338-0066/03 – Hydraulic Mechanisms Control ()

Gurantor departmentDepartment of Hydromechanics and Hydraulic EquipmentCredits4
Subject guarantordoc. Ing. Bohuslav Pavlok, CSc.Subject version guarantordoc. Ing. Bohuslav Pavlok, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year6Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1999/2000Year of cancellation2000/2001
Intended for the facultiesIntended for study types
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Part-time Credit and Examination 10+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

OSNOVA PŘEDMĚTU : - Hlavní faktory provozuschopnosti hydr. prvků a systémů. Spolehlivost jako komplexní ukazatel - základní pojmy dle ČSN a ISO - Ukazatele bezporuchovosti a životnosti. Poruchy a jejich klasifikace, prognózování technického stavu. Ukazatele spolehlivosti hydraulických prvků a systémů - Experimentální ověření spolehlivosti kriterií. Zkušební plán dle ČSN a jeho realizace. Druhy spolehlivostních zkoušek a jejich praktická realizace a vyhodnocení - Význam a úkoly technické diagnostiky. Názvosloví dle ČSN. Základní metody diagnostiky hydraulických prvků a systémů. Diagnostické modely - Diagnostické metody : parametrická, vibroakustická, vibrační, tribotechnická a termodynamická. Diagnostické parametry a jejich normování. - Prostředky technické diagnostiky. Specifické požadavky na snímače pro technickou diagnostiku. Snímače veličin. Sdružené snímače a měřicí přístroje. - Cejchovací zařízení a simulace provozu. Základní diagnostická měření hydraulických prvků a systémů - Příklady diagnostikování hydraulických systémů různých strojů a zařízení. Ekonomické aspekty diagnostiky - Udržovací procesy strojních prvků a systémů. Ekonomické otázky provozuschopnosti. Udržovatelnost a opravitelnost. Defekty funkčních ploch hydr. prvků. Prognóza provozuschopnosti - Provozní podmínky hydraulických mechanismů : čistota provozní kapaliny a její tepelný režim. Filtrace a její ukazatele. Vliv vzduchu v kapalině, jeho odstranění a měření - Údržba hydraulických zařízení : metody a plánování. Základní podmínky pro montáž hydr. zařízení. Základní poruchy a jejich odstranění. Zásady bezpečnosti práce. Ekologické aspekty provozu hydraulických zařízení. CVIČENÍ : - Příklady výpočtů ukazatelů spolehlivosti : pravděpodobnost bezporuchového provozu, pravděpodobnost poruchy - Hustota poruch a intenzita poruch, střední doba do poruchy - Střední technický život, střední operativní pracnost opravy - Návrh zrychlené zkoušky spolehlivosti hydrogenerátoru. Výpočet energeticky úsporného zapojení zkušebního obvodu - Výpočet zatěžovacího setrvačníku, vyhodnocení zkoušky

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51 3
        Examination Examination 100  0 3
        Exercises evaluation Credit 45  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2006/2007 (M2301) Mechanical Engineering (2301T032) Production Systems with Robots and Handling Equipment K Czech Ostrava 6 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (M2301) Mechanical Engineering (2302T007) Hydraulics and Pneumatics Equipment K Czech Ostrava 6 Compulsory study plan
2005/2006 (M2301) Mechanical Engineering (2301T032) Production Systems with Robots and Handling Equipment K Czech Ostrava 6 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M2301) Mechanical Engineering (2302T007) Hydraulics and Pneumatics Equipment K Czech Ostrava 6 Compulsory study plan
2004/2005 (M2301) Mechanical Engineering (2301T032) Production Systems with Robots and Handling Equipment K Czech Ostrava 6 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M2301) Mechanical Engineering (2302T007) Hydraulics and Pneumatics Equipment K Czech Ostrava 6 Compulsory study plan
2003/2004 (M2301) Mechanical Engineering (2301T032) Production Systems with Robots and Handling Equipment K Czech Ostrava 6 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M2301) Mechanical Engineering (2302T007) Hydraulics and Pneumatics Equipment K Czech Ostrava 6 Compulsory study plan
2002/2003 (M2301) Mechanical Engineering (2301T032) Production Systems with Robots and Handling Equipment K Czech Ostrava 6 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M2301) Mechanical Engineering (2302T007) Hydraulics and Pneumatics Equipment K Czech Ostrava 6 Compulsory study plan
2001/2002 (M2301) Mechanical Engineering (2301T032) Production Systems with Robots and Handling Equipment K Czech Ostrava 6 Choice-compulsory study plan
2000/2001 (M2301) Mechanical Engineering (2302T007) Hydraulics and Pneumatics Equipment K Czech Ostrava 6 Compulsory study plan
2000/2001 (M2301) Mechanical Engineering (2301T032) Production Systems with Robots and Handling Equipment K Czech Ostrava 6 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.