338-0022/04 – Fire Extinguisher Feeding (ZH)

Gurantor departmentDepartment of Hydromechanics and Hydraulic EquipmentCredits5
Subject guarantorprof. RNDr. Milada Kozubková, CSc.Subject version guarantorprof. RNDr. Milada Kozubková, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year2Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2003/2004Year of cancellation2012/2013
Intended for the facultiesFBIIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
BOJ01 doc. Ing. Marian Bojko, Ph.D.
RAU01 Ing. Jana Jablonská, Ph.D.
KOZ30 prof. RNDr. Milada Kozubková, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2
Part-time Credit and Examination 14+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

The aim of this course is to acquaint students with the basics of hydraulics. Students will be able to solve simple flow in hydraulic lines, including the classification of time-dependent flow and its application in fire issues. Based on the theory of pumps will be able to design a hydraulic system including the outlet device.

Teaching methods

Lectures
Tutorials

Summary

The course covers the following areas: -basics of hydraulics -hydraulic lines in the steady and unsteady state (shock vawes) -feeding equipment (mainly pumps), specific energy of pumps, Order of pumps discharge device, the theory of water jet, sprinklers -solution of a pipe system with discharge devices

Compulsory literature:

E. Shashi Menon: Piping Calculations Manual. McGraw-Hill Professional; 1 edition, 2004. 666 s. ISBN 13: 978-0-07-144090-5.

Recommended literature:

E. Shashi Menon: Piping Calculations Manual. McGraw-Hill Professional; 1 edition, 2004. 666 s. ISBN 13: 978-0-07-144090-5.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

Seznam otázek ke zkoušce z „Zásobování hasivy“ 1. Fyzikální vlastnosti tekutin, ideální tekutina, stavové veličiny 2. Laminární a turbulentní proudění 3. Bernoulliho rovnice, rovnice kontinuity 4. Měření rychlostí 5. Měření průtoků 6. Měření tlaku 7. Hydraulický výpočet potrubí 8. Třecí ztráty, 9. Měření třecích ztrát 10. Místní ztráty 11. Měření místních ztrát 12. Řešení jednoduchého potrubí, složený potrubní systém 13. Neustálené proudění v potrubí, hydraulický ráz, doba běhu vlny, rychlost zvuku 14. Základní parametry čerpadla 15. Čerpadlo jako zdroj energie v potrubí, rozdělení čerpadel 16. Hydrodynamické čerpadlo, jeho měrná energie 17. Charakteristiky hydrodynamického čerpadla 18. Eulerova věta 19. Sací výška čerpadla, kavitace 20. Čerpadlo při změně otáček (přepočet charakteristik) 21. Regulace čerpadla 22. Měrné otáčky a jejich vazba na konstrukci hydrodynamického čerpadla 23. Spolupráce čerpadel blízko u sebe a daleko od sebe 24. Měření charakteristiky čerpadla 25. Výtok kapaliny otvorem 26. Hašení plným proudem, proudnice, paprsek ve vakuu a v ovzduší 27. Hašení roztříštěným proudem. Druhy trysek, jejich charakteristika 28. Odstředivá tryska, její charakteristiky 29. SHZ, zdroje 30. Postup hydraulického výpočtu potrubní sítě a návrh velikosti čerpadla

E-learning

Other requirements

no .

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Ideal and perfect fluid, state properties, physical properties of fluids, laminar and turbulent flow 2. Continuity equation, Bernoulli's equation for real fluid, pressure measurement 3. Measurement of local and average speed and flow rate (cross measuring instruments) 4. Hydraulic calculation of pipe, friction losses in pipes, local resistance (losses) 5. Simple pipe with the tank, pressure line, pipeline network 6th Solving of simple pipe, complex pipe system, serial, parallel and serial pipe system with consumption, calculation of complex network 7. Unsteady flow of incompressible and compressible fluid 8. Pumps, hydrostatic and hydrodynamic pumps, basic parameters 9. Working equation of centrifugal pump, efficiency, controls of flow rate and cavitation 10. Cooperation of pumps, testing, experimental determination of the characteristics of pumps 11. Equipment for fire, fighting fluid discharge from the hole, a compact fluid stream 12. Shattered stream of liquid, water fog 13. SHZ, composition 14. Design methods of distribution pipes for fire water

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester, validity until: 2010/2011 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51 3
        Exercises evaluation Credit 30 (30) 0 3
                Laboratory work Laboratory work 12  0 3
                Written exam Written test 18  0 3
        Examination Examination 70 (70) 0 3
                Written examination Written examination 30  0 3
                Oral Oral examination 40  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2012/2013 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2012/2013 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Praha 2 Compulsory study plan
2012/2013 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2011/2012 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2011/2012 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Praha 2 Compulsory study plan
2011/2012 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2010/2011 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2010/2011 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2010/2011 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Praha 2 Compulsory study plan
2009/2010 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2009/2010 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2009/2010 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Praha 2 Compulsory study plan
2008/2009 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Praha 2 Compulsory study plan
2008/2009 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2008/2009 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2007/2008 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Praha 2 Compulsory study plan
2007/2008 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2007/2008 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Liberec 2 Compulsory study plan
2007/2008 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2006/2007 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Praha 2 Compulsory study plan
2006/2007 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2006/2007 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Liberec 2 Compulsory study plan
2006/2007 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2005/2006 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2005/2006 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Praha 2 Compulsory study plan
2005/2006 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2004/2005 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2003/2004 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction2011/2012 Summer
2010/2011 Summer