338-0058/01 – Hydraulic and Pneumatic Transport ()

Gurantor departmentDepartment of Hydromechanics and Hydraulic EquipmentCredits4
Subject guarantorprof. Ing. Jaroslav Janalík, CSc.Subject version guarantorprof. Ing. Jaroslav Janalík, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year5Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction1999/2000Year of cancellation2000/2001
Intended for the facultiesIntended for study types
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2
Part-time Credit and Examination 10+3

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Program přednášek Týden Náplň přednášek 1 Fyzikální vlastnosti dopravovaných materiálů. Křivka zrnitosti. Rozdělení disperzních soustav a jejich fyzikální vlastnosti. Koncentrace. Viskozita suspenzí. Rychlost suspenze. Pohyb částice materiálu v proudu tekutiny. 2 Sedimentační rychlost. Sedimentační rychlost v omezeném prostředí. Rychlost vznosu. 3 Laminární proudění nenewtonovských kapalin. Mocninová rovnice toku. 4 Rovnice binghamského toku. 5 Turbulentní proudění tekutin a disperzních soustav v pot rubí. Rovnice spojitosti a pohybová rovnice pro turbulentní proudění tekutin a disperzních soustav. 6 Struktura turbulentního proudění v potrubí 7 Isotermické a adiabatické proudění plynů potrubím. Tlakový spád pro zvedání a urychlení plynu. Rozvětvené a okružní potrubí při proudění plynů 8 Pohyb pevných částic v potrubí. Difuzní teorie proudění suspenzí. Gravitační teorie proudění suspenzí. Veličiny v příčném profilu potrubí.Výpočet parametrů hydraulické dopravy. 9 Tlakový spád při proudění suspenzí. Durandova funkce. Tlakový spád pro nestejnoměr- materiály. Kritická rychlost a její výpočet. 10 Strojní zařízení a technologie hydraulické dopravy. Potrubí. Armatury. Čerpadla. Dávkovací zařízení. Ekologické ukládání odpadů. 11 Výpočet parametrů pneumatické dopravy, základní veličiny. Výpočet tlakového spádu. Pneumatická doprava provzdušněného materiálu. 12 Strojní zařízení a technologie pneumatické dopravy. Směšovače a podavače. Dopravní potrubí a příslušenství. 13 Potrubní kontejnerová doprava. Rychlostní charakteristiky proudění kontejnerů. Tlakový spád. 14 Opotřebení strojního zařízení, erozivní, abrazivní, korozivní. Volba materiálů. Program cvičení a seminářů + individuální práce studentů Týden Náplň cvičení a seminářů 1 Opakování mechaniky tekutin, seznámení s laboratoří. 2 Rozsevová křivka, určení středního  zrna, koncentrace. 3 Měření viskozity rotačním viskozimetrem. 4 Laminární proudní suspenzí-výpočet tlakového spádu 5 Návrh pístového čerpadla pro hydraulickou dopravu jemných suspenzí. 6 Měření intenzity turbulence a rychlosti žárovým anemometrem 7 Měření spektrální výkonové hustoty fluktuací rychlosti turbulentního proudění. 8 Výpočet tlakového spádu u hydraulické dopravy. 9 Návrh bagrovacího čerpadla pro hydraulickou dopravu hrubodisperzní suspenze. 10 Výpočet základních parametrů dávkovače pro hydraulickou dopravu. 11 Výpočet tlakového spádu a rychlosti materiálu u pneum. dopravy. 12 Návrh tlakového zdroje pro pneumatickou dopravu 13 Pneumatická doprava provzdušněného materiálu. 14 Výpočet parametrů kontejnerové dopravy. Seznam otázek ke zkoušce Č. otázky Znění otázky 1 Fyzikální vlastnosti dopravovaných materiálů a suspenzí, rozdělení disperzních soustav. 2 Sedimentační rychlost a rychlost vznosu. 3 Laminární proudění nenewtonovských kapalin v kruhovém potrubí. 4 Turbulentní proudění, fluktuace rychlosti, přenos hybnosti, energie a hmotnosti. 5 Rensoldova rovnice pro turbulentní proudění a rovnice spojitosti. 6 Proudění plynů – izomermická změna stavu. 7 Proudění plynů – adiabitická změna stavu. 8 Řešení rozvětveného potrubí pro proudění plynů. 9 Řešení okružního potrubí pro proudění plynů. 10 Pohyb pevných částic v potrubí, difuzní a gravitační teorie rozdělení rychlosti a koncentrace po průřezu, potrubí. 11 Tlakový spád při proudění suspenzí, Durandova funkce 12 Kritická rychlost a její výpočet. 13 Rozdělení a použití hydraulické dopravy. 14 Potrubí a armatury, zimní provoz potrubí hydraulické dopravy. 15 Bagrovací čerpadla. 16 Dávkovací zařízení. 17 Charakteristika potrubí a čerpadla při hydraulické dopravě. 18 Čerpací stanice. 19 Výpočet rychlosti materiálu u pneumatické dopravy v přímém potrubí. 20 Výpočet rychlosti materiálu u pneumatické dopravy v obloucích. 21 Výpočet tlakového spádu u pneumatické dopravy. 22 Pneumatická doprava provzdušného materiálu. 23 Použití a rozdělení pneumatické dopravy. 24 Strojní zařízení pro pneumatickou dopravu. 25 Abraze strojního zařízení při pneumatické a hydraulické dopravě. 26 Potrubní kontejnerová doprava.

Conditions for subject completion

Conditions for completion are defined only for particular subject version and form of study

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2005/2006 (M2301) Mechanical Engineering (2302T006) Energy Engineering K Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (M2301) Mechanical Engineering (2302T007) Hydraulics and Pneumatics Equipment K Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (M2301) Mechanical Engineering (2302T007) Hydraulics and Pneumatics Equipment P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M2301) Mechanical Engineering (2302T006) Energy Engineering K Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M2301) Mechanical Engineering (2302T006) Energy Engineering P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M2301) Mechanical Engineering (2302T007) Hydraulics and Pneumatics Equipment K Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M2301) Mechanical Engineering (2302T007) Hydraulics and Pneumatics Equipment P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M2301) Mechanical Engineering (2301T001) Transport and Material Handling P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M2301) Mechanical Engineering (2302T006) Energy Engineering K Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M2301) Mechanical Engineering (2302T006) Energy Engineering P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M2301) Mechanical Engineering (2302T007) Hydraulics and Pneumatics Equipment K Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M2301) Mechanical Engineering (2302T007) Hydraulics and Pneumatics Equipment P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M2301) Mechanical Engineering (2301T001) Transport and Material Handling P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M2301) Mechanical Engineering (2302T006) Energy Engineering K Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M2301) Mechanical Engineering (2302T006) Energy Engineering P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M2301) Mechanical Engineering (2302T007) Hydraulics and Pneumatics Equipment K Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M2301) Mechanical Engineering (2302T007) Hydraulics and Pneumatics Equipment P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M2301) Mechanical Engineering (2301T001) Transport and Material Handling P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M2301) Mechanical Engineering (2302T006) Energy Engineering K Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M2301) Mechanical Engineering (2302T006) Energy Engineering P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M2301) Mechanical Engineering (2302T007) Hydraulics and Pneumatics Equipment K Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M2301) Mechanical Engineering (2302T007) Hydraulics and Pneumatics Equipment P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M2301) Mechanical Engineering (2301T001) Transport and Material Handling P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2000/2001 (M2301) Mechanical Engineering (2302T006) Energy Engineering K Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2000/2001 (M2301) Mechanical Engineering (2302T006) Energy Engineering P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2000/2001 (M2301) Mechanical Engineering (2302T007) Hydraulics and Pneumatics Equipment K Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2000/2001 (M2301) Mechanical Engineering (2302T007) Hydraulics and Pneumatics Equipment P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2000/2001 (M2301) Mechanical Engineering (2301T001) Transport and Material Handling P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner