338-0025/01 – Drives and Gears (PohPř)

Gurantor departmentDepartment of Hydromechanics and Hydraulic EquipmentCredits5
Subject guarantorprof. Ing. Jaroslav Kopáček, CSc.Subject version guarantorprof. Ing. Jaroslav Kopáček, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year5Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1999/2000Year of cancellation2000/2001
Intended for the facultiesIntended for study types
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 3+2
Part-time Credit and Examination 12+4

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. P: Účel a definice pohonu. Kinematika zátěže. Základní pohybová rovnice. 2. P: Aplikace pohybové rovnice, pracovní režimy zátěže a pohonu. Optimalizace přenosu výkonu. 3. P: Energeticko-tepelná bilance přenosu výkonu. Ztrátový výkon. Oteplování a ochlazování členů přenosového systému. Chlazení. C: Aplikace pohybové rovnice. Parametry pohonu těžného vrátku. 4. P: Elektromotory – rozdělení, charakteristiky a vlastnosti. C: Výpočet rozběhové charakteristiky pohonu. 5. P: Spalovací motory – rozdělení. Charakteristiky, vlastnosti, regulace. C: Parametry pohonu pojezdu vozidla. Energeticko-tepelná bilance pohonu – přehled výpočtových vztahů. Program č. 1. 6. P: Spalovací turbíny. Pneumatické motory. Hydromotory, charakteristiky, vlastnosti, regulace. C: Tepelný výpočet hydrostatického pohonu. Seminář – prospekty motorů, převodů a aplikací. Program č. 2. 7. P: Mechanické převody – rozdělení, vlastnosti, ztráty. Hydrostatické převody, skladba, parametry, regulační rozsahy, charakteristiky. C: Výpočet regulačních charakteristik hydrostatického převodu. Program č. 3. 8. P: Hydrodynamické převody – rozdělení a vlastnosti. Hydrodynamická spojka, základy teorie, konstrukce, charakteristiky. Spolupráce s hnacím motorem. C: Tepelný výpočet hydrodynamického přenosu výkonu. 9. P: Hydrodynamický měnič, základy teorie, konstrukce, charakteristiky. Spolupráce s hnacím motorem. Aplikace. C: Výpočet charakteristik hydrodynamické spojky. Program č. 4. 10. P: Kombinované převody hydraulicko-mechanické. Větvení výkonu. Vícemotorové pohony. Vlastnosti, charakteristiky. C: Kontrolní test. Konzultace. 11. P: Společná charakteristika pohonu a zátěže. C: Výpočet charakteristiky hydrodynamického měniče. 12. P: Návrh a výpočet hnacího motoru a převodu. Parametry, optimalizace. C: Výpočet optimalizace vícemotorového pohonu. 13. P: Porovnání různých typů motorů a převodů. Určení kritérií pro projektanta. Provozní požadavky, vlastnosti a spolehlivost. C: Seminář – volba pohonů a převodů. 14. P: Konzultace, rezerva. C: Konzultace, odevzdání programů, zápočet Seznam otázek ke zkoušce Č. otázky Znění otázky 1 Účel pohonu, jeho rozdělení, skladba a řízení. 2 Druhy motoru a převodových mechanizmů. 3 Rozběhy pohonů, základní vztahy, srovnání. 4 Základní pohybová rovnice pohonu a redukce momentů. 5 Pracovní režimy pohonu, aplikace pohybové rovnice a optimalizace. 6 Rozdělení pracovních strojů podle charakteru zátěže, ekviv. moment. 7 Přeměna a přenos energie, ztrátový výkon, ekvivalentní hodnoty. 8 Základní energeticko tepelná rovnice, průběh oteplování a ochlazování. 9 Výpočet chlazení. 10 Rozdělení elektromotorů, oblast použití, výhody a nevýhody. 11 Stejnosměrné motory, charakteristiky, řízení otáček, brzdění. 12 Střídavé motory, charakteristiky, řízení otáček, brzdění. 13 Rozdělení spalovacích motorů, jejich parametry. 14 Spalovací motory pístové, charakteristiky, parametry. 15 Zvyšování výkonu píst. spalovacích motorů, regulace, použití. 16 Spalovací turbíny, charakteristiky, regulace, použití. 17 Hydraulické motory, rozdělení parametry, výhody a nevýhody, použití. 18 Pomaluběžný hydromotor, jeho vlastnosti a použití. 19 Základní charakteristiky hydromotorů, řízení výstupních parametrů. 20 Brzdění hydromotoru, oblasti použití. 21 Pneumatické motory, výhody a nevýhody, pracovní parametry. 22 Charakteristiky pneumatických motorů, řízení parametrů, použití. 23 Mechanické převody, rozdělení, parametry. 24 Otáčkový diagram, ztráty a účinnosti. 25 Volba převodovky, kontrolní výpočet. 26 Hydrostatické převody, rozdělení, otáčková a momentová transformace. 27 Regulační rozsahy a charakteristiky hydrostatického převodu. 28 Kombinované převody, skladba, charakteristiky, účinnosti. 29 Oblasti aplikací hydrostatických a kombinovaných převodů. 30 Hydrodynamické převody, rozdělení, základní charakteristiky. 31 Vznik momentu a základní rovnice hydrodynamického převodu. 32 Hydrodynamická spojka, princip činnosti, charakteristiky, regulace. 33 Hydrodynamická brzda, princip činnosti, charakteristiky, použití. 34 Hydrodynamický měnič, princip činnosti, konstrukce, charakteristiky. 35 Hydrodynamické převodovky, skladby, charakteristiky, použití. 36 Vícemotorové pohony, výhody, uspořádání, základy teorie, optimalizace. 37 Společná charakteristika motoru a zátěže, konstrukce, statická stabilnost.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51 3
        Examination Examination 100  0 3
        Exercises evaluation Credit 45  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2005/2006 (M2301) Mechanical Engineering (2302T007) Hydraulics and Pneumatics Equipment K Czech Ostrava 6 Compulsory study plan
2005/2006 (M2301) Mechanical Engineering (2302T007) Hydraulics and Pneumatics Equipment P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2005/2006 (M2301) Mechanical Engineering (2302T010) Design of Machines and Equipment K Czech Ostrava 6 Compulsory study plan
2005/2006 (M2301) Mechanical Engineering (2302T010) Design of Machines and Equipment P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2005/2006 (M2301) Mechanical Engineering (2301T001) Transport and Material Handling K Czech Ostrava 6 Compulsory study plan
2004/2005 (M2301) Mechanical Engineering (2302T007) Hydraulics and Pneumatics Equipment K Czech Ostrava 6 Compulsory study plan
2004/2005 (M2301) Mechanical Engineering (2302T007) Hydraulics and Pneumatics Equipment P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2004/2005 (M2301) Mechanical Engineering (2302T010) Design of Machines and Equipment K Czech Ostrava 6 Compulsory study plan
2004/2005 (M2301) Mechanical Engineering (2302T010) Design of Machines and Equipment P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2004/2005 (M2301) Mechanical Engineering (2302T032) Minig Equipment P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2004/2005 (M2301) Mechanical Engineering (2301T001) Transport and Material Handling K Czech Ostrava 6 Compulsory study plan
2004/2005 (M2301) Mechanical Engineering (2301T001) Transport and Material Handling P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2003/2004 (M2301) Mechanical Engineering (2302T007) Hydraulics and Pneumatics Equipment K Czech Ostrava 6 Compulsory study plan
2003/2004 (M2301) Mechanical Engineering (2302T007) Hydraulics and Pneumatics Equipment P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2003/2004 (M2301) Mechanical Engineering (2302T010) Design of Machines and Equipment K Czech Ostrava 6 Compulsory study plan
2003/2004 (M2301) Mechanical Engineering (2302T010) Design of Machines and Equipment P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2003/2004 (M2301) Mechanical Engineering (2302T032) Minig Equipment P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2003/2004 (M2301) Mechanical Engineering (2301T001) Transport and Material Handling K Czech Ostrava 6 Compulsory study plan
2003/2004 (M2301) Mechanical Engineering (2301T001) Transport and Material Handling P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2002/2003 (M2301) Mechanical Engineering (2302T007) Hydraulics and Pneumatics Equipment K Czech Ostrava 6 Compulsory study plan
2002/2003 (M2301) Mechanical Engineering (2302T007) Hydraulics and Pneumatics Equipment P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2002/2003 (M2301) Mechanical Engineering (2302T010) Design of Machines and Equipment K Czech Ostrava 6 Compulsory study plan
2002/2003 (M2301) Mechanical Engineering (2302T010) Design of Machines and Equipment P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2002/2003 (M2301) Mechanical Engineering (2302T032) Minig Equipment P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2002/2003 (M2301) Mechanical Engineering (2301T001) Transport and Material Handling K Czech Ostrava 6 Compulsory study plan
2002/2003 (M2301) Mechanical Engineering (2301T001) Transport and Material Handling P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2001/2002 (M2301) Mechanical Engineering (2302T007) Hydraulics and Pneumatics Equipment K Czech Ostrava 6 Compulsory study plan
2001/2002 (M2301) Mechanical Engineering (2302T007) Hydraulics and Pneumatics Equipment P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2001/2002 (M2301) Mechanical Engineering (2302T010) Design of Machines and Equipment K Czech Ostrava 6 Compulsory study plan
2001/2002 (M2301) Mechanical Engineering (2302T010) Design of Machines and Equipment P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2001/2002 (M2301) Mechanical Engineering (2302T032) Minig Equipment P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2001/2002 (M2301) Mechanical Engineering (2301T001) Transport and Material Handling K Czech Ostrava 6 Compulsory study plan
2001/2002 (M2301) Mechanical Engineering (2301T001) Transport and Material Handling P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2000/2001 (M2301) Mechanical Engineering (2302T007) Hydraulics and Pneumatics Equipment P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2000/2001 (M2301) Mechanical Engineering (2302T010) Design of Machines and Equipment (10) Production Machines and Equipment in Meallurgy P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2000/2001 (M2301) Mechanical Engineering (2302T010) Design of Machines and Equipment (20) Metal Forming Machines P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2000/2001 (M2301) Mechanical Engineering (2302T032) Minig Equipment P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2000/2001 (M2301) Mechanical Engineering (2301T001) Transport and Material Handling P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.