337-0519/01 – Akustická měření (AKUME)

Garantující katedraKatedra mechanikyKredity5
Garant předmětuIng. Jan Szweda, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Jan Szweda, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2010/2011Rok zrušení2014/2015
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
WEI08 Ing. Michal Weisz, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+3

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

1. Charakterizovat základní akustické úlohy a rozpoznat tyto úlohy v problémech inženýrské praxe. 2. Vysvětlit principy metod akustických měření, popsat jejich základní algoritmy a diskutovat jejich výhody a nevýhody. 3. Aplikovat teoretické znalosti na řešení praktických úloh, interpretovat získané výsledky, modifikovat postup řešení. 4. Analyzovat a ocenit získané výsledky akustických měření a numerických simulací, předikovat úpravu v aplikovaných postupech.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři
Projekt

Anotace

Student se seznámí se základními postupy experimentální akustiky a získané poznatky si prakticky vyzkouší a ověří na měřeních v akustické laboratoři, tj. v polobezdozvukové komoře. Vybrané zákonitosti akustických úloh si student ověří i matematickým simulováním numerickými metodami a odpovídajícími numerickými výpočetními metodami, jako metoda konečných prvků nebo metoda hraničních prvků.

Povinná literatura:

COCKER, J. M. Handbook of Noise and Vibration Control. USA: John Wiley & Sons. 2007. 1038 s. ISBN 0-4713-9599-4. RANDALL, F. B. Industrial Noise Control and Acoustics. Louisiana: Marcel Dekker, Inc. 2003. 534 s. ISBN 0-8247-0701-1. SMETANA, C. Hluk a vibrace, měření a hodnocení. Praha: Sdělovací technika. 1998. 188 s. ISBN 80-90 1936-2-5. TŮMA, J. Signal Processing, Kapitoly o Zpracování signálů. Ostrava: VŠB-TU Ostrava. 2008. 125 s. NOVÝ, Richard. Hluk a chvění. 2. vyd. Praha: ČVUT, 1995, 389 s. ISBN 80-010-2246-3. Ravindran, A., Ragsdell, K. M.; Reklaitis, G. V. Engineering Optimization. 2nd ed. Wiley, 2003. Yang, Won-Yong, Cao, Wenwu, Chung, Tae-Sang, Morris, John. Applied Numerical Methods Using MATLAB®. Wiley, 2005. Lyshevski, Sergey E. Engineering and Scientific Computations Using MATLAB®. Wiley, 2003.

Doporučená literatura:

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvod do technické akustiky. 2. Lidská fyziologie a související pojmy a veličiny technické akustiky. 3. Frekvenční pásma a decibelové stupnice v akustice – váhové filtry, jejich význam a uplatnění. 4. Základy zpracování a analýzy akustických veličin, přístroje pro záznam a vyhodnocení měření. 5. Měření a zpracování dat v aplikacích B&K – PULSE, tvorba projektu pro merení v prostředí PULSE – LabShop. 6. Měření a vyhodnocování akustických výkonů zdrojů hluku. 7. Měření a vyhodnocování akustické intenzity. 8. Metody snižování hluku, akustické emise. 9. Úvod do ozvučování – elektroakustické měniče, měření a posuzování vlastností elektroakustických řetězců. 10. Úvod do problematiky numerického modelování akustických jevů. 11. Základní pojmy a rozdělení akustických jevů z hlediska simulace, přehled numerických metod. 12. Simulace akustických jevů metodou konečných prvků. 13. Simulace akustických jevů metodou hraničních prvků. 14. Simulace vázaných vibro-akustických jevů: oboustranná úloha.

Podmínky absolvování předmětu

Podmínky absolvování jsou definovány pouze pro konkrétní verzi předmětu a formu studia

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2014/2015 (N2301) Strojní inženýrství (3901T003) Aplikovaná mechanika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2013/2014 (N2301) Strojní inženýrství (3901T003) Aplikovaná mechanika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2012/2013 (N2301) Strojní inženýrství (3901T003) Aplikovaná mechanika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2011/2012 (N2301) Strojní inženýrství (3901T003) Aplikovaná mechanika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku
ECTS - MechEng 2012/2013 prezenční čeština povinně volitelný 301 - Studijní oddělení a International Office stu. blok