338-0057/01 – Hydraulic Systems of Mining Machines ()

Gurantor departmentDepartment of Hydromechanics and Hydraulic EquipmentCredits4
Subject guarantordoc. Ing. Bohuslav Pavlok, CSc.Subject version guarantordoc. Ing. Bohuslav Pavlok, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year5Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1999/2000Year of cancellation2000/2001
Intended for the facultiesIntended for study types
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2
Part-time Credit and Examination 8+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Přednášky: - Hydraulické obvody mechanizovaných výztuží, mechanizované výztuže, kapaliny pro hydraulické obvody, hydraulické agregáty - Prvky hydraulických obvodů mechanizovaných výztuží - Hydraulické stojky a přímočaré hydromotory - Rázový ventil, stojka s protiotřesovým zařízením - Ovládání a řízení mechanizovaných výztuží - Hydrodynamické spojky, popis funkce, účinnost, charakteristika, použití - Paprsky, volný izotermní proud vzduchu, neizotermní proud vzduchu. Vodní paprsky, odstředivé trysky - Potrubní sítě pro stlačený vzduch, výpočet tlakového spádu pro stlačitelné tekutiny. Výpočet rozvětvené nebo okruhované sítě, Crossova metoda - Foukaná základka, výpočet tlakového spádu. Strojní zařízení pro foukanou základku, technologie zakládání - Výpočet tlakového spádu u hydraulické dopravy. Hydraulická základka, technologie zakládání strojní zařízení - Doprava studené vody pro centrální klimatizaci hlubinných dolů Otázky z předmětu: 1. Pracovní kapaliny v hydraulických mechanizmech. Minerální oleje: viskozita, změna viskozity s teplotou, stlačitelnost, vliv plynu v kapalině. 2. Pracovní kapaliny v hydraulických mechanizmech. Minerální oleje: mazací schopnost, termooxidační stálost, hořlavost. 3. Pracovní kapaliny v hydraulických mechanizmech. Emulze vody s olejem: druhy, vlastnosti, použití. 4. Hydrogenerátory: charakteristické parametry, účinnosti, statické charakteristiky. 5. Hydrogenerátory zubové, lamelové. 6. Hydrogenerátory pístové radiální. Hydrogenerátory pístové řadové v provedení na emulzi. Pomaluběžné hydromotory. 7. Axiální pístové hydrogenerátory a hydromotory. 8. Přímočaré hydromotory: konstrukce, výpočet. 9. Přímočaré hydromotory: technologie výroby. 10. Těsnění přímočarých hydromotorů. 11. Hydraulické agregáty. 12. Jednosměrné ventily, jednostranný hydraulický zámek, dvoustranný hydraulický zámek. 13. Rozváděče šoupátkové. Rotační ovládače mechanizovaných výztuží. 14. Tlakové ventily. Protiotřesový ventil. 15. Škrticí ventily. Řízení pohybu hydromotorů škrticími ventily. 16. Filtrace kapalin. Filtry. 17. Individuální hydraulické stojky a jejich ovládání. 18. Hydraulické rozvody mechanizovaných výztuží. 19. Impulzní ovládání mechanizovaných výztuží. 20. Hydrostatické pohony a převody pojezdových mechanizmů hornických strojů.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51
        Examination Examination 100  0
        Exercises evaluation Credit 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2004/2005 (M2301) Mechanical Engineering (2302T032) Minig Equipment P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M2301) Mechanical Engineering (2302T032) Minig Equipment P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M2301) Mechanical Engineering (2302T032) Minig Equipment P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M2301) Mechanical Engineering (2302T032) Minig Equipment P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2000/2001 (M2301) Mechanical Engineering (2302T032) Minig Equipment P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner