338-0044/01 – Dynamika tekutinových mechanizmů ()

Garantující katedraKatedra hydromechaniky a hydraulických zařízeníKredity5
Garant předmětuprof. RNDr. Milada Kozubková, CSc.Garant verze předmětuprof. RNDr. Milada Kozubková, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník5Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1999/2000Rok zrušení2000/2001
Určeno pro fakultyUrčeno pro typy studia
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 14+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Vyučovací metody

Anotace

Náplní předmětu je studium dynamiky hydraulických prvků a mechanismů. Při zkoumání se využívá elektrohydraulická analogie a navazující poznatky z elektrických obvodů. - Elektrohydraulická analogie, hydraulický odpor proti pohybu, zrychlení a deformaci - Numerické řešení obvodů RLC, použití programů Matlab, OBVOD - Aplikace Laplaceovy transformace na řešení obvodů RLC, přenosy, stabilita - Řazení odporů do obvodů, zákon o okruzích a uzlech, dynamika odporových sítí - Řešení potrubí modelem se soustředěnými parametry, T a PI článek - Matematický model akumulátoru, hydrogenerátoru rotačního, hydromotoru rotačního a přímočarého, šoupátka, ventilu - Řešení komplexního hydraulického obvodu - Experimentální vyšetřování parametrů hydraulického obvodu, identifikace

Povinná literatura:

[ 1] Noskievič, P.: Simulace, skripta VŠB, 1992. [ 2] Pochylý, F.: Dynamika tekutinových systémů, skripta VUT Brno, 1990.

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. P.: Dynamika v hydraulice, obyčejné diferenciální rovnice, analytické a numerické řešení, procedury v programu Matlab C.: Řešení obyč. dif. rovnic analyticky, numericky, Matlab 2. P.: Laplaceova transformace, přenosy, přechodové a frekvenční charakteristiky, software pro řešení přechodových a frekvenčních charakteristik C.: Aplikace Laplaceovy transformace na obyč. dif. rovnice a soustavy, stabilita soustavy, přenosy 3. P.: Přenos energie, elektrohydraulická analogie, odpor proti zrychlení, odpor proti pohybu, odpor proti deformaci C.: Výpočet charakteristických veličin hydraulických odporů, linearizace odporů, časové konstanty 4. P.: Odporové sítě, zákon o uzlech, zákon o okruzích, dynamika odporových sítí a vstupní signály aperiodické a periodické C.: Řazení odporů - řešení analytické, numerické 5. P.: Seriové řazení odporů RL, RC, RLC, vlnový odpor, střídavý proud, vektorový diagram, efektivní hodnoty C.:Řešení sériových RLC obvodů 6. P.: Paralelní řazení odporů RL, LC, RLC, seriově paralelní řazení odporů, T a PI článek C.: Řešení paralelních a sériově paralelních RLC obvodů, simulace na počítači - Program č.1 7. P.: Matematický model hydrogenerátoru rotačního, přímočarého, zdroj konstantního tlaku a průtoku C.: Simulace hydrogenerátoru, odvození přenosové matice 8. P.: Matematický model hydromotoru rotačního, přímočarého, hydraulického akumulátoru C.: Simulace hydromotoru na počítači 9. P.: Matematické modely hydraulických ventilů : tlakový ventil řízený,vestavný ventil, redukční ventil, jednosměrný řízený ventil C.: Přenos a frekvenční charakteristika jednoduchého obvodu s akumulátorem, odvození přenosové matice Program č.2 10. P.: Šoupátko, rozváděč, citlivost, svodová propustnost, charakteristiky, tlumení, hydrodynamická síla C.: Simulace na počítači 11. P.: Přepouštěcí ventil přímořízený a nepřímořízený C.: Vyhodnocení přenosů přepouštěcího ventilu, určení vlastních frekvencí Matlabem 12. P.: Dvoucestný škrtící ventil se stabilizací tlakového spádu C.: Vyhodnocení přenosů dvoucestného škrticího ventilu, určení vlastních frekvencí Matlabem 13. P.: Experimentální vyšetřování parametrů hydraulického obvodu. Dynamika hydraulického obvodu při tlakovém a proudovém řízení. C.: Řešení hydraulického obvodu při tlakovém a proudovém řízení - odvození přenosových matic - Program č. 3 14. P.: Identifikace, metoda postupné integrace, metoda ploch. Vyhodnocování přenosů druhého a třetího řádu. C.: Dokončení programů

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51 3
        Zkouška Zkouška 100  0 3
        Zápočet Zápočet 45  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2005/2006 (M2301) Strojní inženýrství (2302T007) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení K čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2005/2006 (M2301) Strojní inženýrství (2302T007) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2004/2005 (M2301) Strojní inženýrství (2302T007) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení K čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2004/2005 (M2301) Strojní inženýrství (2302T007) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2003/2004 (M2301) Strojní inženýrství (2302T007) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení K čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2003/2004 (M2301) Strojní inženýrství (2302T007) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2002/2003 (M2301) Strojní inženýrství (2302T007) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení K čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2002/2003 (M2301) Strojní inženýrství (2302T007) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2001/2002 (M2301) Strojní inženýrství (2302T007) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení K čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2001/2002 (M2301) Strojní inženýrství (2302T007) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2000/2001 (M2301) Strojní inženýrství (2302T007) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení K čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2000/2001 (M2301) Strojní inženýrství (2302T007) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.