338-0033/05 – Aplikovaná mechanika tekutin ()

Garantující katedraKatedra hydromechaniky a hydraulických zařízeníKredity5
Garant předmětuprof. RNDr. Milada Kozubková, CSc.Garant verze předmětuprof. RNDr. Milada Kozubková, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2003/2004Rok zrušení2004/2005
Určeno pro fakultyFBIUrčeno pro typy studiabakalářské
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
kombinovaná Zápočet a zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Vyučovací metody

Anotace

Předmět se věnuje následujícím oblastem: aplikace základů hydromechaniky do následujících oblastí hydraulické vedení v stacionárním i nestacionárním stavu (hydraulický ráz) - praktické úlohy, výpočty při použití dostupných software podávací zařízení (především čerpadla), měrná energie čerpadel, řazení čerpadel – teoretické a praktické návrhy systému čerpadel výpustná zařízení, teorie vodního paprsku, sprinklery řešení potrubních systémů obecně a SHZ s výpustnými zařízeními – použití software SiteFlow a dalších pro praktické aplikace

Povinná literatura:

JANALÍK, J., ŠŤÁVA, P.: Mechanika tekutin. Skripta. Ostrava: VŠB-TU, FS, 2002, 126 str. DRÁBKOVÁ, S., KOZUBKOVÁ, M.: Cvičení z mechaniky tekutin. Skripta. Ostrava: VŠB- TU, FS, 2002, 141 str. BLÁHA, J. BRADA, K.: Hydraulické stroje, celostátní vysokoškolská příručka, Praha: 1992, 752 str. ŠŤÁVA, P.: Zásobování hasivy, edice SPBI Spektrum 20.,Ostrava, 1999 BOJKO, M., KOZUBKOVÁ, M., RAUTOVÁ, J.: Základy hydromechaniky a zásobování hasivy, Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství Ostrava, 2007, 182 s., ISBN 80-86634-53-1

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

OSNOVA PŘEDMĚTU 1. Potrubní sítě, elektrohydraulická analogie 2. Řešení jednoduchého potrubí, 3. Řešení složeného potrubního systému sériového, paralelního a další kombinace 4. Složité okruhované a větvené sítě 5. Potrubní systémy s různými variantami definování odběrů 6. Neustálené proudění nestlačitelné a stlačitelné tekutiny, řešení hydraulického rázu početně 7. Čerpadla, základní parametry, pracovní rovnice odstředivého čerpadla, účinnost, regulace průtoku, kavitace 8. Spolupráce čerpadel, matematické řešení systému čerpadel, užití charakteristik při výpočtu potrubních systémů 9. SHZ, složení 10. Metody návrhu rozvodných potrubí pro hašení vodou, řešení užitím dostupných software

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51
        Zkouška Zkouška 100  0
        Zápočet Zápočet 45  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2008/2009 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R001) Bezpečnost práce a procesů K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R001) Bezpečnost práce a procesů K čeština Most 3 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R001) Bezpečnost práce a procesů K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R001) Bezpečnost práce a procesů K čeština Most 3 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R001) Bezpečnost práce a procesů K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R001) Bezpečnost práce a procesů K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R001) Bezpečnost práce a procesů K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku