338-0033/01 – Aplikovaná mechanika tekutin ()

Garantující katedraKatedra hydromechaniky a hydraulických zařízeníKredity5
Garant předmětuprof. RNDr. Milada Kozubková, CSc.Garant verze předmětuprof. RNDr. Milada Kozubková, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník5Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1999/2000Rok zrušení2000/2001
Určeno pro fakultyUrčeno pro typy studia
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 14+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Vyučovací metody

Anotace

Předmět se věnuje následujícím oblastem: aplikace základů hydromechaniky do následujících oblastí hydraulické vedení v stacionárním i nestacionárním stavu (hydraulický ráz) - praktické úlohy, výpočty při použití dostupných software podávací zařízení (především čerpadla), měrná energie čerpadel, řazení čerpadel – teoretické a praktické návrhy systému čerpadel výpustná zařízení, teorie vodního paprsku, sprinklery řešení potrubních systémů obecně a SHZ s výpustnými zařízeními – použití software SiteFlow a dalších pro praktické aplikace

Povinná literatura:

JANALÍK, J., ŠŤÁVA, P.: Mechanika tekutin. Skripta. Ostrava: VŠB-TU, FS, 2002, 126 str. DRÁBKOVÁ, S., KOZUBKOVÁ, M.: Cvičení z mechaniky tekutin. Skripta. Ostrava: VŠB- TU, FS, 2002, 141 str. BLÁHA, J. BRADA, K.: Hydraulické stroje, celostátní vysokoškolská příručka, Praha: 1992, 752 str. ŠŤÁVA, P.: Zásobování hasivy, edice SPBI Spektrum 20.,Ostrava, 1999 BOJKO, M., KOZUBKOVÁ, M., RAUTOVÁ, J.: Základy hydromechaniky a zásobování hasivy, Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství Ostrava, 2007, 182 s., ISBN 80-86634-53-1

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. P.: Hydraulický ráz, rovnice nestacionárního proudění C.: Řešení neustáleného proudění, Bernoulliho rovnice, Žuk. vztah, doba běhu vlny 2. P.: Vlnová rovnice, její řešení, vlastnosti vlnové rovnice C.: Experimentální měření hydraulického rázu v potrubí, vyhodnocení, doba běhu vlny 3. P.: Alliéviho rovnice C.: Výpočet hydraulického rázu v EXCELu s využitím Alliéviho rovnic 4. P.: Metoda charakteristik, metoda Schnyder Bergeronova C.: Výpočet hydraulického rázu v EXCELu metodou charakteristik, srovnat s T a PI článkem - Program č.1 5. P.: Matematický model hydraulického rázu se ztrátami, aplikace Laplaceovy transformace, základní dynamické charakteristiky, spojitě rozložené parametry C.: Výpočet dynamických charakteristik potrubí pro 1., 2. a 3. model potrubí 6. P.: Přenosové matice potrubí, přenosy, frekvenční charakteristiky C.: Odvození přenosů z přenosové matice potrubí, vyhodnocení frekvenčních charakteristik 7. P.: Sériové řazení prvků. Program OBVOD a FLOWMASTER. Zobecnění metod, určení stability C.: Program OBVOD, zadání prvků, definice okrajových podmínek. Matematický model sloupce kapaliny, vliv okrajových podmínek v obvodu na frekvenční charakteristiku, vyhodnocení frekvenčních charakteristik potrubí jako T a PI článku a prvku se spojitě rozloženými parametry - Program č.2 8. P.: . Matematický model hydrostatického stroje, přenosové matice diskrétních prvků, přenosy, frekvenční charakteristiky C.: Modelování frekvenčních charakteristik obvodu s dlouhým potrubím a disktétními prvky pomocí OBVODu. 9. P.: Modelování hydraulického obvodu pomocí programu FLOWMASTER C.: Modelování obvodu s hydraulickým rázem a diskrétními hydraulickými odpory a prvky pomocí FLOWMASTERu. 10. P.: Ideální a skutečné charakteristiky čerpadel C.: Statistické vyhodnocení měření hydrostatického stroje 11. P.: Modelování pulzací objemových čerpadel C.: Vyhodnocení periody pulzace hydrostatického stroje 12. P.: Objemové pulzace vícepístových čerpadel vyjádřené pomocí Fourierovy řady C.: Objemové pulzace vícepístových čerpadel pomocí Fourierovy řady, výpočet odezvy tlaku - Program č.3 13. P.: Proudění v mezerách hydraulických strojů - laminární proudění mezi rovnoběžnými stěnami, válcovými plochami s přestupem tepla C.: Numerické řešení laminárního proudění mezi rovnoběžnými stěnami, válcovými plochami s přestupem tepla 14. P.: Proudění mezi válcovými plochami s viskozitou závislou na teplotě C.: Dokončení programů OTÁZKY Z APLIKOVANÉ MECHANIKY TEKUTIN 1. Základní rovnice neustáleného proudění, nestacionární proudění stlačitelné tekutiny, pohybová rovnice a zákon zachování hmotnosti 2. Řešení vlnové rovnice a jeho vlastnosti. 3. Rovnice Alliéviho. 4. Metoda charakteristik, princip diskretizace, okrajové podmínky 5. Metoda Laplaceovy transformace, stacionární a dynamické složky průtoku a tlaku, definice dynamických parametrů 6. Přenosové matice, inverzní transformace matematického modelu potrubí č. 1 a 2 7. Matematický model potrubí č. 3, 4 8. Hydraulické odpory typu RHD, komplexní diskrétní hydraulický odpor 9. Modely diskrétní hydraulických prvků: akumulátor, ventil 10. Modely diskrétní hydraulických prvků: hydrogenerátor, hydromotor 11. Řazení řetězců hydraulických prvků 12. Matematický model ideálního hydrostatického stroje. 13. Matematický model skutečného hydrostatického stroje a jeho účinnosti. 14. Pístový generátor jako zdroj objemových pulzací. 15. Odezva výstupního signálu na pulzující průtok 16. Neizotermické laminární proudění mezi rovnoběžnými stěnami, válcovými plochami

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51 3
        Zkouška Zkouška 100  0 3
        Zápočet Zápočet 45  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2005/2006 (M2301) Strojní inženýrství (2302T007) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení K čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2005/2006 (M2301) Strojní inženýrství (2302T007) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2004/2005 (M2301) Strojní inženýrství (2302T007) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení K čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2004/2005 (M2301) Strojní inženýrství (2302T007) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2003/2004 (M2301) Strojní inženýrství (2302T007) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení K čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2003/2004 (M2301) Strojní inženýrství (2302T007) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2002/2003 (M2301) Strojní inženýrství (2302T007) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení K čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2002/2003 (M2301) Strojní inženýrství (2302T007) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2001/2002 (M2301) Strojní inženýrství (2302T007) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení K čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2001/2002 (M2301) Strojní inženýrství (2302T007) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2000/2001 (M2301) Strojní inženýrství (2302T007) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení K čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2000/2001 (M2301) Strojní inženýrství (2302T007) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.