337-0701/01 – Mechanics of Solid Bodies (METT)

Gurantor departmentDepartment of MechanicsCredits5
Subject guarantorprof. Ing. Jaroslav Zapoměl, DrSc.Subject version guarantorprof. Ing. Jaroslav Zapoměl, DrSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year2Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1995/1996Year of cancellation2007/2008
Intended for the facultiesIntended for study types
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
ZAP60 prof. Ing. Jaroslav Zapoměl, DrSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2
Part-time Credit and Examination 18+4

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1.0. Úvod do metody modelování v mechanice 2.0. Statika 2.1. Síla, moment síly 2.2. Silové soustavy, statická rovnováha a ekvivalence 2.3. Těžiště 2.4. Vazby, metoda uvolňování 2.5. Vnitřní statické účinky, prutová tělesa 2.6. Soustava těles, příhradové konstrukce 2.7. Pasívní odpory 3.0. Kinematika 3.1. Kinematické veličiny, rozdělení 3.2. Kinematika bodového tělesa 3.3. Kinematika dokonale tuhého tělesa 3.4. Kinematika současných pohybů 3.5. Kinematika soustav těles, analytické vyšetřování mechanismů 4.0. Dynamika 4.1. Dynamika pohybu bodového tělesa 4.2. Dynamika pohybu soustav bodových těles 4.3. Kvadratické hmotné momenty 4.4. Dynamika pohybu dokonale tuhého tělesa, setrvačníky 4.5. Dynamika pohybu soustav těles, mechanismů, metody řešení: uvolňování, redukce 4.6. Kmitání s 1 stupněm volnosti, volné, vynucené (harmonické buzení) 4.7. Elementární teorie rázu

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51 3
        Examination Examination 100  0 3
        Exercises evaluation Credit 45  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2003/2004 (B2341) Engineering (2303R002) Mechanical Engineering Technology K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2003/2004 (B2341) Engineering (2303R002) Mechanical Engineering Technology (10) Technology Management K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2003/2004 (B2341) Engineering (2301R006) Operation and Maintenance of Hydraulics and Pneumatics Equipment K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2003/2004 (B2341) Engineering (3904R016) Environmental Engineering K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2003/2004 (B2341) Engineering (2301R023) Technical Diagnostics, Service and Management K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2003/2004 (B2341) Engineering (2301R013) Robotics K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2002/2003 (B2341) Engineering (2303R002) Mechanical Engineering Technology K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2002/2003 (B2341) Engineering (2303R002) Mechanical Engineering Technology (10) Technology Management K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2002/2003 (B2341) Engineering (3904R016) Environmental Engineering K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2002/2003 (B2341) Engineering (2301R023) Technical Diagnostics, Service and Management K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2002/2003 (B2341) Engineering (2301R013) Robotics K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2001/2002 (B2341) Engineering (2303R002) Mechanical Engineering Technology K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2001/2002 (B2341) Engineering (2303R002) Mechanical Engineering Technology (10) Technology Management K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2001/2002 (B2341) Engineering (3904R016) Environmental Engineering K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2001/2002 (B2341) Engineering (2301R023) Technical Diagnostics, Service and Management K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2001/2002 (B2341) Engineering (2301R013) Robotics K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2000/2001 (B2341) Engineering (2303R002) Mechanical Engineering Technology K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2000/2001 (B2341) Engineering (2303R002) Mechanical Engineering Technology (10) Technology Management K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2000/2001 (B2341) Engineering (2301R006) Operation and Maintenance of Hydraulics and Pneumatics Equipment K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2000/2001 (B2341) Engineering (3904R016) Environmental Engineering K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2000/2001 (B2341) Engineering (2301R023) Technical Diagnostics, Service and Management K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2000/2001 (B2341) Engineering (2301R013) Robotics K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.