338-0058/02 – Hydraulická a pneumatická doprava ()

Garantující katedraKatedra hydromechaniky a hydraulických zařízeníKredity4
Garant předmětuprof. Ing. Jaroslav Janalík, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Jaroslav Janalík, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník5Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1999/2000Rok zrušení2000/2001
Určeno pro fakultyUrčeno pro typy studia
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
kombinovaná Zápočet a zkouška 6+6

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Vyučovací metody

Anotace

V předmětu Pneumatická a hydraulická doprava se studenti seznámí s výpočtem základních hydrodynamických veličin, strojním zařízením a technologií dopravy. Dále budou podrobně seznámeni s aplikací těchto doprav při ekologickém ukládání odpadů.

Povinná literatura:

[ 1] Janalík, J. : Potrubní a hydraulická doprava. Skripta VŠB -TU Ostrava, FS, 1999, 194 str. [ 2] Urban, J. : Pneumatická doprava, SNTL 1964, 262 str. [ 3]Kupka,F.-Hrbek,J.-Janalík,J.:Hydraulická doprava v potrubí,Praha SNTL 1970, 307 str.

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Týden Přednáška - P , Cvičení - C 1.P.: Fyzikální vlastnosti dopravovaných materiálů. Křivka zrnitosti. Rozdělení disperzních soustav a jejich fyzikální vlastnosti. Koncentrace. Viskozita suspenzí. Rychlost suspenze. Pohyb částice materiálu v proudu tekutiny. C.: Opakování mechaniky tekutin, seznámení s laboratoří. 2.P.: Sedimentační rychlost. Sedimentační rychlost v omezeném prostředí. Rychlost vznosu. C.: Rozsevová křivka, určení středního ë zrna, koncentrace. 3.P.: Laminární proudění nenewtonovských kapalin. Mocninová rovnice toku. C.: Měření viskozity rotačním viskozimetrem. Program č. 1 - možno získat max. 5 bodů 4.P.: Rovnice binghamského toku. C.: Laminární proudní suspenzí-výpočet tlakového spádu 5.P.: Turbulentní proudění tekutin a disperzních soustav v pot rubí. Rovnice spojitosti a pohybová rovnice pro turbulen tní proudění tekutin a disperzních soustav. C.: Návrh pístového čerpadla pro hydraulickou dopravu jemných suspenzí. Program č. 2 - možno získat max. 5 bodů 6.P.: Struktura turbulentního proudění v potrubí C.: Měření intenzity turbulence a rychlosti žárovým anemomet rem Program č. 3 - možno získat max. 5 bodů 7.P.: Isotermické a adiabatické proudění plynů potrubím. Tlako vý spád pro zvedání a urychlení plynu. Rozvětvené a okružní potrubí při proudění plynů C.: Měření spektrální výkonové hustoty fluktuací rychlosti turbulentního proudění. Program č. 4 - možno získat max. 5 bodů 8.P.: Pohyb pevných částic v potrubí. Difuzní teorie proudění suspenzí. Gravitační teorie proudění suspenzí. Veličiny v příčném profilu potrubí.Výpočet parametrů hydraulické dopravy. C.: Výpočet tlakového spádu u hydraulické dopravy. 9.P.: Tlakový spád při proudění suspenzí. Durandova funkce. Tlakový spád pro nestejnoměr- materiály. Kritická rychlost a její výpočet. C.: Návrh bagrovacího čerpadla pro hydraulickou dopravu hrubodisperzní suspenze. Program č. 5 - možno získat max. 5 bodů 10.P.: Strojní zařízení a technologie hydraulické dopravy. Potrubí. Armatury. Čerpadla. Dávkovací zařízení. Ekologické ukládání odpadů. C.: Výpočet základních parametrů dávkovače pro hydraulickou dopravu. 11.P.: Výpočet parametrů pneumatické dopravy, základní veličiny. Výpočet tlakového spádu. Pneumatická doprava provzdušněného materiálu. C.: Výpočet tlakového spádu a rychlosti materiálu u pneum. dopravy. Program č. 6 - možno získat max. 5 bodů 12.P.: Strojní zařízení a technologie pneumatické dopravy. Směšovače a podavače. Dopravní potrubí a příslušenství. C.: Návrh tlakového zdroje pro pneumatickou dopravu Program č. 7 - možno získat max. 5 bodů 13.P.: Potrubní kontejnerová doprava. Rychlostní charakteristiky proudění kontejnerů. Tlakový spád. C.: Pneumatická doprava provzdušněného materiálu. 14.P.: Opotřebení strojního zařízení, erozivní, abrazivní, koro zivní. Volba materiálů. C.: Výpočet parametrů kontejnerové dopravy.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51 3
        Zkouška Zkouška 100  0 3
        Zápočet Zápočet 45  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2005/2006 (M2301) Strojní inženýrství (2301T001) Dopravní a manipulační technika K čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (M2301) Strojní inženýrství (2301T001) Dopravní a manipulační technika K čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M2301) Strojní inženýrství (2301T001) Dopravní a manipulační technika K čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M2301) Strojní inženýrství (2301T001) Dopravní a manipulační technika K čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M2301) Strojní inženýrství (2301T001) Dopravní a manipulační technika K čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2000/2001 (M2301) Strojní inženýrství (2301T001) Dopravní a manipulační technika K čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.