338-0058/01 – Hydraulic and Pneumatic Transport ()

Gurantor departmentDepartment of Hydromechanics and Hydraulic EquipmentCredits4
Subject guarantorprof. Ing. Jaroslav Janalík, CSc.Subject version guarantorprof. Ing. Jaroslav Janalík, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year4Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction1999/2000Year of cancellation2000/2001
Intended for the facultiesIntended for study types
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2
Part-time Credit and Examination 10+3

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Program přednášek Týden Náplň přednášek 1 Fyzikální vlastnosti dopravovaných materiálů. Křivka zrnitosti. Rozdělení disperzních soustav a jejich fyzikální vlastnosti. Koncentrace. Viskozita suspenzí. Rychlost suspenze. Pohyb částice materiálu v proudu tekutiny. 2 Sedimentační rychlost. Sedimentační rychlost v omezeném prostředí. Rychlost vznosu. 3 Laminární proudění nenewtonovských kapalin. Mocninová rovnice toku. 4 Rovnice binghamského toku. 5 Turbulentní proudění tekutin a disperzních soustav v pot rubí. Rovnice spojitosti a pohybová rovnice pro turbulentní proudění tekutin a disperzních soustav. 6 Struktura turbulentního proudění v potrubí 7 Isotermické a adiabatické proudění plynů potrubím. Tlakový spád pro zvedání a urychlení plynu. Rozvětvené a okružní potrubí při proudění plynů 8 Pohyb pevných částic v potrubí. Difuzní teorie proudění suspenzí. Gravitační teorie proudění suspenzí. Veličiny v příčném profilu potrubí.Výpočet parametrů hydraulické dopravy. 9 Tlakový spád při proudění suspenzí. Durandova funkce. Tlakový spád pro nestejnoměr- materiály. Kritická rychlost a její výpočet. 10 Strojní zařízení a technologie hydraulické dopravy. Potrubí. Armatury. Čerpadla. Dávkovací zařízení. Ekologické ukládání odpadů. 11 Výpočet parametrů pneumatické dopravy, základní veličiny. Výpočet tlakového spádu. Pneumatická doprava provzdušněného materiálu. 12 Strojní zařízení a technologie pneumatické dopravy. Směšovače a podavače. Dopravní potrubí a příslušenství. 13 Potrubní kontejnerová doprava. Rychlostní charakteristiky proudění kontejnerů. Tlakový spád. 14 Opotřebení strojního zařízení, erozivní, abrazivní, korozivní. Volba materiálů. Program cvičení a seminářů + individuální práce studentů Týden Náplň cvičení a seminářů 1 Opakování mechaniky tekutin, seznámení s laboratoří. 2 Rozsevová křivka, určení středního  zrna, koncentrace. 3 Měření viskozity rotačním viskozimetrem. 4 Laminární proudní suspenzí-výpočet tlakového spádu 5 Návrh pístového čerpadla pro hydraulickou dopravu jemných suspenzí. 6 Měření intenzity turbulence a rychlosti žárovým anemometrem 7 Měření spektrální výkonové hustoty fluktuací rychlosti turbulentního proudění. 8 Výpočet tlakového spádu u hydraulické dopravy. 9 Návrh bagrovacího čerpadla pro hydraulickou dopravu hrubodisperzní suspenze. 10 Výpočet základních parametrů dávkovače pro hydraulickou dopravu. 11 Výpočet tlakového spádu a rychlosti materiálu u pneum. dopravy. 12 Návrh tlakového zdroje pro pneumatickou dopravu 13 Pneumatická doprava provzdušněného materiálu. 14 Výpočet parametrů kontejnerové dopravy. Seznam otázek ke zkoušce Č. otázky Znění otázky 1 Fyzikální vlastnosti dopravovaných materiálů a suspenzí, rozdělení disperzních soustav. 2 Sedimentační rychlost a rychlost vznosu. 3 Laminární proudění nenewtonovských kapalin v kruhovém potrubí. 4 Turbulentní proudění, fluktuace rychlosti, přenos hybnosti, energie a hmotnosti. 5 Rensoldova rovnice pro turbulentní proudění a rovnice spojitosti. 6 Proudění plynů – izomermická změna stavu. 7 Proudění plynů – adiabitická změna stavu. 8 Řešení rozvětveného potrubí pro proudění plynů. 9 Řešení okružního potrubí pro proudění plynů. 10 Pohyb pevných částic v potrubí, difuzní a gravitační teorie rozdělení rychlosti a koncentrace po průřezu, potrubí. 11 Tlakový spád při proudění suspenzí, Durandova funkce 12 Kritická rychlost a její výpočet. 13 Rozdělení a použití hydraulické dopravy. 14 Potrubí a armatury, zimní provoz potrubí hydraulické dopravy. 15 Bagrovací čerpadla. 16 Dávkovací zařízení. 17 Charakteristika potrubí a čerpadla při hydraulické dopravě. 18 Čerpací stanice. 19 Výpočet rychlosti materiálu u pneumatické dopravy v přímém potrubí. 20 Výpočet rychlosti materiálu u pneumatické dopravy v obloucích. 21 Výpočet tlakového spádu u pneumatické dopravy. 22 Pneumatická doprava provzdušného materiálu. 23 Použití a rozdělení pneumatické dopravy. 24 Strojní zařízení pro pneumatickou dopravu. 25 Abraze strojního zařízení při pneumatické a hydraulické dopravě. 26 Potrubní kontejnerová doprava.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51 3
        Examination Examination 100  0 3
        Exercises evaluation Credit 45  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2005/2006 (M2301) Mechanical Engineering (2302T006) Energy Engineering K Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (M2301) Mechanical Engineering (2302T007) Hydraulics and Pneumatics Equipment K Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (M2301) Mechanical Engineering (2302T007) Hydraulics and Pneumatics Equipment P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M2301) Mechanical Engineering (2302T006) Energy Engineering K Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M2301) Mechanical Engineering (2302T006) Energy Engineering P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M2301) Mechanical Engineering (2302T007) Hydraulics and Pneumatics Equipment K Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M2301) Mechanical Engineering (2302T007) Hydraulics and Pneumatics Equipment P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M2301) Mechanical Engineering (2301T001) Transport and Material Handling P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M2301) Mechanical Engineering (2302T006) Energy Engineering K Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M2301) Mechanical Engineering (2302T006) Energy Engineering P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M2301) Mechanical Engineering (2302T007) Hydraulics and Pneumatics Equipment K Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M2301) Mechanical Engineering (2302T007) Hydraulics and Pneumatics Equipment P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M2301) Mechanical Engineering (2301T001) Transport and Material Handling P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M2301) Mechanical Engineering (2302T006) Energy Engineering K Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M2301) Mechanical Engineering (2302T006) Energy Engineering P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M2301) Mechanical Engineering (2302T007) Hydraulics and Pneumatics Equipment K Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M2301) Mechanical Engineering (2302T007) Hydraulics and Pneumatics Equipment P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M2301) Mechanical Engineering (2301T001) Transport and Material Handling P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M2301) Mechanical Engineering (2302T006) Energy Engineering K Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M2301) Mechanical Engineering (2302T006) Energy Engineering P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M2301) Mechanical Engineering (2302T007) Hydraulics and Pneumatics Equipment K Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M2301) Mechanical Engineering (2302T007) Hydraulics and Pneumatics Equipment P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M2301) Mechanical Engineering (2301T001) Transport and Material Handling P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2000/2001 (M2301) Mechanical Engineering (2302T006) Energy Engineering K Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2000/2001 (M2301) Mechanical Engineering (2302T006) Energy Engineering P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2000/2001 (M2301) Mechanical Engineering (2302T007) Hydraulics and Pneumatics Equipment K Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2000/2001 (M2301) Mechanical Engineering (2302T007) Hydraulics and Pneumatics Equipment P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2000/2001 (M2301) Mechanical Engineering (2301T001) Transport and Material Handling P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.