338-0058/01 – Hydraulická a pneumatická doprava ()

Garantující katedraKatedra hydromechaniky a hydraulických zařízeníKredity4
Garant předmětuprof. Ing. Jaroslav Janalík, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Jaroslav Janalík, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník5Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1999/2000Rok zrušení2000/2001
Určeno pro fakultyUrčeno pro typy studia
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 10+3

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Vyučovací metody

Anotace

V předmětu Pneumatická a hydraulická doprava se studenti seznámí s výpočtem základních hydrodynamických veličin, strojním zařízením a technologií dopravy. Dále budou podrobně seznámeni s aplikací těchto doprav při ekologickém ukládání odpadů.

Povinná literatura:

[ 1] Janalík, J. : Potrubní a hydraulická doprava. Skripta VŠB -TU Ostrava, FS, 1999, 194 str. [ 2] Urban, J. : Pneumatická doprava, SNTL 1964, 262 str. [ 3]Kupka,F.-Hrbek,J.-Janalík,J.:Hydraulická doprava v potrubí,Praha SNTL 1970, 307 str.

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Program přednášek Týden Náplň přednášek 1 Fyzikální vlastnosti dopravovaných materiálů. Křivka zrnitosti. Rozdělení disperzních soustav a jejich fyzikální vlastnosti. Koncentrace. Viskozita suspenzí. Rychlost suspenze. Pohyb částice materiálu v proudu tekutiny. 2 Sedimentační rychlost. Sedimentační rychlost v omezeném prostředí. Rychlost vznosu. 3 Laminární proudění nenewtonovských kapalin. Mocninová rovnice toku. 4 Rovnice binghamského toku. 5 Turbulentní proudění tekutin a disperzních soustav v pot rubí. Rovnice spojitosti a pohybová rovnice pro turbulentní proudění tekutin a disperzních soustav. 6 Struktura turbulentního proudění v potrubí 7 Isotermické a adiabatické proudění plynů potrubím. Tlakový spád pro zvedání a urychlení plynu. Rozvětvené a okružní potrubí při proudění plynů 8 Pohyb pevných částic v potrubí. Difuzní teorie proudění suspenzí. Gravitační teorie proudění suspenzí. Veličiny v příčném profilu potrubí.Výpočet parametrů hydraulické dopravy. 9 Tlakový spád při proudění suspenzí. Durandova funkce. Tlakový spád pro nestejnoměr- materiály. Kritická rychlost a její výpočet. 10 Strojní zařízení a technologie hydraulické dopravy. Potrubí. Armatury. Čerpadla. Dávkovací zařízení. Ekologické ukládání odpadů. 11 Výpočet parametrů pneumatické dopravy, základní veličiny. Výpočet tlakového spádu. Pneumatická doprava provzdušněného materiálu. 12 Strojní zařízení a technologie pneumatické dopravy. Směšovače a podavače. Dopravní potrubí a příslušenství. 13 Potrubní kontejnerová doprava. Rychlostní charakteristiky proudění kontejnerů. Tlakový spád. 14 Opotřebení strojního zařízení, erozivní, abrazivní, korozivní. Volba materiálů. Program cvičení a seminářů + individuální práce studentů Týden Náplň cvičení a seminářů 1 Opakování mechaniky tekutin, seznámení s laboratoří. 2 Rozsevová křivka, určení středního  zrna, koncentrace. 3 Měření viskozity rotačním viskozimetrem. 4 Laminární proudní suspenzí-výpočet tlakového spádu 5 Návrh pístového čerpadla pro hydraulickou dopravu jemných suspenzí. 6 Měření intenzity turbulence a rychlosti žárovým anemometrem 7 Měření spektrální výkonové hustoty fluktuací rychlosti turbulentního proudění. 8 Výpočet tlakového spádu u hydraulické dopravy. 9 Návrh bagrovacího čerpadla pro hydraulickou dopravu hrubodisperzní suspenze. 10 Výpočet základních parametrů dávkovače pro hydraulickou dopravu. 11 Výpočet tlakového spádu a rychlosti materiálu u pneum. dopravy. 12 Návrh tlakového zdroje pro pneumatickou dopravu 13 Pneumatická doprava provzdušněného materiálu. 14 Výpočet parametrů kontejnerové dopravy. Seznam otázek ke zkoušce Č. otázky Znění otázky 1 Fyzikální vlastnosti dopravovaných materiálů a suspenzí, rozdělení disperzních soustav. 2 Sedimentační rychlost a rychlost vznosu. 3 Laminární proudění nenewtonovských kapalin v kruhovém potrubí. 4 Turbulentní proudění, fluktuace rychlosti, přenos hybnosti, energie a hmotnosti. 5 Rensoldova rovnice pro turbulentní proudění a rovnice spojitosti. 6 Proudění plynů – izomermická změna stavu. 7 Proudění plynů – adiabitická změna stavu. 8 Řešení rozvětveného potrubí pro proudění plynů. 9 Řešení okružního potrubí pro proudění plynů. 10 Pohyb pevných částic v potrubí, difuzní a gravitační teorie rozdělení rychlosti a koncentrace po průřezu, potrubí. 11 Tlakový spád při proudění suspenzí, Durandova funkce 12 Kritická rychlost a její výpočet. 13 Rozdělení a použití hydraulické dopravy. 14 Potrubí a armatury, zimní provoz potrubí hydraulické dopravy. 15 Bagrovací čerpadla. 16 Dávkovací zařízení. 17 Charakteristika potrubí a čerpadla při hydraulické dopravě. 18 Čerpací stanice. 19 Výpočet rychlosti materiálu u pneumatické dopravy v přímém potrubí. 20 Výpočet rychlosti materiálu u pneumatické dopravy v obloucích. 21 Výpočet tlakového spádu u pneumatické dopravy. 22 Pneumatická doprava provzdušného materiálu. 23 Použití a rozdělení pneumatické dopravy. 24 Strojní zařízení pro pneumatickou dopravu. 25 Abraze strojního zařízení při pneumatické a hydraulické dopravě. 26 Potrubní kontejnerová doprava.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51 3
        Zkouška Zkouška 100  0 3
        Zápočet Zápočet 45  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2005/2006 (M2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení K čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (M2301) Strojní inženýrství (2302T007) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení K čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (M2301) Strojní inženýrství (2302T007) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (M2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení K čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (M2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (M2301) Strojní inženýrství (2302T007) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení K čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (M2301) Strojní inženýrství (2302T007) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (M2301) Strojní inženýrství (2301T001) Dopravní a manipulační technika P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení K čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M2301) Strojní inženýrství (2302T007) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení K čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M2301) Strojní inženýrství (2302T007) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M2301) Strojní inženýrství (2301T001) Dopravní a manipulační technika P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení K čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M2301) Strojní inženýrství (2302T007) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení K čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M2301) Strojní inženýrství (2302T007) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M2301) Strojní inženýrství (2301T001) Dopravní a manipulační technika P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení K čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M2301) Strojní inženýrství (2302T007) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení K čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M2301) Strojní inženýrství (2302T007) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M2301) Strojní inženýrství (2301T001) Dopravní a manipulační technika P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2000/2001 (M2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení K čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2000/2001 (M2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2000/2001 (M2301) Strojní inženýrství (2302T007) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení K čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2000/2001 (M2301) Strojní inženýrství (2302T007) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2000/2001 (M2301) Strojní inženýrství (2301T001) Dopravní a manipulační technika P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.