337-0516/01 – Diplomový projekt (DPPR)

Garantující katedraKatedra mechanikyKredity20
Garant předmětudoc. Ing. Jiří Podešva, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Jiří Podešva, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2005/2006Rok zrušení2014/2015
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BIL59 Mgr.Ing. Alena Bilošová, Ph.D.
FRA119 Ing. Ondřej František, Ph.D.
HLA55 Ing. Milada Hlaváčková, Ph.D.
HOR80 prof. Ing. Petr Horyl, CSc., dr.h.c.
POD10 doc. Ing. Jiří Podešva, Ph.D.
POR05 doc. Ing. Zdeněk Poruba, Ph.D.
SZW73 Ing. Jan Szweda, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 0+6
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 0+36

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Studenti získají specifické znalosti v oblasti, jíž se věnují v rámci diplomové práce. Studenti pochopí hlubší zákonitosti, mající vztah k jimi řešené problematice. Studenti se naučí aplikovat získané vědomosti na řešení konkrétního technického problému. Studenti se naučí analyzovat technický problém, jímž se zabývají v rámci své diplomové práce. Studenti se naučí kategorizovat daný problém, navrhovat a vyvíjet řešení, vysvětlovat a obhajovat své návrhy. Studenti se naučí shrnout své návrhy na řešení problému, zhodnotit jejich silné a slabé stránky, možnosti řešení a hrozby, s nimi spojené.

Vyučovací metody

Semináře
Individuální konzultace

Anotace

Studenti se individuálně seznamují s postupy a metodami řešení technických problémů. Naučí se analyzovat problém, definovat a vybrat metody řešení. Nalézt vhodné podpůrné nástroje z oblasti softwary a hardwaru a experimentálních prostředků. Naučí se sestavovat výpočtový model nebo experimentální uspořádání, provést nutné výpočty a měření. Vyhodnotit je a formulovat konkrétní závěry k řešení problému.

Povinná literatura:

individuálně

Doporučená literatura:

individuálně

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

ccccccccccccccccccccccccccc

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Individuálně v závislosti na tématu diplomové práce.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2014/2015 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100 (100) 0
        Projekt Projekt 80  0
        Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 20  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2012/2013 (N2301) Strojní inženýrství (3901T003) Aplikovaná mechanika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2011/2012 (N2301) Strojní inženýrství (3901T003) Aplikovaná mechanika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2010/2011 (N2301) Strojní inženýrství (3901T003) Aplikovaná mechanika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2009/2010 (N2301) Strojní inženýrství (3901T003) Aplikovaná mechanika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2008/2009 (N2301) Strojní inženýrství (3901T003) Aplikovaná mechanika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2007/2008 (N2301) Strojní inženýrství (3901T003) Aplikovaná mechanika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2006/2007 (N2301) Strojní inženýrství (3901T003) Aplikovaná mechanika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku