338-0044/01 – Dynamics of Fluid Mechanisms ()

Gurantor departmentDepartment of Hydromechanics and Hydraulic EquipmentCredits5
Subject guarantorprof. RNDr. Milada Kozubková, CSc.Subject version guarantorprof. RNDr. Milada Kozubková, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year4Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1999/2000Year of cancellation2000/2001
Intended for the facultiesIntended for study types
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 3+2
Part-time Credit and Examination 14+4

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. P.: Dynamika v hydraulice, obyčejné diferenciální rovnice, analytické a numerické řešení, procedury v programu Matlab C.: Řešení obyč. dif. rovnic analyticky, numericky, Matlab 2. P.: Laplaceova transformace, přenosy, přechodové a frekvenční charakteristiky, software pro řešení přechodových a frekvenčních charakteristik C.: Aplikace Laplaceovy transformace na obyč. dif. rovnice a soustavy, stabilita soustavy, přenosy 3. P.: Přenos energie, elektrohydraulická analogie, odpor proti zrychlení, odpor proti pohybu, odpor proti deformaci C.: Výpočet charakteristických veličin hydraulických odporů, linearizace odporů, časové konstanty 4. P.: Odporové sítě, zákon o uzlech, zákon o okruzích, dynamika odporových sítí a vstupní signály aperiodické a periodické C.: Řazení odporů - řešení analytické, numerické 5. P.: Seriové řazení odporů RL, RC, RLC, vlnový odpor, střídavý proud, vektorový diagram, efektivní hodnoty C.:Řešení sériových RLC obvodů 6. P.: Paralelní řazení odporů RL, LC, RLC, seriově paralelní řazení odporů, T a PI článek C.: Řešení paralelních a sériově paralelních RLC obvodů, simulace na počítači - Program č.1 7. P.: Matematický model hydrogenerátoru rotačního, přímočarého, zdroj konstantního tlaku a průtoku C.: Simulace hydrogenerátoru, odvození přenosové matice 8. P.: Matematický model hydromotoru rotačního, přímočarého, hydraulického akumulátoru C.: Simulace hydromotoru na počítači 9. P.: Matematické modely hydraulických ventilů : tlakový ventil řízený,vestavný ventil, redukční ventil, jednosměrný řízený ventil C.: Přenos a frekvenční charakteristika jednoduchého obvodu s akumulátorem, odvození přenosové matice Program č.2 10. P.: Šoupátko, rozváděč, citlivost, svodová propustnost, charakteristiky, tlumení, hydrodynamická síla C.: Simulace na počítači 11. P.: Přepouštěcí ventil přímořízený a nepřímořízený C.: Vyhodnocení přenosů přepouštěcího ventilu, určení vlastních frekvencí Matlabem 12. P.: Dvoucestný škrtící ventil se stabilizací tlakového spádu C.: Vyhodnocení přenosů dvoucestného škrticího ventilu, určení vlastních frekvencí Matlabem 13. P.: Experimentální vyšetřování parametrů hydraulického obvodu. Dynamika hydraulického obvodu při tlakovém a proudovém řízení. C.: Řešení hydraulického obvodu při tlakovém a proudovém řízení - odvození přenosových matic - Program č. 3 14. P.: Identifikace, metoda postupné integrace, metoda ploch. Vyhodnocování přenosů druhého a třetího řádu. C.: Dokončení programů

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51 3
        Examination Examination 100  0 3
        Exercises evaluation Credit 45  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2005/2006 (M2301) Mechanical Engineering (2302T007) Hydraulics and Pneumatics Equipment K Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2005/2006 (M2301) Mechanical Engineering (2302T007) Hydraulics and Pneumatics Equipment P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2004/2005 (M2301) Mechanical Engineering (2302T007) Hydraulics and Pneumatics Equipment K Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2004/2005 (M2301) Mechanical Engineering (2302T007) Hydraulics and Pneumatics Equipment P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2003/2004 (M2301) Mechanical Engineering (2302T007) Hydraulics and Pneumatics Equipment K Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2003/2004 (M2301) Mechanical Engineering (2302T007) Hydraulics and Pneumatics Equipment P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2002/2003 (M2301) Mechanical Engineering (2302T007) Hydraulics and Pneumatics Equipment K Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2002/2003 (M2301) Mechanical Engineering (2302T007) Hydraulics and Pneumatics Equipment P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2001/2002 (M2301) Mechanical Engineering (2302T007) Hydraulics and Pneumatics Equipment K Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2001/2002 (M2301) Mechanical Engineering (2302T007) Hydraulics and Pneumatics Equipment P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2000/2001 (M2301) Mechanical Engineering (2302T007) Hydraulics and Pneumatics Equipment K Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2000/2001 (M2301) Mechanical Engineering (2302T007) Hydraulics and Pneumatics Equipment P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.