338-0066/01 – Řízení hydraulických mechanizmů ()

Garantující katedraKatedra hydromechaniky a hydraulických zařízeníKredity4
Garant předmětudoc. Ing. Bohuslav Pavlok, CSc.Garant verze předmětudoc. Ing. Bohuslav Pavlok, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník5Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1999/2000Rok zrušení2000/2001
Určeno pro fakultyUrčeno pro typy studia
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 10+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Vyučovací metody

Anotace

V předmětu se studenti seznámí s problematikou řízení hydraulických mechanizmů. Vychází se ze znalostí v předmětu Tekutinové mechanizmy a předmětu Automatizace, které se rozšiřují a aplikují na hydraulické mechanizmy. Podrobně se rozebírá tzv. proporcionální řídicí technika a servomechanika.

Povinná literatura:

Rýc,Z., Pavlok,B.: Hydraulické pohony a jejich regulace. Skriptum VŠB, Ostrava 1984. Souček, P.: Servomechanismy. Skriptum ČVUT Praha, 1984. Prokeš,J. a kol. : Hydraulické mechanismy v automatizaci. SNTL Praha, 1973. Sivák,V. : Projektování hydraulických systémů. Skripta VŠB Ostrava, 1990. Kolektiv : Příručka hydrauliky, svazek 2. Mannesmann Rexroth, Lohr, 1986.

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

- Definice pojmu řízení. Řízení hydraulických mechanismů : řízené veličiny, způsoby řízení - klasifikace. Řízení proměnným odporem, jednohranové, závislé na tlakovém spádu na motoru. Zdroje konstantního tlaku. - Řízení proměnným odporem, jednohranové, nezávislé na tlakovém spádu na motoru. Škrtící ventily s dvoucestnou tlakovou váhou. Škrtící ventily nezávislé na viskozitě. Škrtící ventily s třícestnou tlakovou váhou. - Řízení proměnným odporem, dvojhranové. Čtyřhranové řídící šoupátko. proporcionální rozváděče mechanicky ovládané. - Proporcionální rozváděče ovládané elektricky. Řídící elektronika. Proporcionální rozváděče s dvoucestnou tlakovou váhou a třícestnou tlakovou váhou - LS szstémy. - Návrh obvodů s proporcionálními rozváděči. - Servoventily. - Objemové řízení. - Servopohony. - Dynamika servopohonů. Způsoby popisu regulačního obvodu, mat.-fyzikální modely prvků reg. obvodu. - Rotační servopohony. - Polohové servoventily s mech. zpětnými vazbami. - Elektrohydraulické polohové servomechanismy. - Stabilizace polohových servomechanismů. - Sekundární regulace hydromotorů. Řízení tlaku, síly, momentu. - Zásady montáže, provozu a údržby servomechanismů. Filtrace a teplotní stabilizace. Osnavy cvičení -------------- - Opakování základních pojmů z tekutinových mechanismů. - Řízení proměnným odporem : obvody se škrtícími ventily. - Řízení proměnným odporem : obvody se škrtícími ventily. - Měření č.1 : Měření závislosti škrtícího ventilu na teplotě. Měření charakteristiky škrtícího ventilu s dvoucestnou tlakovou váhou. - Měření č.2 : Měření M-n charakteristiky pohonu s řízením proměnným odporem. - Program č.1 : Návrh obvodu s proporcionálním rozváděčem. - Návrh obvodu s proporcionálním rozváděčem - dokončení. - Návrh hydrostatického převodu s řízením geometrického objemu hydrogenerátoru i hydromotoru. - Přechodová charakteristika, přenos, frekvenční charakteristika. - Matematicko-fyzikální modely prvků regulačního obvodu. - Program č.2 : Návrh rotačního servopohonu. - Měření rotačního servopohonu - k programu č.2. - Návrh polohového servomechanismu. - Dokončení návrhu polohového servomechanismu. Převedení činnosti polohového servomechanismu v laboratoři. - Zápočet. Otázky ke zkoušce: 1. Řízení proměnným odporem, jednohranové: princip řízení, statická M-n a F-v charakteristika pohonu 2. Škrticí ventily závislé na tlakovém spádu. Škrticí ventily závislé a nezávislé na viskozitě. Umístění škrticích ventilů na vstupu a výstupu hydromotoru. 3. Energetická bilance pohonu řízeného proměnným odporem. 4. Škrticí ventily s dvoucestnou tlakovou váhou: funkce, konstrukce, použití, energetická bilance. 5. Škrticí ventily s třícestnou tlakovou váhou: funkce, konstrukce, použití, energetická bilance. 6. Realizace zdrojů konstantního tlaku. 7. Čtyřhranové řídicí šoupátko servoventilů: konstrukce, statické charakteristiky. 8. Proporcionální rozváděče přímo řízené: provedení, vlastnosti, použití. Typy šoupátek. Průtoková i-Q charakteristika. 9. Proporcionální rozváděče nepřímo řízené: provedení, vlastnosti, použití. 10. Proporcionální tlakové ventily. Proporcionální rozváděče s dvoucestnou a třícestnou tlakovou váhou. 11. Návrh proporcionálního rozváděče s ohledem na dynamiku systému. 12. Objemové řízení pohonu. Regulační hydrogenerátory a způsoby řízení geometrického objemu: mechanické, elektrické, hydraulické přímé a nepřímé, elektrohydraulické. 13. Regulace na konstantní tlak a konstantní výkon. Schéma řízení, charakteristiky, aplikace. 14. Regulační hydrogenerátor s regulací na konstantní průtok. Hydrogenerátor s LS regulací. 15. Servomechanismy: definice, druhy, typické znaky, obecné blokové schéma. Příklad kopírovacího zařízení. 16. Dynamické vlastnosti servopohonů: přenosové vlastnosti jednoduchých bloků. 17. Přechodová charakteristika, frekvenční charakteristika, logaritmická modulová a fázová frekvenční charakteristika jednoduchých bloků. 18. Servoventily: řídicí šoupátko, statické charakteristiky, matematický popis. 19. Servoventily: řídicí část servoventilů, provedení zpětných vazeb. Třístupňové servoventily. 20. Servoventily: matematické modely dynamického chování. Dynamické charakteristiky. 21. Hydromotory servopohonů: konstrukce, matematické modely dynamického chování. 22. Regulátory, snímače polohy a rychlosti. 23. Rychlostní servomechanismus: hydraulické schéma, blokové schéma řízení, vlastnosti, dynamická stabilita. 24. Polohový servomechanizmus: hydraulické schéma, blokové schéma řízení, dynamická stabilita. 25. Stabilizace polohových servomechanismů. 26. Sekundární regulace hydromotorů.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51 3
        Zkouška Zkouška 100  0 3
        Zápočet Zápočet 45  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2005/2006 (M2301) Strojní inženýrství (2302T007) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2004/2005 (M2301) Strojní inženýrství (2302T007) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2003/2004 (M2301) Strojní inženýrství (2302T007) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2002/2003 (M2301) Strojní inženýrství (2302T007) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2001/2002 (M2301) Strojní inženýrství (2302T007) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2000/2001 (M2301) Strojní inženýrství (2302T007) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.