338-0062/01 – Pneumatic Elements and Systems ()

Gurantor departmentDepartment of Hydromechanics and Hydraulic EquipmentCredits5
Subject guarantorprof. Ing. Jaroslav Kopáček, CSc.Subject version guarantorprof. Ing. Jaroslav Kopáček, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year4Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1999/2000Year of cancellation2000/2001
Intended for the facultiesIntended for study types
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2
Part-time Credit and Examination 14+4

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Týden: Přednáška - P , Cvičení - C 1. P.: Vlastnosti pneumatických mechanismů, porovnání s jinými typy mechanismů. Rozdělení. P.: Vlastnosti stlačeného vzduchu. Základy proudění. Výroba stlačeného vzduchu. Kompresory a jejich regulace. 2. P.: Rozvod stlačeného vzduchu. Prvky pneumatických mechanismů - rozdělení. C.: Termodynamické výpočty: stavová rovnice, vyprázdňování vzdušníku, tlaková ztráta. 3. P.: Pneumomotory přímočaré. C.: Stanovení přepočteného množství vzduchu, objemové ztráty, ekonomický dopad. Video fy FESTO. 4. P.: Pneumomotory kývavé a rotační. C.: Výpočet velikosti vzdušníku. Aplikace pneumatických mechanismů. 5. P.: Řídicí prvky - rozdělení. Rozváděče C.: Výpočet přímočarého pneumomotoru. Program č.1. 6. P.: Jednosměrné, logické a škrtící ventily. C.: Výpočet a volba kyvného pneumomotoru. Program č. 2. 7. P.: Tlakové ventily a speciální řídicí prvky. C.: Výpočet a volba bezpístnicového pneumomotoru. Program č. 3. 8. P.: Prvky pro úpravu stlačeného vzduchu. Kombinované prvky. Tlumiče hluku. C.: Sortiment pneumatických prvků - katalogy. Video fy BOSCH. 9. P.: Obvody pneumatických mechanismů. Základní přehled. C.: Kreslení schémat pneumatických obvodů. Ukázka na trenažéru. 10. P.: Obvody pro řízení tlaku, rychlosti a směru pohybu. C.: Skladba obvodů na trenažérech FESTO Didactic. 11. P.: Pneumohydraulické mechanismy. Vakuové mechanismy. C.: Kontrolní test. 12. P.: Projektování pneumatických obvodů. C.: Výpočet propustnosti pneumatického obvodu. Program č. 4. 13. P.: Zkoušení pneumatických prvků a obvodů. Měření veličin. C.: Měření charakteristik redukčního a škrticího ventilu. Program č.5. 14. P.: Trendy rozvoje a inovace v oboru pneumatických mechanismů. C.: Konzultace k programům. 15. C.: Odevzdání programů, zápočet.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51 3
        Examination Examination 100  0 3
        Exercises evaluation Credit 45  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2005/2006 (M2301) Mechanical Engineering (2302T007) Hydraulics and Pneumatics Equipment K Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2005/2006 (M2301) Mechanical Engineering (2302T007) Hydraulics and Pneumatics Equipment P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2004/2005 (M2301) Mechanical Engineering (2302T007) Hydraulics and Pneumatics Equipment K Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2004/2005 (M2301) Mechanical Engineering (2302T007) Hydraulics and Pneumatics Equipment P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2003/2004 (M2301) Mechanical Engineering (2302T007) Hydraulics and Pneumatics Equipment K Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2003/2004 (M2301) Mechanical Engineering (2302T007) Hydraulics and Pneumatics Equipment P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2002/2003 (M2301) Mechanical Engineering (2302T007) Hydraulics and Pneumatics Equipment K Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2002/2003 (M2301) Mechanical Engineering (2302T007) Hydraulics and Pneumatics Equipment P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2001/2002 (M2301) Mechanical Engineering (2302T007) Hydraulics and Pneumatics Equipment K Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2001/2002 (M2301) Mechanical Engineering (2302T007) Hydraulics and Pneumatics Equipment P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2000/2001 (M2301) Mechanical Engineering (2302T007) Hydraulics and Pneumatics Equipment K Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2000/2001 (M2301) Mechanical Engineering (2302T007) Hydraulics and Pneumatics Equipment P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.