338-0048/01 – Pumping Engineering ()

Gurantor departmentDepartment of Hydromechanics and Hydraulic EquipmentCredits4
Subject guarantordoc. Ing. Sylva Drábková, Ph.D.Subject version guarantordoc. Ing. Sylva Drábková, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year4Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction1999/2000Year of cancellation2000/2001
Intended for the facultiesIntended for study types
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2
Part-time Credit and Examination 10+3

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

OSNOVA PŘEDNÁŠEK : Týden : Přednáška - P, cvičení - C. 1.P.: Rozdělení čerpadel, základní parametry (průtok, měrná energie, příkon, účinnost) 2.P.: Princip činnosti hydrostatických strojů, charakteristické vlastnosti hydrostatických čerpadel. Princip činnosti hydrodynamických strojů, charakteristické vlastnosti hydrodynamických strojů. 3.P.: Kinematické poměry v oběžném kole hydrodynamického čerpadla, Eulerova rovnice hydrodynamického čerpadla, teoretická charakteristika čerpadla. 4.P.: Skutečná charakteristika čerpadla, charakteristiky paralelně a sériově řazených čerpadel. 5.P.: Hydrodynamická podobnost HČ, součinitel rychloběžnosti, aplikace P -teorému na N- S rovnici, podobnostní čísla. 6.P.: Aplikace HD podobnosti čerpadel : přepočet charakteristik při změnách provozních parametrů, z modelu na dílo. 7.P.: Vliv fyzikálních vlastností čerpané kapaliny na průběh charakteristických křivek čerpadla, hlavní zásady návrhu radiálního oběžného kola hydrodynamického čerpadla 8.P.: Návrh oběžného čerpadla. 9.P.: Průtokové kanály statorů čerpadel. Hlavní zásady hydraulického řešení spirály a radiálního rozvaděče. 10.P.: Sací schopnost čerpadla, kavitace. Axiální síla a její vyrovnání. Typizace čerpadel, zkoušení čerpadel. 11.P.: Potrubí a armatury, charakteristika. Provozní stavy čerpacího systému. 12.P.: Řízení provozu čerpadel. 13.P.: Konstrukce HD čerpadel, jednostupňové spirálové kozlíkové čerpadlo, vícestupňové článkové horizontální čerpadlo. 14.P.: Vertikální spirálové čerpadlo, vertikální článkové čerpadlo, kalová čerpadla, bagrovací čerpadlo, napájecí a procesní čerpadlo. Rozdělení čerpadel, základní parametry čerpadel. Hydrodynamická čerpadla : Eulerova rovnice HČ, teoretická a skutečná charakteristika čerpadla, charakteristika sériově a paralelně spojených čerpadel. Hydrodynamická podobnost, aplikace HD podobnosti, přepočet charakteristik na základě HD podobnosti. Hydraulický návrh radiálního oběžného kola, radiální rozvaděče a spirály. Sací schopnost čerpadla, kavitace, kavitační opotřebení materiálu. Axiální síla a její vyrovnání, Typizace čerpadel, zkoušení čerpadel. Čerpací systémy, provozní stavy čerpacího systému, regulace čerpacího systému. Konstrukce čerpadel, čerpadla ve vodárenství, kalová čerpadla, seznámení s dalšími typy čerpadel. OSNOVA CVIČENÍ : 1.C.: Opakování : Výpočet měrné energie čerpadla, průtoku, příkonu, účinnosti, ztráty v potrubí, Bernoulliho rovnice pro rotující kanál. 2.C.: Eulerova rovnice hydrodynamického čerpadla, rychlostní trojúhelníky, teoretická charakteristika HČ 3.C.: Určení skutečné charakteristiky čerpadla, charakteristiky při spojení několika čerpadel. 4.C.: Vyhodnocení zadané charakteristiky čerpadla pomocí rogramu STATGRAF. Program č.1. 5.C.: Aplikace HD podobnosti, součinitel rychloběžnosti, převod charakteristik při změně otáček, určení pravděpodobného průběhu charakteristických křivek pomocí bezrozměrných charakteristik, převod hydraulické účinnosti. 6.C.: Laboratorní cvičení - experimentální stanovení charakteristiky HČ - program č.2. 7.+8.C.: Hydraulický návrh radiálního oběžného kola - program č.3. 9.C.: Hydraulický návrh spirály a radiálního rozvaděče - program č.4. 10.C: Sací schopnost čerpadla, kavitace, výpočet axiální síly. 11.C: Hydraulické systémy čerpací techniky. 12.C: Regulace systému čerpací techniky. 13.C: Dimenzování vodovodní sítě pomocí programu GRASIT. Výpočet základních parametrů čerpadla. Určení teoretické a skutečné charakteristiky HD čerpadla, skládání charakteristik. Vyhodnocování zadané charakteristiky čerpadla pomocí programu STATGRAF. Laboratorní cvičení - experimentální stanovení charakteristiky čerpadla. Aplikace HD podobnosti, regulace změnou otáček, přepočet z modelu na dílo. Hydraulický návrh radiálního oběžného kola HD čerpadla a spirály. Výpočet sací schopnosti čerpadla. Řešení hydraulických systémů čerpací techniky, dimenzování vodovodní sítě pomocí programu GRASIT. Předpokládá se vypracování čtyř programů.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51 3
        Examination Examination 100  0 3
        Exercises evaluation Credit 45  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2005/2006 (M2301) Mechanical Engineering (2302T007) Hydraulics and Pneumatics Equipment K Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (M2301) Mechanical Engineering (2302T007) Hydraulics and Pneumatics Equipment P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M2301) Mechanical Engineering (2302T007) Hydraulics and Pneumatics Equipment K Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M2301) Mechanical Engineering (2302T007) Hydraulics and Pneumatics Equipment P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M2301) Mechanical Engineering (2302T007) Hydraulics and Pneumatics Equipment K Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M2301) Mechanical Engineering (2302T007) Hydraulics and Pneumatics Equipment P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M2301) Mechanical Engineering (2302T007) Hydraulics and Pneumatics Equipment K Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M2301) Mechanical Engineering (2302T007) Hydraulics and Pneumatics Equipment P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M2301) Mechanical Engineering (2302T007) Hydraulics and Pneumatics Equipment K Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M2301) Mechanical Engineering (2302T007) Hydraulics and Pneumatics Equipment P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2000/2001 (M2301) Mechanical Engineering (2302T007) Hydraulics and Pneumatics Equipment K Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2000/2001 (M2301) Mechanical Engineering (2302T007) Hydraulics and Pneumatics Equipment P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.