v dynamice 6. Řešení odezvy mechanického systému metodou rozvoje do vlastních tvarů - proporciální matice tlumení - vlastní kmitání vyvolané změnou počátečních podmínek - harmonické buzení - obecné buzení 7. Metody přímé integrace pohybových rovnic (implicitní a explicitní metody) 8. Principy řešení nelineárních statických úloh, podstata numerického řešení kontaktů 9. Newton-Raphsonova metoda, metoda délky oblouku .

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2014/2015 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35  0
        Zkouška Zkouška 65 (65) 0
                Ústní zkouška Ústní zkouška 65  31
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2014/2015 (N2301) Strojní inženýrství (3901T003) Aplikovaná mechanika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2013/2014 (N2301) Strojní inženýrství (3901T003) Aplikovaná mechanika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2012/2013 (N2301) Strojní inženýrství (3901T003) Aplikovaná mechanika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2011/2012 (N2301) Strojní inženýrství (3901T003) Aplikovaná mechanika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2010/2011 (N2301) Strojní inženýrství (3901T003) Aplikovaná mechanika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2009/2010 (N2301) Strojní inženýrství (3901T003) Aplikovaná mechanika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2008/2009 (N2301) Strojní inženýrství (3901T003) Aplikovaná mechanika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2007/2008 (N2301) Strojní inženýrství (3901T003) Aplikovaná mechanika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2006/2007 (N2301) Strojní inženýrství (3901T003) Aplikovaná mechanika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2005/2006 (N2301) Strojní inženýrství (3901T003) Aplikovaná mechanika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2004/2005 (N2301) Strojní inženýrství (3901T003) Aplikovaná mechanika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku
ECTS - MechEng 2014/2015 prezenční čeština povinně volitelný 301 - Studijní oddělení a International Office stu. blok
ECTS - MechEng 2013/2014 prezenční čeština povinně volitelný 301 - Studijní oddělení a International Office stu. blok
ECTS - MechEng 2012/2013 prezenční čeština povinně volitelný 301 - Studijní oddělení a International Office stu. blok