338-0033/03 – Aplikovaná mechanika tekutin ()

Garantující katedraKatedra hydromechaniky a hydraulických zařízeníKredity3
Garant předmětuprof. RNDr. Milada Kozubková, CSc.Garant verze předmětuprof. RNDr. Milada Kozubková, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1999/2000Rok zrušení2000/2001
Určeno pro fakultyFBIUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
RAU01 Ing. Jana Jablonská, Ph.D.
KOZ30 prof. RNDr. Milada Kozubková, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
kombinovaná Zápočet a zkouška 10+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Vyučovací metody

Anotace

Předmět se věnuje následujícím oblastem: aplikace základů hydromechaniky do následujících oblastí hydraulické vedení v stacionárním i nestacionárním stavu (hydraulický ráz) - praktické úlohy, výpočty při použití dostupných software podávací zařízení (především čerpadla), měrná energie čerpadel, řazení čerpadel – teoretické a praktické návrhy systému čerpadel výpustná zařízení, teorie vodního paprsku, sprinklery řešení potrubních systémů obecně a SHZ s výpustnými zařízeními – použití software SiteFlow a dalších pro praktické aplikace

Povinná literatura:

JANALÍK, J., ŠŤÁVA, P.: Mechanika tekutin. Skripta. Ostrava: VŠB-TU, FS, 2002, 126 str. DRÁBKOVÁ, S., KOZUBKOVÁ, M.: Cvičení z mechaniky tekutin. Skripta. Ostrava: VŠB- TU, FS, 2002, 141 str. BLÁHA, J. BRADA, K.: Hydraulické stroje, celostátní vysokoškolská příručka, Praha: 1992, 752 str. ŠŤÁVA, P.: Zásobování hasivy, edice SPBI Spektrum 20.,Ostrava, 1999 BOJKO, M., KOZUBKOVÁ, M., RAUTOVÁ, J.: Základy hydromechaniky a zásobování hasivy, Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství Ostrava, 2007, 182 s., ISBN 80-86634-53-1

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Program přednášek Týden Náplň přednášek 1 Základní pojmy hydromechaniky, fyzikální vlastnosti ρ,η, E. 2 Viskozita, měření, reologické veličiny. 3 Zákon o šíření tlaku, Pascal zákon, Eulerová rovnice. 4 Kapalina za působení zemské tíhy, tlaky a jejich jednotky. 5 Síly na rovinné plochy. 6 Rozdělení proudění. 7 Eulerova rovnice hydrodynamiky a Bernouliho rovnice pro ideální kapalinu. 8 Pravidla aplikace Bernouliho rovnice, měření tlaků, rychlosti, průtok. 9 Hydraulické ztráty. 10 Výtok kapaliny z nádob a vodní paprsek. 11 Potrubí a jeho charakteristika. 12 Nestacionární proudění. 13 Čerpadlo. Program cvičení a seminářů + individuální práce studentů Týden Náplň cvičení a seminářů 1 Fyzikální vlastnosti. 2 Tlaky. 3 Výpočet sil na plochu. 4 Bernouliho rovnice pro ideální kapaliny. 5 Měření tlaků, rychlostí. 6 Bernouliho rovnice pro skutečnou kapalinu. 7 Výtok kapaliny z nádob. 8 Měření tlakových ztrát. 9 Měření charakteristik čerpadel. 10 Jednoduché potrubí. 11 Výpočet charakteristik potrubí. 12 Výpočet potrubí – grafické metody. 13 Výpočet hydraulického rázu. 14 Měření charakteristik čerpadel. Seznam otázek ke zkoušce Č. otázky Znění otázky 1 Fyzikální vlastnosti kapalin. 2 Zákon o šíření tlaku. 3 Eulerova rovnice hydrostatiky. 4 Kapalina za působení zemské tíhy. 5 Tlak absolutní a relativní, jednotky tlaku. 6 Síla na rovinné a šikmé plochy. 7 Rozdělení proudění. 8 Rovnice kontinuity. 9 Eulerova rovnice hydrodynamiky. 10 Bernoulliho rovnice pro ideální kapalinu. 11 Měření rychlosti, tlaku a průtoku. 12 Hydraulické ztráty. 13 Výpočet jednoduchého potrubí. 14 Výtok kapaliny z nádob. 15 Neustálené proudění u vodního rázu. 16 Čerpadlo. 17 Zákon o změně hybnosti. 18 Proudění v tryskách.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51 3
        Zápočet Zápočet 35 (35) 0 3
                Projekt Projekt 35  0 3
        Zkouška Zkouška 65 (65) 0 3
                Ústní zkouška Ústní zkouška 65  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2009/2010 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Praha 1 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Praha 1 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu (30) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Praha 1 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu (30) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Praha 1 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu (30) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Praha 2 povinný stu. plán
2006/2007 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu (30) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2005/2006 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu (30) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2005/2006 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu (30) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Praha 2 povinný stu. plán
2004/2005 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu (30) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2003/2004 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu (30) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2002/2003 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu (30) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.