338-0028/01 – Design of Hydraulic Mechanisms ()

Gurantor departmentDepartment of Hydromechanics and Hydraulic EquipmentCredits4
Subject guarantorDr. Ing. Miroslav BovaSubject version guarantorFiktivní Uživatel
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year5Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1999/2000Year of cancellation2000/2001
Intended for the facultiesIntended for study typesMaster
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

- Problematika projekční činnosti v tržní ekonomice. Marketing. Investiční záměry. Vybrané stati Obchodního zákoníku. - Zásady systematického návrhu hydraulického mechanismu. Formulace vstupních podmínek a parametrů. - Základní parametry hydraulického obvodu. Optimalizace tlaku a průtoku. Proměnlivost parametrů hydraulického obvodu. - Algoritmus výpočtu hydraulického obvodu. Přeměna tlakové energie v tepelnou. Přesnost přenosu parametrů, určení vlastních frekvencí systému. - Struktura základních hydraulických obvodů. Zdroje tlaku a proudu a jejich řízení. Hydraulické obvody s tlakovými ventily. - Hydraulické obvody s akumulátorem. Typy akumulátorů. - Hydraulické obvody s vestavnými ventily. Dekomprese, rychlouzavírací ventily. - Hydraulické obvody s proporcionálními prvky. Řízení tlaku a průtoku, regulace polohy a rychlosti s proporcionálními prvky. - Hydraulické obvody pro translační a rotační pohyb. Vícemotorvé rotační hydraulické pohony. - Proměnlivost parametrů hydraulického mechanismu. Vliv změn fyzikálních parametrů kapaliny na dynamické chování hydraulického mechanismu. Zdroje kmitů a jejich eliminace. - Energeticky úsporné hydraulické systémy. Spínané agregáty. Akumulace tlakové energie. - Koncepční řešení hydraulického obvodu. Dispoziční řešení. Funkční a montážní schéma. Filtrace a teplotní stabilizace. Akumulátorové stanice. - Elektroovládání a elektronické řízení hydraulických prvků a systémů-analogové, digitální, ASŘ hydraulických systémů. - Průvodmí dokuemtace projektu stavby a její realizace. Technické zprávy, podmínky pro provoz a údržbu, bezpečnostní předpisy. Osvědčení o jakosti dle ISO 9000.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51 3
        Examination Examination 100  0 3
        Exercises evaluation Credit 45  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2005/2006 (M2301) Mechanical Engineering (2302T007) Hydraulics and Pneumatics Equipment P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2004/2005 (M2301) Mechanical Engineering (2302T007) Hydraulics and Pneumatics Equipment P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2003/2004 (M2301) Mechanical Engineering (2302T007) Hydraulics and Pneumatics Equipment P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2002/2003 (M2301) Mechanical Engineering (2302T007) Hydraulics and Pneumatics Equipment P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2001/2002 (M2301) Mechanical Engineering (2302T007) Hydraulics and Pneumatics Equipment P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2000/2001 (M2301) Mechanical Engineering (2302T007) Hydraulics and Pneumatics Equipment P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.