338-0025/02 – Pohony a převody (PohPř)

Garantující katedraKatedra hydromechaniky a hydraulických zařízeníKredity5
Garant předmětuprof. Ing. Jaroslav Kopáček, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Jaroslav Kopáček, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostvolitelný odborný
Ročník6Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1999/2000Rok zrušení2000/2001
Určeno pro fakultyUrčeno pro typy studia
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
kombinovaná Zápočet a zkouška 14+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Vyučovací metody

Anotace

Předmět navazuje na znalosti, získané ve 3. roč. v předmětech Elektrotechnika, Dynamika I,II, Části strojů a ve 4. roč. v předmětech Hydraulické prvky a systémy a Pneumatické prvky a systémy, přičemž se předpokládá složení zkoušek z posledních dvou uvedených předmětů. Tyto znalosti se doplňují o provozní vlastnosti a charakteristiky elektromotorů, spalovacích motorů, mechanických, hydrodynamických a kombinovaných převodů. Komplexnost výkladu vede k získání znalostí o možnostech jednotlivých motorů a převodů pro optimální volbu pohonu nejrůznějších strojů a zařízení.

Povinná literatura:

[1] Kopáček,J.: Pohony a převody. Skripta VŠB Ostrava, 1991. [2] Kopáček,J.: Hydrostatické převodové mechanismy. SNTL Praha, 1986. [3] Kopáček,J.:Mechanické a hydraulické převody. Hydraulické převody. Skripta VŠB-TU Ostrava,1996. [4] Trnka,J.- Urban,J.: Spalovací motory. ALFA Bratislava, 1992.

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Týden: Přednáška-P, Cvičení-C 1. P.: Účel a definice pohonu, kinematika zátěže. Základní pohybová rovnice. Pracovní režimy pohonu. 2. P.: Aplikace pohybové rovnice pohonu. Optimalizace. Dynamika zátěže. C.: Výpočet parametrů pohonu těžního vrátku. 3. P.: Energeticko tepelné bilance pohonu. Ztrátový výkon. Výpočet oteplování a ochlazování.Chladiče. C.: Výpočet výkonu motoru pro pojezd vozidla. Zadání programu č. 1. 4. P.: Elektromotory - rozdělení; Stejnosměrné motory - charakteristiky, regulace, brzdění. C.: Tepelný výpočet hydraulického obvodu. Zadání programu č.2. 5. P.: Asynchronní elektromotory - charakteristiky, regulace, brzdění. C.: Výpočet momentové charakteristiky pohonu a času rozběhu. 6. P.: Spalovací motory - rozdělení. Pístové spal. motory - charakteristiky, zvýšení výkonu, regulace. C.: Návrh hydrostatického převodového mechanismu pro pojezd. Zadání programu č.3. 7. P.: Spalovací turbíny. Pneumatické motory - rozdělení, charakteristiky. Hydromotory - základní charakteristiky, vlastnosti, regulace. C.: Seminář - prospekty motorů, převodů, aplikací. 8. P.: Mechanické převody - rozdělení, návrh převodovky, ztráty. Hydrostatické převody - regulační charakteristiky, rozsahy. C.: Kontrolní test. 9. P.: Hydrodynamické převody - rozdělení: spojky, měniče, převodovky - základní charakteristiky. C.: Výpočet regulačních charakteristik hydrostatického převodu. Zadání programu č. 4. 10. P.: Kombinované převody. Vícemotorové pohony. Vlastnosti, základy teorie, charakteristiky. C.: Výpočet hydrodynamické spojky - vzorový příklad. 11. P.: Společná charakteristika motoru a zátěže. C.: Výpočet hydrodynamické spojky. Zadání programu č.5. 12. P.: Návrh a výpočet výkonu hnacího motoru. C.: Výpočet optimalizace vícemotorového pohonu a převodového poměru. 13. P.: Porovnání různých typů motorů a převodů. Určení kritérií, výsledné grafy. C.: Konzultace k zadaným programům. 14. P.: Konzultace k probrané látce. C.: Zápočet.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51 3
        Zkouška Zkouška 100  0 3
        Zápočet Zápočet 45  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2005/2006 (M2301) Strojní inženýrství (2302T032) Strojní zařízení dolů K čeština Ostrava 6 volitelný odborný stu. plán
2004/2005 (M2301) Strojní inženýrství (2302T032) Strojní zařízení dolů K čeština Ostrava 6 volitelný odborný stu. plán
2003/2004 (M2301) Strojní inženýrství (2302T032) Strojní zařízení dolů K čeština Ostrava 6 volitelný odborný stu. plán
2002/2003 (M2301) Strojní inženýrství (2302T032) Strojní zařízení dolů K čeština Ostrava 6 volitelný odborný stu. plán
2001/2002 (M2301) Strojní inženýrství (2302T032) Strojní zařízení dolů K čeština Ostrava 6 volitelný odborný stu. plán
2000/2001 (M2301) Strojní inženýrství (2302T007) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení K čeština Ostrava 6 povinný stu. plán
2000/2001 (M2301) Strojní inženýrství (2302T032) Strojní zařízení dolů K čeština Ostrava 6 volitelný odborný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.