337-0702/02 – Mechanika tuhých a poddajných těles (METPT)

Garantující katedraKatedra mechanikyKredity6
Garant předmětuprof. Ing. Jaroslav Zapoměl, DrSc.Garant verze předmětuFiktivní Uživatel
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1990/1991Rok zrušení2007/2008
Určeno pro fakultyUrčeno pro typy studia
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 4+3

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Vyučovací metody

Anotace

1. Statika 1.1. Silové soustavy, statická rovnováha a ekvivalence silových soustav 1.2. Těžiště čar, ploch a těles 1.3. Vazby, vnitřní statické účinky, nosníky 1.4. Statika soustav, prutové soustavy 1.5. Pasívní odpory, stabilita těles, rovnovážné polohy 2. Kinematika 2.1. Kinematika bodu 2.2. Kinematika tělesa - posuvný, rotační, obecný rovinný a sférický pohyb 2.3. Kinematika současných pohybů bodů, rovinné mechanismy 3. Dynamika 3.1. Dynamika hmotného bodu, pohybové zákony 3.2. Dynamika posuvného, rotačního a obecného rovinného pohybu tělesa 3.3. Kmitavý pohyb hmotného bodu 3.4. Dynamika pohybu soustav těles, metoda uvolňování a metoda redukce 3.5. Elementární teorie rázu 4. Pružnost a pevnost 4.1. Napětí, deformace, Hookův a Poissonův zákon 4.2. Namáhání v tlaku a tahu, staticky neurčité úlohy 4.3. Napjatost v bodě tělesa, Mohrův diagram 4.4. Potenciální energie deformace 4.5. Mezní stavy napjatosti, Haighův diagram 4.6. Momenty setrvačnosti průřezových ploch 4.7. Hookův zákon pro prostý smyk 4.8. Kroucení prutu kruhového a mezikruhového průřezu 4.9. Rovinný ohyb přímých prutů, napětí při prostém ohybu 4.10. Deformace při ohybu (analytická metoda, Castiglianova věta) 4.11. Lomené nosníky a rámy, křivé tenké pruty 4.12. Složené namáhání

Povinná literatura:

Horyl, P.: Statika a dynamika, ES VŠB 1988 Kuba, F.: Pružnost a pevnost I, ES VŠB 1980 Krčál, O.: Příklady z pružnosti a pevnosti I, ES VŠB 1994

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51
        Zkouška Zkouška 100  0
        Zápočet Zápočet 45  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2002/2003 (B2341) Strojírenství (3902R001) Aplikovaná informatika a řízení P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2001/2002 (B2341) Strojírenství (3902R001) Aplikovaná informatika a řízení P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2000/2001 (B2341) Strojírenství (3902R001) Aplikovaná informatika a řízení P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku