338-0057/03 – Hydraulic Systems of Mining Machines ()

Gurantor departmentDepartment of Hydromechanics and Hydraulic EquipmentCredits4
Subject guarantordoc. Ing. Bohuslav Pavlok, CSc.Subject version guarantordoc. Ing. Bohuslav Pavlok, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year6Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1999/2000Year of cancellation2000/2001
Intended for the facultiesIntended for study types
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Part-time Credit and Examination 12+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

- Hydraulické obvody mechanizovaných výztuží, mechanizované výztuže, kapaliny pro hydraulické obvody, hydraulické agregáty - Prvky hydraulických obvodů mechanizovaných výztuží - Hydraulické stojky a přímočaré hydromotory - Rázový ventil, stojka s protiotřesovým zařízením - Ovládání a řízení mechanizovaných výztuží - Hydrodynamické spojky, popis funkce, účinnost, charakteristika, použití - Paprsky, volný izotermní proud vzduchu, neizotermní proud vzduchu. Vodní paprsky, odstředivé trysky - Potrubní sítě pro stlačený vzduch, výpočet tlakového spádu pro stlačitelné tekutiny. Výpočet rozvětvené nebo okruhované sítě, Crossova metoda - Foukaná základka, výpočet tlakového spádu. Strojní zařízení pro foukanou základku, technologie zakládání - Výpočet tlakového spádu u hydraulické dopravy. Hydraulická základka, technologie zakládání strojní zařízení - Doprava studené vody pro centrální klimatizaci hlubinných dolů

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51
        Examination Examination 100  0
        Exercises evaluation Credit 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2005/2006 (M2301) Mechanical Engineering (2302T032) Minig Equipment K Czech Ostrava 6 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M2301) Mechanical Engineering (2302T032) Minig Equipment K Czech Ostrava 6 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M2301) Mechanical Engineering (2302T032) Minig Equipment K Czech Ostrava 6 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M2301) Mechanical Engineering (2302T032) Minig Equipment K Czech Ostrava 6 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M2301) Mechanical Engineering (2302T032) Minig Equipment K Czech Ostrava 6 Choice-compulsory study plan
2000/2001 (M2301) Mechanical Engineering (2302T032) Minig Equipment K Czech Ostrava 6 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner