338-0009/01 – Tekutinové mechanizmy ()

Garantující katedraKatedra hydromechaniky a hydraulických zařízeníKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Bohuslav Pavlok, CSc.Garant verze předmětudoc. Ing. Bohuslav Pavlok, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník4Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2000/2001Rok zrušení2001/2002
Určeno pro fakultyUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HRU38 doc. Dr. Ing. Lumír Hružík
PAV70 doc. Ing. Bohuslav Pavlok, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 18+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Vyučovací metody

Anotace

V předmětu Tekutinové mechanismy se posluchači seznámí s funkcí, strukturou a vlastnostmi tekutinovývh mechanismů a jejich prvků. Předmět je členěn na tyto části : všeobecný úvod, základní výpočty tekutinových mechanismů, prvky tekutinových systémů, hydraulické a pneumatické pohony a převody včetně způsobů jejich řízení, hydrodynamické mechanismy, aplikace tekutinových mechanismů. Předmět je určen zejména pro konstrukční obory, pro něž je předmět povinným.

Povinná literatura:

[ 1] Kopáček, J.-Pavlok, B. : Tekutinové mechanismy. Skripta VŠB-TU Ostrava, 1994, 151str. [ 2] Pivoňka J. a kol. : Tekutinové mechanismy, SNTL 1987, 623 str. [ 3] Pavlok, B.-Sivák, V. : Hydraulické mechanismy- příklady do cvičení. Skriptum VŠB Ostrava, 1984. [ 4] Paciga, A.-Ivantyšyn, J. : Tekutinové mechanismy. SNTL, 1985. [ 5] Kopáček, J. : Pohony a převody. Skriptum VŠB Ostrava, 1992. [ 6] Kopáček, J. : Pneumatické mechanismy. Skriptum VŠD Žilina, 1991. [ 7] Kopáček, J. : Pneumatické mechanismy, 1. díl. Skripta VŠB-TU Ostrava, 1996, 265 str. [ 8] Rýc, Z. - Pavlok, B. : Hydraulické pohony a jejich regulace, VŠB Ostrava, 1984. [ 9] Prokeš, J. - Vostrovský, J. : Hydraulické a pneumatické mechanismy. SNTL 1988.

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

V předmětu Tekutinové mechanismy se posluchači seznámí s funkcí, strukturou a vlastnostmi tekutinovývh mechanismů a jejich prvků. Předmět je členěn na tyto části : všeobecný úvod, základní výpočty tekutinových mechanismů, prvky tekutinových systémů, hydraulické a pneumatické pohony a převody včetně způsobů jejich řízení, hydrodynamické mechanismy, aplikace tekutinových mechanismů. Předmět navazuje zejména na předměty Mechanika tekutin, jejíž znalost se předpokládá. Předmět je určen zejména pro konstrukční obory, pro něž je předmět povinným. Je zakončen zápočtem a zkouškou sestávající z písemné a ústní části. OSNOVA PŘEDMĚTU Přednáška-P, cvičení-C 1.P.: Základní pojmy : mechanismus, pohon, převod.Pohony a převody : definice, struktura, rozdělení. Hydraulický obvod: skladba, funkce, schémata hydraulických obvodů. C.: Opakování mechaniky tekutin. 2.P.: Základní hydraulické obvody. Analýza ideálního obvodu v ustáleném stavu. C.: Grafické značky prvků. 3.P.: Analýza skutečného hydraulického obvodu v ustáleném stavu : tlakové a průtokové ztráty, účinnosti hydrostatických převodníků. Tepelný výpočet hydraulických obvodů. C.: Základy syntézy hydrostatických obvodů, procvičování grafických značek prvků. 4.P.: Základy matematicko-fyzikálního modelování hydraulických obvodů : R-odpory, řešení odporových sítí, model zdroje tlaku a zdroje průtoku. Kapaliny hydraulických obvodů : druhy, vlastnosti, použití. C.: TEST č.1 : Opakování mechaniky tekutin. Grafické značky prvků. Za test možno obdržet až 10 bodů. Výpočet ideálního hydraulického obvodu v ustáleném stavu. 5.P.: Hydrostatické převodníky rotační. Řízení hydrostatických převodníků. Hydraulické agregáty. C.: Návrh hydraulického obvodu včetně specifikace prvků. Zadání programu č. 1 : Návrh hydraulického obvodu. Za program možno obdržet až 10 bodů. 6.P.: Multiplikátory tlaku. Kyvné hydromotory. Hydromotory s přímočarým pohybem. Těsnění v hydraulice. C.: Výpočet hydraulického obvodu v ustáleném stavu se zahrnutím tlakových ztrát a účinností. 7.P.: Rozváděče, jednosměrné ventily, dvojité jednosměrné ventily, řízené jednosměrné ventily, dvoustranný hydraulický zámek. Škrtící ventily, ventily s dvoucestnou tlakovou váhou. C.: Tepelný výpočet hydraulického obvodu. Návrh chladiče. Výpočet hydraulických R-odporů. 8.P.: Tlakové ventily. Hydraulické akumulátory. Obvody s akumulátory. C.: Řešení obvodů s R-odpory. 9.P.: Proporcionální ventily a rozváděče. Servoventily. Servopohony. Příslušenství hydraulických obvodů. Základy provozu a údržby. Měření a diagnostika tekutinových systémů. C.: Rozběh a brzdění pohonu. 10.P.: Pohony všeobecně : struktura pohonů, ustálený stav : průběh pohybu, charakteristiky motoru a charakteristiky zátěže, práce pohonu ve čtyřech kvadrantech,rozběh a brzdění pohonu, základní pohybová rovnice a její řešení, aplikace na hydrostatické pohony. C.: Program č. 2 : Měření p-Q charakteristiky hydrogenerátoru. Za program možno obdržet až 4 body. Program č. 3 : Měření agregátu jako zdroje tlaku a průtoku. Za program možno obdržet až 4 body. 11.P.: Řízení a charakteristiky hydrostatických pohonů : řízení proměnným odporem, řízení objemové. Hydrostatický převod : uspořádání, řízení, charakteristiky, použití. Vícemotorové pohony. Synchronní chod hydromotorů. C.: Obvody se škrtícími ventily. Cvičení na praktikátoru v laboratoři. Program č. 4 : Měření charakteristiky škrtícího ventilu. Za program možno obdržet až 4 body. 12.P.: Pneumatické pohony a pneumatické řídící systémy. Řízení pracovních cyklů v hydr. a pneum. obvodech. C.: Řízení hydromotoru proměnným odporem. Měření, výpočet. Demonstrace činnosti servopohonu. 13.P.: Hydrodynamické spojky a měniče momentu. Kombinované pohony a převody. Porovnání pohonů z hlediska charakteristik motorů, způsobu řízení, specifických vlastností a ceny. C.: Návrh a výpočet pohonu s akumulátorem. 14.P.: Porovnání pohonů – pokračování. Aplikace hydrostatických a pneumatických pohonů. C.: Skladba pneumatických obvodů – cvičení na praktikátorech v laboratoři. Zápočet. OTÁZKY : 1. Tepelný výpočet hydraulického obvodu. Chlazení a návrh chladiče. 2. Kapaliny hydraulických obvodů: fyzikální vlastnosti, mazací schopnost, chemické vlastnosti. 3. Kapaliny hydraulických obvodů : druhy kapalin a jejich vlastnosti : minerální oleje, těžko zápalné kapaliny, ekologické kapaliny. 4. Hydrostatické převodníky zubové, lamelové, šroubové: konstrukce, vlastnosti, použití. 5. Hydrostatické převodníky pístové radiální. 6. Hydrostatické převodníky pístové axiální. 7. Hydrostatické převodníky: definice, charakt. parametry, energetická bilance, účinnosti, statické charakteristiky. 8. Řízení hydrostatických převodníků. Regulace na konstantní tlak a konstantní výkon. 9. Hydromotory přímočaré: konstrukce, výpočet, technologie výroby. 10.Hydromotory kyvné. Hydraulické agregáty. Multiplikátory tlaku. 11.Těsnění v hydraulických obvodech. 12.Rozváděče. 13.Jednosměrné ventily, řízené jednosměrné ventily; dvoustranný hydraulický zámek. 14.Škrtící ventily. Škrtící ventily s dvoucestnou tlakovou váhou. 15.Tlakové ventily : pojistné, přepouštěcí, redukční ventily. 16.Hydraulické akumulátory a jejich použití v obvodech. 17.Proporcionální technika. 18.Servoventily a servopohony. 19.Filtrace kapalin, filtry. 20.Příslušenství hydraulických obvodů : potrubí a potrubní spoje, hadice, nádrže, ohřívače, chladiče. 21.Pohony: Skladba pohonu, momentové charakteristiky pohonů. Charakteristiky zátěže. Pracovní bod mechanismu a pohonu. 22.Rozběh a brzdění pohonu a mechanismu. 23.Řízení hydrostatického pohonu : řízení proměnným odporem. 24.Řízení hydrostatického pohonu : objemové řízení. Hydrostatický převod. 25.Vícemotorové pohony. Synchronní chod hydromotorů. 26.Hydraulické obvody otevřené a uzavřené. Funkce nádrží. 27.Pneumatické pohony : zdroje stlačeného vzduchu, úprava a rozvod stlačeného vzduchu. Výhody a nevýhody pneumatických pohonů. 28.Pneumatické motory : rozdělení, konstrukce, charakteristiky, způsoby řízení. Rozváděcí a řídící prvky. 29.Hydrodynamické spojky a měniče momentu. 30.Porovnání elektrických a hydraulických pohonů. DOPORUČENÁ LITERATURA : 1 Kopáček, J.-Pavlok, B. : Tekutinové mechanismy. Skripta VŠB-TU Ostrava, 1994, 151str. 2 Pivoňka J. a kol. : Tekutinové mechanismy, SNTL 1987, 623 str. 3 Pavlok, B.-Sivák, V. : Hydraulické mechanismy- příklady do cvičení. Skriptum VŠB Ostrava, 1984. 4 Paciga, A.-Ivantyšyn, J. : Tekutinové mechanismy. SNTL, 1985. 5 Kopáček, J. : Pohony a převody. Skriptum VŠB Ostrava, 1992. 6 Kopáček, J. : Pneumatické mechanismy. Skriptum VŠD Žilina, 1991. 7 Kopáček, J. : Pneumatické mechanismy, 1. díl. Skripta VŠB-TU Ostrava, 1996, 265 str. 8 Rýc, Z. - Pavlok, B. : Hydraulické pohony a jejich regulace, VŠB Ostrava, 1984. 9 Prokeš, J. - Vostrovský, J. Hydraulické a pneumatické mechanis-my. SNTL 1988. 10Pavlok,B.: Hydraulické prvky a systémy. Díl 1. Skriptum. VŠB-TU Ostrava, 1999.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51
        Zkouška Zkouška 100  0
        Zápočet Zápočet 45  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2005/2006 (M2301) Strojní inženýrství (2301T032) Výrobní systémy s průmyslovými roboty a manipulátory P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (M2301) Strojní inženýrství (2301T032) Výrobní systémy s průmyslovými roboty a manipulátory P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M2301) Strojní inženýrství (2301T999) Strojírenství K čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M2301) Strojní inženýrství (2301T032) Výrobní systémy s průmyslovými roboty a manipulátory P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M2301) Strojní inženýrství (2301T999) Strojírenství K čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M2301) Strojní inženýrství (2301T666) Strojnictví /přestupy/ P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M2301) Strojní inženýrství (2301T032) Výrobní systémy s průmyslovými roboty a manipulátory P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M2301) Strojní inženýrství (2301T999) Strojírenství P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M2301) Strojní inženýrství (2301T666) Strojnictví /přestupy/ K čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M2301) Strojní inženýrství (2301T999) Strojírenství K čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M2301) Strojní inženýrství (2301T999) Strojírenství P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M2301) Strojní inženýrství (2301T032) Výrobní systémy s průmyslovými roboty a manipulátory P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M2301) Strojní inženýrství (2301T666) Strojnictví /přestupy/ P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M2301) Strojní inženýrství (2301T666) Strojnictví /přestupy/ K čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2000/2001 (M2301) Strojní inženýrství (2301T999) Strojírenství K čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2000/2001 (M2301) Strojní inženýrství (2301T999) Strojírenství P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2000/2001 (M2301) Strojní inženýrství (2301T032) Výrobní systémy s průmyslovými roboty a manipulátory P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku