338-0062/01 – Pneumatické prvky a systémy ()

Garantující katedraKatedra hydromechaniky a hydraulických zařízeníKredity5
Garant předmětuprof. Ing. Jaroslav Kopáček, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Jaroslav Kopáček, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník5Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1999/2000Rok zrušení2000/2001
Určeno pro fakultyUrčeno pro typy studia
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 14+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Vyučovací metody

Anotace

Cílem předmětu je naučit posluchače vhodně použít pneumatické mechanismy při projektování nejrůznějších strojů a zařízení, provést základní výpočty, zvolit vhodné pneumatické prvky a navrhnout obvod pneumatického mechanismu. Předmět je rozdělen do těchto hlavních částí : - výroba a rozvod stlačeného vzduchu - prvky pneumatického obvodu - syntéza pneumatického obvodu - měření a zkoušení pneumatických mechanismů. Předmět je jedním ze základních pro studijní obor hydraulické a pneumatické stroje a zařízení a povinný pro 2. státní zkoušku. Předpokladem studia předmětu je absolvování předmětů společného základu tříletého studia na strojní fakultě. Student je klasifikován na základě bodového hodnocení za cvičení a ústní zkoušku.

Povinná literatura:

[ 1] Kopáček, J.: Pneumatické mechanismy. Díl 1. Pneumatické prvky a systémy. Skripta VŠB-TUO, Ostrava 1996 [ 2] Liška, A.: Technika stlačeného vzduchu. SNTL Praha, 1988. [ 3] Pivoňka, J. a kol. : Tekutinové mechanismy. SNTL Praha, 1987. [ 4] Prokeš, J. - Vostrovský, J.: Hydraulické a pneumatické mechanismy. SNTL Praha, 1988. [ 5] Kopáček, J.: Pneumatické mechanismy. Skripta VŠDS Žilina, 1990.

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Týden: Přednáška - P , Cvičení - C 1. P.: Vlastnosti pneumatických mechanismů, porovnání s jinými typy mechanismů. Rozdělení. P.: Vlastnosti stlačeného vzduchu. Základy proudění. Výroba stlačeného vzduchu. Kompresory a jejich regulace. 2. P.: Rozvod stlačeného vzduchu. Prvky pneumatických mechanismů - rozdělení. C.: Termodynamické výpočty: stavová rovnice, vyprázdňování vzdušníku, tlaková ztráta. 3. P.: Pneumomotory přímočaré. C.: Stanovení přepočteného množství vzduchu, objemové ztráty, ekonomický dopad. Video fy FESTO. 4. P.: Pneumomotory kývavé a rotační. C.: Výpočet velikosti vzdušníku. Aplikace pneumatických mechanismů. 5. P.: Řídicí prvky - rozdělení. Rozváděče C.: Výpočet přímočarého pneumomotoru. Program č.1. 6. P.: Jednosměrné, logické a škrtící ventily. C.: Výpočet a volba kyvného pneumomotoru. Program č. 2. 7. P.: Tlakové ventily a speciální řídicí prvky. C.: Výpočet a volba bezpístnicového pneumomotoru. Program č. 3. 8. P.: Prvky pro úpravu stlačeného vzduchu. Kombinované prvky. Tlumiče hluku. C.: Sortiment pneumatických prvků - katalogy. Video fy BOSCH. 9. P.: Obvody pneumatických mechanismů. Základní přehled. C.: Kreslení schémat pneumatických obvodů. Ukázka na trenažéru. 10. P.: Obvody pro řízení tlaku, rychlosti a směru pohybu. C.: Skladba obvodů na trenažérech FESTO Didactic. 11. P.: Pneumohydraulické mechanismy. Vakuové mechanismy. C.: Kontrolní test. 12. P.: Projektování pneumatických obvodů. C.: Výpočet propustnosti pneumatického obvodu. Program č. 4. 13. P.: Zkoušení pneumatických prvků a obvodů. Měření veličin. C.: Měření charakteristik redukčního a škrticího ventilu. Program č.5. 14. P.: Trendy rozvoje a inovace v oboru pneumatických mechanismů. C.: Konzultace k programům. 15. C.: Odevzdání programů, zápočet.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51 3
        Zkouška Zkouška 100  0 3
        Zápočet Zápočet 45  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2005/2006 (M2301) Strojní inženýrství (2302T007) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení K čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2005/2006 (M2301) Strojní inženýrství (2302T007) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2004/2005 (M2301) Strojní inženýrství (2302T007) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení K čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2004/2005 (M2301) Strojní inženýrství (2302T007) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2003/2004 (M2301) Strojní inženýrství (2302T007) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení K čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2003/2004 (M2301) Strojní inženýrství (2302T007) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2002/2003 (M2301) Strojní inženýrství (2302T007) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení K čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2002/2003 (M2301) Strojní inženýrství (2302T007) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2001/2002 (M2301) Strojní inženýrství (2302T007) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení K čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2001/2002 (M2301) Strojní inženýrství (2302T007) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2000/2001 (M2301) Strojní inženýrství (2302T007) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení K čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2000/2001 (M2301) Strojní inženýrství (2302T007) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.