338-0025/02 – Drives and Gears (PohPř)

Gurantor departmentDepartment of Hydromechanics and Hydraulic EquipmentCredits5
Subject guarantorprof. Ing. Jaroslav Kopáček, CSc.Subject version guarantorprof. Ing. Jaroslav Kopáček, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementOptional
Year6Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1999/2000Year of cancellation2000/2001
Intended for the facultiesIntended for study types
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Part-time Credit and Examination 14+4

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Týden: Přednáška-P, Cvičení-C 1. P.: Účel a definice pohonu, kinematika zátěže. Základní pohybová rovnice. Pracovní režimy pohonu. 2. P.: Aplikace pohybové rovnice pohonu. Optimalizace. Dynamika zátěže. C.: Výpočet parametrů pohonu těžního vrátku. 3. P.: Energeticko tepelné bilance pohonu. Ztrátový výkon. Výpočet oteplování a ochlazování.Chladiče. C.: Výpočet výkonu motoru pro pojezd vozidla. Zadání programu č. 1. 4. P.: Elektromotory - rozdělení; Stejnosměrné motory - charakteristiky, regulace, brzdění. C.: Tepelný výpočet hydraulického obvodu. Zadání programu č.2. 5. P.: Asynchronní elektromotory - charakteristiky, regulace, brzdění. C.: Výpočet momentové charakteristiky pohonu a času rozběhu. 6. P.: Spalovací motory - rozdělení. Pístové spal. motory - charakteristiky, zvýšení výkonu, regulace. C.: Návrh hydrostatického převodového mechanismu pro pojezd. Zadání programu č.3. 7. P.: Spalovací turbíny. Pneumatické motory - rozdělení, charakteristiky. Hydromotory - základní charakteristiky, vlastnosti, regulace. C.: Seminář - prospekty motorů, převodů, aplikací. 8. P.: Mechanické převody - rozdělení, návrh převodovky, ztráty. Hydrostatické převody - regulační charakteristiky, rozsahy. C.: Kontrolní test. 9. P.: Hydrodynamické převody - rozdělení: spojky, měniče, převodovky - základní charakteristiky. C.: Výpočet regulačních charakteristik hydrostatického převodu. Zadání programu č. 4. 10. P.: Kombinované převody. Vícemotorové pohony. Vlastnosti, základy teorie, charakteristiky. C.: Výpočet hydrodynamické spojky - vzorový příklad. 11. P.: Společná charakteristika motoru a zátěže. C.: Výpočet hydrodynamické spojky. Zadání programu č.5. 12. P.: Návrh a výpočet výkonu hnacího motoru. C.: Výpočet optimalizace vícemotorového pohonu a převodového poměru. 13. P.: Porovnání různých typů motorů a převodů. Určení kritérií, výsledné grafy. C.: Konzultace k zadaným programům. 14. P.: Konzultace k probrané látce. C.: Zápočet.

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51
        Examination Examination 100  0
        Exercises evaluation Credit 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2005/2006 (M2301) Mechanical Engineering (2302T032) Minig Equipment K Czech Ostrava 6 Optional study plan
2004/2005 (M2301) Mechanical Engineering (2302T032) Minig Equipment K Czech Ostrava 6 Optional study plan
2003/2004 (M2301) Mechanical Engineering (2302T032) Minig Equipment K Czech Ostrava 6 Optional study plan
2002/2003 (M2301) Mechanical Engineering (2302T032) Minig Equipment K Czech Ostrava 6 Optional study plan
2001/2002 (M2301) Mechanical Engineering (2302T032) Minig Equipment K Czech Ostrava 6 Optional study plan
2000/2001 (M2301) Mechanical Engineering (2302T007) Hydraulics and Pneumatics Equipment K Czech Ostrava 6 Compulsory study plan
2000/2001 (M2301) Mechanical Engineering (2302T032) Minig Equipment K Czech Ostrava 6 Optional study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner