338-0028/02 – Design of Hydraulic Mechanisms ()

Gurantor departmentDepartment of Hydromechanics and Hydraulic EquipmentCredits4
Subject guarantorDr. Ing. Miroslav BovaSubject version guarantorDr. Ing. Miroslav Bova
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year6Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1999/2000Year of cancellation2000/2001
Intended for the facultiesIntended for study types
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Part-time Credit and Examination 12+4

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

- Problematika projekční činnosti v tržní ekonomice. Marketing. Investiční záměry. Vybrané stati Obchodního zákoníku. - Zásady systematického návrhu hydraulického mechanismu. Formulace vstupních podmínek a parametrů. - Základní parametry hydraulického obvodu. Optimalizace tlaku a průtoku. Proměnlivost parametrů hydraulického obvodu. - Algoritmus výpočtu hydraulického obvodu. Přeměna tlakové energie v tepelnou. Přesnost přenosu parametrů, určení vlastních frekvencí systému. - Struktura základních hydraulických obvodů. Zdroje tlaku a proudu a jejich řízení. Hydraulické obvody s tlakovými ventily. - Hydraulické obvody s akumulátorem. Typy akumulátorů. - Hydraulické obvody s vestavnými ventily. Dekomprese, rychlouzavírací ventily. - Hydraulické obvody s proporcionálními prvky. Řízení tlaku a průtoku, regulace polohy a rychlosti s proporcionálními prvky. - Hydraulické obvody pro translační a rotační pohyb. Vícemotorvé rotační hydraulické pohony. - Proměnlivost parametrů hydraulického mechanismu. Vliv změn fyzikálních parametrů kapaliny na dynamické chování hydraulického mechanismu. Zdroje kmitů a jejich eliminace. - Energeticky úsporné hydraulické systémy. Spínané agregáty. Akumulace tlakové energie. - Koncepční řešení hydraulického obvodu. Dispoziční řešení. Funkční a montážní schéma. Filtrace a teplotní stabilizace. Akumulátorové stanice. - Elektroovládání a elektronické řízení hydraulických prvků a systémů-analogové, digitální, ASŘ hydraulických systémů. - Průvodmí dokuemtace projektu stavby a její realizace. Technické zprávy, podmínky pro provoz a údržbu, bezpečnostní předpisy. Osvědčení o jakosti dle ISO 9000.

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51 3
        Examination Examination 100  0 3
        Exercises evaluation Credit 45  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2005/2006 (M2301) Mechanical Engineering (2302T007) Hydraulics and Pneumatics Equipment K Czech Ostrava 6 Compulsory study plan
2004/2005 (M2301) Mechanical Engineering (2302T007) Hydraulics and Pneumatics Equipment K Czech Ostrava 6 Compulsory study plan
2003/2004 (M2301) Mechanical Engineering (2302T007) Hydraulics and Pneumatics Equipment K Czech Ostrava 6 Compulsory study plan
2002/2003 (M2301) Mechanical Engineering (2302T007) Hydraulics and Pneumatics Equipment K Czech Ostrava 6 Compulsory study plan
2001/2002 (M2301) Mechanical Engineering (2302T007) Hydraulics and Pneumatics Equipment K Czech Ostrava 6 Compulsory study plan
2000/2001 (M2301) Mechanical Engineering (2302T007) Hydraulics and Pneumatics Equipment K Czech Ostrava 6 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner