338-0066/03 – Řízení hydraulických mechanizmů ()

Garantující katedraKatedra hydromechaniky a hydraulických zařízeníKredity4
Garant předmětudoc. Ing. Bohuslav Pavlok, CSc.Garant verze předmětudoc. Ing. Bohuslav Pavlok, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník6Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1999/2000Rok zrušení2000/2001
Určeno pro fakultyUrčeno pro typy studia
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
kombinovaná Zápočet a zkouška 10+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Vyučovací metody

Anotace

V předmětu se studenti seznámí s problematikou řízení hydraulických mechanizmů. Vychází se ze znalostí v předmětu Tekutinové mechanizmy a předmětu Automatizace, které se rozšiřují a aplikují na hydraulické mechanizmy. Podrobně se rozebírá tzv. proporcionální řídicí technika a servomechanika.

Povinná literatura:

Rýc,Z., Pavlok,B.: Hydraulické pohony a jejich regulace. Skriptum VŠB, Ostrava 1984. Souček, P.: Servomechanismy. Skriptum ČVUT Praha, 1984. Prokeš,J. a kol. : Hydraulické mechanismy v automatizaci. SNTL Praha, 1973. Sivák,V. : Projektování hydraulických systémů. Skripta VŠB Ostrava, 1990. Kolektiv : Příručka hydrauliky, svazek 2. Mannesmann Rexroth, Lohr, 1986.

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

OSNOVA PŘEDMĚTU : - Hlavní faktory provozuschopnosti hydr. prvků a systémů. Spolehlivost jako komplexní ukazatel - základní pojmy dle ČSN a ISO - Ukazatele bezporuchovosti a životnosti. Poruchy a jejich klasifikace, prognózování technického stavu. Ukazatele spolehlivosti hydraulických prvků a systémů - Experimentální ověření spolehlivosti kriterií. Zkušební plán dle ČSN a jeho realizace. Druhy spolehlivostních zkoušek a jejich praktická realizace a vyhodnocení - Význam a úkoly technické diagnostiky. Názvosloví dle ČSN. Základní metody diagnostiky hydraulických prvků a systémů. Diagnostické modely - Diagnostické metody : parametrická, vibroakustická, vibrační, tribotechnická a termodynamická. Diagnostické parametry a jejich normování. - Prostředky technické diagnostiky. Specifické požadavky na snímače pro technickou diagnostiku. Snímače veličin. Sdružené snímače a měřicí přístroje. - Cejchovací zařízení a simulace provozu. Základní diagnostická měření hydraulických prvků a systémů - Příklady diagnostikování hydraulických systémů různých strojů a zařízení. Ekonomické aspekty diagnostiky - Udržovací procesy strojních prvků a systémů. Ekonomické otázky provozuschopnosti. Udržovatelnost a opravitelnost. Defekty funkčních ploch hydr. prvků. Prognóza provozuschopnosti - Provozní podmínky hydraulických mechanismů : čistota provozní kapaliny a její tepelný režim. Filtrace a její ukazatele. Vliv vzduchu v kapalině, jeho odstranění a měření - Údržba hydraulických zařízení : metody a plánování. Základní podmínky pro montáž hydr. zařízení. Základní poruchy a jejich odstranění. Zásady bezpečnosti práce. Ekologické aspekty provozu hydraulických zařízení. CVIČENÍ : - Příklady výpočtů ukazatelů spolehlivosti : pravděpodobnost bezporuchového provozu, pravděpodobnost poruchy - Hustota poruch a intenzita poruch, střední doba do poruchy - Střední technický život, střední operativní pracnost opravy - Návrh zrychlené zkoušky spolehlivosti hydrogenerátoru. Výpočet energeticky úsporného zapojení zkušebního obvodu - Výpočet zatěžovacího setrvačníku, vyhodnocení zkoušky

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51 3
        Zkouška Zkouška 100  0 3
        Zápočet Zápočet 45  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2006/2007 (M2301) Strojní inženýrství (2301T032) Výrobní systémy s průmyslovými roboty a manipulátory K čeština Ostrava 6 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (M2301) Strojní inženýrství (2302T007) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení K čeština Ostrava 6 povinný stu. plán
2005/2006 (M2301) Strojní inženýrství (2301T032) Výrobní systémy s průmyslovými roboty a manipulátory K čeština Ostrava 6 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (M2301) Strojní inženýrství (2302T007) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení K čeština Ostrava 6 povinný stu. plán
2004/2005 (M2301) Strojní inženýrství (2301T032) Výrobní systémy s průmyslovými roboty a manipulátory K čeština Ostrava 6 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M2301) Strojní inženýrství (2302T007) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení K čeština Ostrava 6 povinný stu. plán
2003/2004 (M2301) Strojní inženýrství (2301T032) Výrobní systémy s průmyslovými roboty a manipulátory K čeština Ostrava 6 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M2301) Strojní inženýrství (2302T007) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení K čeština Ostrava 6 povinný stu. plán
2002/2003 (M2301) Strojní inženýrství (2301T032) Výrobní systémy s průmyslovými roboty a manipulátory K čeština Ostrava 6 povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M2301) Strojní inženýrství (2302T007) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení K čeština Ostrava 6 povinný stu. plán
2001/2002 (M2301) Strojní inženýrství (2301T032) Výrobní systémy s průmyslovými roboty a manipulátory K čeština Ostrava 6 povinně volitelný stu. plán
2000/2001 (M2301) Strojní inženýrství (2302T007) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení K čeština Ostrava 6 povinný stu. plán
2000/2001 (M2301) Strojní inženýrství (2301T032) Výrobní systémy s průmyslovými roboty a manipulátory K čeština Ostrava 6 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.