337-0705/01 – Technická mechanika (TECM7)

Garantující katedraKatedra mechanikyKredity6
Garant předmětudoc. Ing. Jiří Podešva, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Petr Horyl, CSc., dr.h.c.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1990/1991Rok zrušení2007/2008
Určeno pro fakultyUrčeno pro typy studia
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
POD10 doc. Ing. Jiří Podešva, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 3+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Vyučovací metody

Anotace

1. Statika 1.1. Síla jako vektor. Moment síly k bodu. Silové dvojice. 1.2. Numerické a grafické řešení nahrazení a rovnováhy rovinných silových soustav. 1.3. Výpočet těžiště čar, ploch a těles. 1.4. Pojem stupně volnosti, rovinné vazby, metoda uvolňování. Statická určitost a neurčitost úloh statiky. 1.5. Prutové konstrukce, styčníková a průsečná metoda. 1.6. Pasivní odpory: Smykové tření, valivé tření, vláknové tření a čepové tření. 2. Kinematika 2.1. Kinematika bodu, analytické řešení přímočarého pohybu bodu. 2.2. Kinematika tělesa: pohyb posuvný a rotační. 3. Dynamika 3.1. Dynamika hmotného bodu. 3.2. Dynamika posuvného a rotačního pohybu tělesa, hmotné momenty setrvačnosti. 3.3. Dynamika soustav těles, metoda uvolňování. 4. Pružnost a pevnost 4.1. Napětí, poměrná deformace, Hookův zákon. 4.2. Tah a tlak, staticky neurčité případy. 4.3. Prostý smyk a kroucení prutů. 4.4. Momenty setrvačnosti průřezových ploch. 4.5. Rovinný ohyb, vnitřní statické účinky přímých nosníků. 4.6. Napětí u ohybu.

Povinná literatura:

Horyl, P.: Statika a dynamika, ES VŠB 1988 Kuba, F.: Pružnost a pevnost I, ES VŠB 1980 Krčál, O.: Příklady z pružnosti a pevnosti I, ES VŠB 1994

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51 3
        Zkouška Zkouška 100  0 3
        Zápočet Zápočet 45  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2003/2004 (B2646) Informační technologie (1103R021) Počítačová matematika P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2003/2004 (B2646) Informační technologie (1103R021) Počítačová matematika K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2002/2003 (B2341) Strojírenství (3707R001) Ekonomika a provoz dopravy P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2001/2002 (B2341) Strojírenství (3707R001) Ekonomika a provoz dopravy P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2000/2001 (B2341) Strojírenství (3707R001) Ekonomika a provoz dopravy P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.