338-0066/03 – Hydraulic Mechanisms Control ()

Gurantor departmentDepartment of Hydromechanics and Hydraulic EquipmentCredits4
Subject guarantordoc. Ing. Bohuslav Pavlok, CSc.Subject version guarantordoc. Ing. Bohuslav Pavlok, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year6Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1999/2000Year of cancellation2000/2001
Intended for the facultiesIntended for study types
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Part-time Credit and Examination 10+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

OSNOVA PŘEDMĚTU : - Hlavní faktory provozuschopnosti hydr. prvků a systémů. Spolehlivost jako komplexní ukazatel - základní pojmy dle ČSN a ISO - Ukazatele bezporuchovosti a životnosti. Poruchy a jejich klasifikace, prognózování technického stavu. Ukazatele spolehlivosti hydraulických prvků a systémů - Experimentální ověření spolehlivosti kriterií. Zkušební plán dle ČSN a jeho realizace. Druhy spolehlivostních zkoušek a jejich praktická realizace a vyhodnocení - Význam a úkoly technické diagnostiky. Názvosloví dle ČSN. Základní metody diagnostiky hydraulických prvků a systémů. Diagnostické modely - Diagnostické metody : parametrická, vibroakustická, vibrační, tribotechnická a termodynamická. Diagnostické parametry a jejich normování. - Prostředky technické diagnostiky. Specifické požadavky na snímače pro technickou diagnostiku. Snímače veličin. Sdružené snímače a měřicí přístroje. - Cejchovací zařízení a simulace provozu. Základní diagnostická měření hydraulických prvků a systémů - Příklady diagnostikování hydraulických systémů různých strojů a zařízení. Ekonomické aspekty diagnostiky - Udržovací procesy strojních prvků a systémů. Ekonomické otázky provozuschopnosti. Udržovatelnost a opravitelnost. Defekty funkčních ploch hydr. prvků. Prognóza provozuschopnosti - Provozní podmínky hydraulických mechanismů : čistota provozní kapaliny a její tepelný režim. Filtrace a její ukazatele. Vliv vzduchu v kapalině, jeho odstranění a měření - Údržba hydraulických zařízení : metody a plánování. Základní podmínky pro montáž hydr. zařízení. Základní poruchy a jejich odstranění. Zásady bezpečnosti práce. Ekologické aspekty provozu hydraulických zařízení. CVIČENÍ : - Příklady výpočtů ukazatelů spolehlivosti : pravděpodobnost bezporuchového provozu, pravděpodobnost poruchy - Hustota poruch a intenzita poruch, střední doba do poruchy - Střední technický život, střední operativní pracnost opravy - Návrh zrychlené zkoušky spolehlivosti hydrogenerátoru. Výpočet energeticky úsporného zapojení zkušebního obvodu - Výpočet zatěžovacího setrvačníku, vyhodnocení zkoušky

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51
        Examination Examination 100  0
        Exercises evaluation Credit 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2006/2007 (M2301) Mechanical Engineering (2301T032) Production Systems with Robots and Handling Equipment K Czech Ostrava 6 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (M2301) Mechanical Engineering (2302T007) Hydraulics and Pneumatics Equipment K Czech Ostrava 6 Compulsory study plan
2005/2006 (M2301) Mechanical Engineering (2301T032) Production Systems with Robots and Handling Equipment K Czech Ostrava 6 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M2301) Mechanical Engineering (2302T007) Hydraulics and Pneumatics Equipment K Czech Ostrava 6 Compulsory study plan
2004/2005 (M2301) Mechanical Engineering (2301T032) Production Systems with Robots and Handling Equipment K Czech Ostrava 6 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M2301) Mechanical Engineering (2302T007) Hydraulics and Pneumatics Equipment K Czech Ostrava 6 Compulsory study plan
2003/2004 (M2301) Mechanical Engineering (2301T032) Production Systems with Robots and Handling Equipment K Czech Ostrava 6 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M2301) Mechanical Engineering (2302T007) Hydraulics and Pneumatics Equipment K Czech Ostrava 6 Compulsory study plan
2002/2003 (M2301) Mechanical Engineering (2301T032) Production Systems with Robots and Handling Equipment K Czech Ostrava 6 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M2301) Mechanical Engineering (2302T007) Hydraulics and Pneumatics Equipment K Czech Ostrava 6 Compulsory study plan
2001/2002 (M2301) Mechanical Engineering (2301T032) Production Systems with Robots and Handling Equipment K Czech Ostrava 6 Choice-compulsory study plan
2000/2001 (M2301) Mechanical Engineering (2302T007) Hydraulics and Pneumatics Equipment K Czech Ostrava 6 Compulsory study plan
2000/2001 (M2301) Mechanical Engineering (2301T032) Production Systems with Robots and Handling Equipment K Czech Ostrava 6 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner