338-0022/04 – Zásobování hasivy (ZH)

Garantující katedraKatedra hydromechaniky a hydraulických zařízeníKredity5
Garant předmětuprof. RNDr. Milada Kozubková, CSc.Garant verze předmětuprof. RNDr. Milada Kozubková, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2003/2004Rok zrušení2012/2013
Určeno pro fakultyFBIUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BOJ01 doc. Ing. Marian Bojko, Ph.D.
RAU01 Ing. Jana Jablonská, Ph.D.
KOZ30 prof. RNDr. Milada Kozubková, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 14+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je seznámit studenty se základy hydrauliky. Studenti budou schopni řešit proudění v jednoduchých hydraulických vedeních, včetně klasifikace časově závislého proudění a jeho aplikace v požární problematice. Na základě teorie čerpadel budou schopni navrhnout hydraulický systém včetně výpustných zařízení.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět se věnuje následujícím oblastem: základy hydrauliky hydraulické vedení v stacionárním i nestacionárním stavu (hydraulický ráz) podávací zařízení (především čerpadla), měrná energie čerpadel, řazení čerpadel výpustná zařízení, teorie vodního paprsku, sprinklery řešení potrubních systémů s výpustnými zařízeními

Povinná literatura:

KOZUBKOVÁ, Milada a kol. Mechanika tekutin, návody pro laboratorní cvičení. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2007. 113 s. (Elektronická publikace na CD ROM). BLÁHA, J. BRADA, K.: Hydraulické stroje, celostátní vysokoškolská příručka, Praha: 1992, 752 str. BOJKO, Marian; KOZUBKOVÁ, Milada; RAUTOVÁ, Jana. Základy hydromechaniky a zásobování hasivy. Ostrava: SPBI Ostrava. 2007. 182 s. ISBN 80-86634-53-1.

Doporučená literatura:

DRÁBKOVÁ, Sylva a kol. Mechanika tekutin. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2007. 248 s. (Elearningová učebnice). ISBN 978-80-248-1508-4. DRÁBKOVÁ, S., KOZUBKOVÁ, M.: Cvičení z mechaniky tekutin. Skripta. Ostrava: VŠB- TU, FS, 2002, 141 str.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Seznam otázek ke zkoušce z „Zásobování hasivy“ 1. Fyzikální vlastnosti tekutin, ideální tekutina, stavové veličiny 2. Laminární a turbulentní proudění 3. Bernoulliho rovnice, rovnice kontinuity 4. Měření rychlostí 5. Měření průtoků 6. Měření tlaku 7. Hydraulický výpočet potrubí 8. Třecí ztráty, 9. Měření třecích ztrát 10. Místní ztráty 11. Měření místních ztrát 12. Řešení jednoduchého potrubí, složený potrubní systém 13. Neustálené proudění v potrubí, hydraulický ráz, doba běhu vlny, rychlost zvuku 14. Základní parametry čerpadla 15. Čerpadlo jako zdroj energie v potrubí, rozdělení čerpadel 16. Hydrodynamické čerpadlo, jeho měrná energie 17. Charakteristiky hydrodynamického čerpadla 18. Eulerova věta 19. Sací výška čerpadla, kavitace 20. Čerpadlo při změně otáček (přepočet charakteristik) 21. Regulace čerpadla 22. Měrné otáčky a jejich vazba na konstrukci hydrodynamického čerpadla 23. Spolupráce čerpadel blízko u sebe a daleko od sebe 24. Měření charakteristiky čerpadla 25. Výtok kapaliny otvorem 26. Hašení plným proudem, proudnice, paprsek ve vakuu a v ovzduší 27. Hašení roztříštěným proudem. Druhy trysek, jejich charakteristika 28. Odstředivá tryska, její charakteristiky 29. SHZ, zdroje 30. Postup hydraulického výpočtu potrubní sítě a návrh velikosti čerpadla

E-learning

Další požadavky na studenta

ne .

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

OSNOVA PŘEDMĚTU Týden: 1. Ideální a dokonalá tekutina, stavové veličiny, fyzikální vlastnosti tekutin, laminární a turbulentní proudění 2. Rovnice kontinuity, Bernoulliho rovnice pro skutečnou kapalinu, měření tlaku 3. Měření místní a střední rychlosti a průtoku (průřezová měřidla) 4. Hydraulický výpočet potrubí, třecí ztráty v potrubí, místní odpory (ztráty) 5. Jednoduché potrubí s nádrží, tlaková čára, potrubní sítě 6. Řešení jednoduchého potrubí, složeného potrubního systému sériového, paralelního a sériového s odběrem, výpočet rozvětvené nebo okruhované sítě, , prezentace experimentu 7. Neustálené proudění nestlačitelné a stlačitelné tekutiny 8. Čerpadla, hydrostatická, hydrodynamická, základní parametry 9. Pracovní rovnice odstředivého čerpadla, účinnost, regulace průtoku, kavitace 10. Spolupráce čerpadel, zkoušení, experimentální stanovení charakteristiky čerpadel, prezentace experimentu 11. Zařízení pro hašení, prezentace experimentu, výtok kapaliny otvorem, kompaktní proud kapaliny 12. Roztříštěný proud kapaliny, vodní mlha 13. SHZ, složení 14. Metody návrhu rozvodných potrubí pro hašení vodou Program cvičení 1. Hydromechanika – vlastnosti kapalin, výpočet součinitele stlačitelnosti, rovnice kontinuity. 2. Hladinové plochy, výpočet tlakové ztráty, ztrátové výšky, měrné ztrátové energie, Re-čísla, součinitele tření. 3. Bernoulliho rovnice pro dokonalou kapalinu, Bernoulliho rovnice pro skutečnou kapalinu. 4. Bernoulliho rovnice pro skutečnou kapalinu, měření rychlosti. Tlaková čára potrubí – vodorovné potrubí, geodeticky proměnlivé potrubí (vykreslení charakteristik v excelu). 5. První písemka. Neustálené proudění, hydraulický ráz. 6. Čerpadla – výpočet měrné energie, příkonu, výkonu, pracovní bod čerpadla (vykreslení charakteristik v excelu). 7. Měření v laboratoři – ztráta třením na vodní nebo vzduchové trati, místní ztráty na vodní trati, charakteristika čerpadla. 8. Řazení čerpadel a vykreslení charakteristik v excelu. 9. Měření v laboratoři – silový účinek vodního paprsku, charakteristiky paralelně a sériově řazených potrubí. 10. Parabolická teorie vodního paprsku ve vakuu, obalová křivka, hybnostní věta. 11. Výpočet charakteristiky jednoho potrubí (vykreslení charakteristik v excelu), . 12. Výpočet charakteristiky složené potrubí (sériově a paralelně řazených potrubí) – analyticky a graficky za pomocí excelu. 13. Druhá písemka. Výpočet charakteristik sériově a paralelně řazených potrubí s odběrem. 14. Zápočet.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2011/2012 letní semestr, platnost do: 2012/2013 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 30  20
        Zkouška Zkouška 70  20 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2012/2013 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2012/2013 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Praha 2 povinný stu. plán
2012/2013 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2011/2012 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2011/2012 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Praha 2 povinný stu. plán
2011/2012 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2010/2011 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2010/2011 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2010/2011 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Praha 2 povinný stu. plán
2009/2010 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2009/2010 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2009/2010 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Praha 2 povinný stu. plán
2008/2009 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Praha 2 povinný stu. plán
2008/2009 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2008/2009 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2007/2008 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Praha 2 povinný stu. plán
2007/2008 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2007/2008 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Liberec 2 povinný stu. plán
2007/2008 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2006/2007 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Praha 2 povinný stu. plán
2006/2007 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2006/2007 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Liberec 2 povinný stu. plán
2006/2007 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2005/2006 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2005/2006 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Praha 2 povinný stu. plán
2005/2006 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2004/2005 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2003/2004 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2011/2012 letní
2010/2011 letní