338-0033/03 – Applied Fluid Mechanics ()

Gurantor departmentDepartment of Hydromechanics and Hydraulic EquipmentCredits3
Subject guarantorprof. RNDr. Milada Kozubková, CSc.Subject version guarantorprof. RNDr. Milada Kozubková, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year1Semester
Study languageCzech
Year of introduction1999/2000Year of cancellation2000/2001
Intended for the facultiesFBIIntended for study typesFollow-up Master
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
RAU01 Ing. Jana Jablonská, Ph.D.
KOZ30 prof. RNDr. Milada Kozubková, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Part-time Credit and Examination 10+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Program přednášek Týden Náplň přednášek 1 Základní pojmy hydromechaniky, fyzikální vlastnosti ρ,η, E. 2 Viskozita, měření, reologické veličiny. 3 Zákon o šíření tlaku, Pascal zákon, Eulerová rovnice. 4 Kapalina za působení zemské tíhy, tlaky a jejich jednotky. 5 Síly na rovinné plochy. 6 Rozdělení proudění. 7 Eulerova rovnice hydrodynamiky a Bernouliho rovnice pro ideální kapalinu. 8 Pravidla aplikace Bernouliho rovnice, měření tlaků, rychlosti, průtok. 9 Hydraulické ztráty. 10 Výtok kapaliny z nádob a vodní paprsek. 11 Potrubí a jeho charakteristika. 12 Nestacionární proudění. 13 Čerpadlo. Program cvičení a seminářů + individuální práce studentů Týden Náplň cvičení a seminářů 1 Fyzikální vlastnosti. 2 Tlaky. 3 Výpočet sil na plochu. 4 Bernouliho rovnice pro ideální kapaliny. 5 Měření tlaků, rychlostí. 6 Bernouliho rovnice pro skutečnou kapalinu. 7 Výtok kapaliny z nádob. 8 Měření tlakových ztrát. 9 Měření charakteristik čerpadel. 10 Jednoduché potrubí. 11 Výpočet charakteristik potrubí. 12 Výpočet potrubí – grafické metody. 13 Výpočet hydraulického rázu. 14 Měření charakteristik čerpadel. Seznam otázek ke zkoušce Č. otázky Znění otázky 1 Fyzikální vlastnosti kapalin. 2 Zákon o šíření tlaku. 3 Eulerova rovnice hydrostatiky. 4 Kapalina za působení zemské tíhy. 5 Tlak absolutní a relativní, jednotky tlaku. 6 Síla na rovinné a šikmé plochy. 7 Rozdělení proudění. 8 Rovnice kontinuity. 9 Eulerova rovnice hydrodynamiky. 10 Bernoulliho rovnice pro ideální kapalinu. 11 Měření rychlosti, tlaku a průtoku. 12 Hydraulické ztráty. 13 Výpočet jednoduchého potrubí. 14 Výtok kapaliny z nádob. 15 Neustálené proudění u vodního rázu. 16 Čerpadlo. 17 Zákon o změně hybnosti. 18 Proudění v tryskách.

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51 3
        Exercises evaluation Credit 35 (35) 0 3
                Project Project 35  0 3
        Examination Examination 65 (65) 0 3
                Oral Oral examination 65  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2009/2010 (N3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2009/2010 (N3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Praha 1 Choice-compulsory study plan
2008/2009 (N3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Praha 1 Choice-compulsory study plan
2008/2009 (N3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (N3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety (30) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Praha 1 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (N3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety (30) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (N3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (N3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Praha 1 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (N3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety (30) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Praha 2 Compulsory study plan
2006/2007 (N3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety (30) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2005/2006 (N3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety (30) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2005/2006 (N3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety (30) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Praha 2 Compulsory study plan
2004/2005 (N3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety (30) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2003/2004 (N3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety (30) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2002/2003 (N3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety (30) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.