338-0048/01 – Čerpací technika ()

Garantující katedraKatedra hydromechaniky a hydraulických zařízeníKredity4
Garant předmětudoc. Ing. Sylva Drábková, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Sylva Drábková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník5Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1999/2000Rok zrušení2000/2001
Určeno pro fakultyUrčeno pro typy studia
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 10+3

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Vyučovací metody

Anotace

V tomto předmětu se seznámí studenti se zařízením pro čerpací techniku. Základem jsou čerpadla hydrodynamická. Předmět obsahuje část výpočtovou a konstrukčně-provozní. Probírají se charakteristiky hydrodynamických čerpadel, účinnosti, změna provozních parametrů a řazení čerpadel. Při výkladu je uplatněna fyzikální podobnost čerpadel. Hydraulický výpočet HČ je zaměřen na oběžné kolo, difuzor a spirálu. Dále se probírá sací schopnost HČ, kavitace, kavitační opotřebení materiálu, vyvážení sil, stáčení oběžných kol, typizace a normalizace čerpadel. Pozornost je věnována práci čerpadla v hydraulickém systému, řízení a regulaci provozu čerpadel.

Povinná literatura:

[ 1] Brada, Bláha : Hydrodynamické stroje, celostátní Vysokoškolská příručka, Praha, 1992. [ 2] Brada, Bláha : Hydrodynamická čerpadla, skripta ČVUT, 1992. [ 3] Brada, Bláha : Čerpací technika, skripta ČVUT, 1991. [ 4] Brettschneider a kol. : Příručka čerpací techniky. SNTL, 1968. [ 5] Paciga, A.-Strýček, O.- Gančo, M.: Čerpacia technika. ALFA, Bratislava 1984. [ 6] Paciga, A.: Projektovanie zariadení čerpacej techniky. SVTL Bratislava, 1967. [ 7] Nechleba, Hušek : Hydraulické stroje, SNTL Praha, 1966.

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

OSNOVA PŘEDNÁŠEK : Týden : Přednáška - P, cvičení - C. 1.P.: Rozdělení čerpadel, základní parametry (průtok, měrná energie, příkon, účinnost) 2.P.: Princip činnosti hydrostatických strojů, charakteristické vlastnosti hydrostatických čerpadel. Princip činnosti hydrodynamických strojů, charakteristické vlastnosti hydrodynamických strojů. 3.P.: Kinematické poměry v oběžném kole hydrodynamického čerpadla, Eulerova rovnice hydrodynamického čerpadla, teoretická charakteristika čerpadla. 4.P.: Skutečná charakteristika čerpadla, charakteristiky paralelně a sériově řazených čerpadel. 5.P.: Hydrodynamická podobnost HČ, součinitel rychloběžnosti, aplikace P -teorému na N- S rovnici, podobnostní čísla. 6.P.: Aplikace HD podobnosti čerpadel : přepočet charakteristik při změnách provozních parametrů, z modelu na dílo. 7.P.: Vliv fyzikálních vlastností čerpané kapaliny na průběh charakteristických křivek čerpadla, hlavní zásady návrhu radiálního oběžného kola hydrodynamického čerpadla 8.P.: Návrh oběžného čerpadla. 9.P.: Průtokové kanály statorů čerpadel. Hlavní zásady hydraulického řešení spirály a radiálního rozvaděče. 10.P.: Sací schopnost čerpadla, kavitace. Axiální síla a její vyrovnání. Typizace čerpadel, zkoušení čerpadel. 11.P.: Potrubí a armatury, charakteristika. Provozní stavy čerpacího systému. 12.P.: Řízení provozu čerpadel. 13.P.: Konstrukce HD čerpadel, jednostupňové spirálové kozlíkové čerpadlo, vícestupňové článkové horizontální čerpadlo. 14.P.: Vertikální spirálové čerpadlo, vertikální článkové čerpadlo, kalová čerpadla, bagrovací čerpadlo, napájecí a procesní čerpadlo. Rozdělení čerpadel, základní parametry čerpadel. Hydrodynamická čerpadla : Eulerova rovnice HČ, teoretická a skutečná charakteristika čerpadla, charakteristika sériově a paralelně spojených čerpadel. Hydrodynamická podobnost, aplikace HD podobnosti, přepočet charakteristik na základě HD podobnosti. Hydraulický návrh radiálního oběžného kola, radiální rozvaděče a spirály. Sací schopnost čerpadla, kavitace, kavitační opotřebení materiálu. Axiální síla a její vyrovnání, Typizace čerpadel, zkoušení čerpadel. Čerpací systémy, provozní stavy čerpacího systému, regulace čerpacího systému. Konstrukce čerpadel, čerpadla ve vodárenství, kalová čerpadla, seznámení s dalšími typy čerpadel. OSNOVA CVIČENÍ : 1.C.: Opakování : Výpočet měrné energie čerpadla, průtoku, příkonu, účinnosti, ztráty v potrubí, Bernoulliho rovnice pro rotující kanál. 2.C.: Eulerova rovnice hydrodynamického čerpadla, rychlostní trojúhelníky, teoretická charakteristika HČ 3.C.: Určení skutečné charakteristiky čerpadla, charakteristiky při spojení několika čerpadel. 4.C.: Vyhodnocení zadané charakteristiky čerpadla pomocí rogramu STATGRAF. Program č.1. 5.C.: Aplikace HD podobnosti, součinitel rychloběžnosti, převod charakteristik při změně otáček, určení pravděpodobného průběhu charakteristických křivek pomocí bezrozměrných charakteristik, převod hydraulické účinnosti. 6.C.: Laboratorní cvičení - experimentální stanovení charakteristiky HČ - program č.2. 7.+8.C.: Hydraulický návrh radiálního oběžného kola - program č.3. 9.C.: Hydraulický návrh spirály a radiálního rozvaděče - program č.4. 10.C: Sací schopnost čerpadla, kavitace, výpočet axiální síly. 11.C: Hydraulické systémy čerpací techniky. 12.C: Regulace systému čerpací techniky. 13.C: Dimenzování vodovodní sítě pomocí programu GRASIT. Výpočet základních parametrů čerpadla. Určení teoretické a skutečné charakteristiky HD čerpadla, skládání charakteristik. Vyhodnocování zadané charakteristiky čerpadla pomocí programu STATGRAF. Laboratorní cvičení - experimentální stanovení charakteristiky čerpadla. Aplikace HD podobnosti, regulace změnou otáček, přepočet z modelu na dílo. Hydraulický návrh radiálního oběžného kola HD čerpadla a spirály. Výpočet sací schopnosti čerpadla. Řešení hydraulických systémů čerpací techniky, dimenzování vodovodní sítě pomocí programu GRASIT. Předpokládá se vypracování čtyř programů.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51 3
        Zkouška Zkouška 100  0 3
        Zápočet Zápočet 45  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2005/2006 (M2301) Strojní inženýrství (2302T007) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení K čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (M2301) Strojní inženýrství (2302T007) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (M2301) Strojní inženýrství (2302T007) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení K čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (M2301) Strojní inženýrství (2302T007) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M2301) Strojní inženýrství (2302T007) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení K čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M2301) Strojní inženýrství (2302T007) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M2301) Strojní inženýrství (2302T007) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení K čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M2301) Strojní inženýrství (2302T007) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M2301) Strojní inženýrství (2302T007) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení K čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M2301) Strojní inženýrství (2302T007) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2000/2001 (M2301) Strojní inženýrství (2302T007) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení K čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2000/2001 (M2301) Strojní inženýrství (2302T007) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.