338-0057/01 – Hydraulické systémy hornických strojů ()

Garantující katedraKatedra hydromechaniky a hydraulických zařízeníKredity4
Garant předmětudoc. Ing. Bohuslav Pavlok, CSc.Garant verze předmětudoc. Ing. Bohuslav Pavlok, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník5Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1999/2000Rok zrušení2000/2001
Určeno pro fakultyUrčeno pro typy studia
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 8+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Vyučovací metody

Anotace

V tomto předmětu se studenti seznámí s hydraulickými obvody mechanizovaných výztuží, s hydraulickými stojkami, hydrodynamickýmí spojkami, hydraulickými obvody důlních strojů (kombajnů, nakládačů, vrátků, razicích strojů ap.),s vodními paprsky a s výpočtem potrubních sítí pro stlačený vzduch.

Povinná literatura:

[ 1] Janalík,J. : Hydraulika v důlní těžbě. Skripta. Ostrava: VŠB Ostrava, 1992. 180 s. [ 2] Pavlok, B. : Hydraulické prvky a systémy. Díl 1. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 1999.154 s.

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: - Hydraulické obvody mechanizovaných výztuží, mechanizované výztuže, kapaliny pro hydraulické obvody, hydraulické agregáty - Prvky hydraulických obvodů mechanizovaných výztuží - Hydraulické stojky a přímočaré hydromotory - Rázový ventil, stojka s protiotřesovým zařízením - Ovládání a řízení mechanizovaných výztuží - Hydrodynamické spojky, popis funkce, účinnost, charakteristika, použití - Paprsky, volný izotermní proud vzduchu, neizotermní proud vzduchu. Vodní paprsky, odstředivé trysky - Potrubní sítě pro stlačený vzduch, výpočet tlakového spádu pro stlačitelné tekutiny. Výpočet rozvětvené nebo okruhované sítě, Crossova metoda - Foukaná základka, výpočet tlakového spádu. Strojní zařízení pro foukanou základku, technologie zakládání - Výpočet tlakového spádu u hydraulické dopravy. Hydraulická základka, technologie zakládání strojní zařízení - Doprava studené vody pro centrální klimatizaci hlubinných dolů Otázky z předmětu: 1. Pracovní kapaliny v hydraulických mechanizmech. Minerální oleje: viskozita, změna viskozity s teplotou, stlačitelnost, vliv plynu v kapalině. 2. Pracovní kapaliny v hydraulických mechanizmech. Minerální oleje: mazací schopnost, termooxidační stálost, hořlavost. 3. Pracovní kapaliny v hydraulických mechanizmech. Emulze vody s olejem: druhy, vlastnosti, použití. 4. Hydrogenerátory: charakteristické parametry, účinnosti, statické charakteristiky. 5. Hydrogenerátory zubové, lamelové. 6. Hydrogenerátory pístové radiální. Hydrogenerátory pístové řadové v provedení na emulzi. Pomaluběžné hydromotory. 7. Axiální pístové hydrogenerátory a hydromotory. 8. Přímočaré hydromotory: konstrukce, výpočet. 9. Přímočaré hydromotory: technologie výroby. 10. Těsnění přímočarých hydromotorů. 11. Hydraulické agregáty. 12. Jednosměrné ventily, jednostranný hydraulický zámek, dvoustranný hydraulický zámek. 13. Rozváděče šoupátkové. Rotační ovládače mechanizovaných výztuží. 14. Tlakové ventily. Protiotřesový ventil. 15. Škrticí ventily. Řízení pohybu hydromotorů škrticími ventily. 16. Filtrace kapalin. Filtry. 17. Individuální hydraulické stojky a jejich ovládání. 18. Hydraulické rozvody mechanizovaných výztuží. 19. Impulzní ovládání mechanizovaných výztuží. 20. Hydrostatické pohony a převody pojezdových mechanizmů hornických strojů.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51 3
        Zkouška Zkouška 100  0 3
        Zápočet Zápočet 45  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2004/2005 (M2301) Strojní inženýrství (2302T032) Strojní zařízení dolů P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M2301) Strojní inženýrství (2302T032) Strojní zařízení dolů P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M2301) Strojní inženýrství (2302T032) Strojní zařízení dolů P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M2301) Strojní inženýrství (2302T032) Strojní zařízení dolů P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2000/2001 (M2301) Strojní inženýrství (2302T032) Strojní zařízení dolů P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku