338-0006/01 – Pneumatic Mechanisms Control ()

Gurantor departmentDepartment of Hydromechanics and Hydraulic EquipmentCredits3
Subject guarantorprof. Ing. Jaroslav Kopáček, CSc.Subject version guarantorprof. Ing. Jaroslav Kopáček, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year5Semester
Study languageCzech
Year of introduction1998/1999Year of cancellation2000/2001
Intended for the facultiesIntended for study typesMaster
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

OSNOVA PŘEDMĚTU : - Ovládání a řízení pneumatických mechanismů : úsek a směr působení. Řídicí signál analogický, diskrétní, digitální, binární - Ovládání : použitá energie-srovnání. Ovládání programové, sledovací, impulzní, časové, synchronní, asynchronní - Zobrazování pohybů a stavů řízeného pneumatického mechanismu : zápis, tabulka, vývojový diagram, krokový diagram, symbolika - Pravidla sestavování schémat řízení. Metodika vypracování schématu - Stanovení podmínek, uspořádání průběhu činnosti. Volba způsobu a energie ovládání. Schéma zapojení. - Vybrané způsoby ovládání a řízení pneumatických systémů: přímé, nepřímé, samočinné, časové, rychlostní, tlakové - Zapojení s využitím prvků logických funkcí. Zpožďování a zkracování signálů - Zapojení řízení s bezdotykovými čidly : tryska reflexní, protiproudá, dorazová, zesilovací. Odpojení či zrušení signálu CVIČENÍ : - Návrhy pneumatických obvodů a jejich řízení - simulace - Použití aplikátoru FESTO : transportní zařízení, tvářecí zařízení, montážní zařízení, vrtací zařízení, upínací zařízení - Skladba obvodu pro různé typy řízení na aplikátoru FESTO

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51 3
        Examination Examination 100  0 3
        Exercises evaluation Credit 45  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2005/2006 (M2301) Mechanical Engineering (2301T032) Production Systems with Robots and Handling Equipment P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M2301) Mechanical Engineering (2301T032) Production Systems with Robots and Handling Equipment P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M2301) Mechanical Engineering (2301T032) Production Systems with Robots and Handling Equipment P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M2301) Mechanical Engineering (2301T032) Production Systems with Robots and Handling Equipment P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M2301) Mechanical Engineering (2301T032) Production Systems with Robots and Handling Equipment P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2000/2001 (M2301) Mechanical Engineering (2301T032) Production Systems with Robots and Handling Equipment P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.