338-0067/01 – Řízení pneumatických mechanizmů ()

Garantující katedraKatedra hydromechaniky a hydraulických zařízeníKredity3
Garant předmětuprof. Ing. Jaroslav Kopáček, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Jaroslav Kopáček, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník5Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2000/2001Rok zrušení2001/2002
Určeno pro fakultyUrčeno pro typy studia
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Vyučovací metody

Anotace

Předmět navazuje na pneumatické prvky a systému, vyučovaný ve 4. ročníku daného oboru. Prohlubují se znalosti z řízení pneumatických systémů, nově se probírají otázky popisu a identifikace pneumatických obvodů a jejich projektování. Významnou součástí předmětu jsou laboratorní cvičení skladby a funkce obvodů na trenažérech FESTO.

Povinná literatura:

[ 1] Kopáček, J.: Pneumatické mechanismy. Díl 2. Řízení pneumatických systémů. Skripta VŠB-TU Ostrava 1997 [ 2] Kopáček, J.: Pneumatické mechanismy. Díl 1. Pneumatické prvky a systémy. Skripta VŠB-TU Ostrava 1997 [ 3] Balátě,J. a kol.: Technické prostředky automatického řízení. SNTL Praha 1986. [ 4] Faturík, Š.: Prostředky pneumatického řízení. Základy elektropneumatiky. Skripta ČVUT Praha, 1991 [ 5] Podklady - katalogy firem FESTO, SMC, Bosch, Mannesmann Rexroth, TAYIO, ISOTECH

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

OSNOVA PŘEDMĚTU : 1. P: Význam řízení v pneumatických mechanismech. Základní pojmy řízení. Skladba řídicího obvodu. Signály využívané v řízení a jejich realizace. 2. P: Spínače a snímače. Značky elektrických prvků. Projektování řízení pneumatických systémů. Označování pneumatických prvků a skupin. 3. P: Zobrazování průběhu pohybů, symboly stavu sepnutí. Krokový a komplexní diagram pohybů a ovládání. C: Popis a funkce různých pneumatických obvodů (značky,kreslení schémat). Video BOSCH (řízení, krokový diagram). Trenažér FESTO – seznámení. 4. P: Logické prvky. Úvod do programu PneuSim Pro. Relé, elektromagnety. C: Sestavení vlastního pneumatického obvodu na trenažéru. 5. P: Pneumatická časová relé. Elektropneumatické řídicí prvky. C: Trenažér FESTO – Program č.1 (plně pneumatické řízení). Sestavení pneumatického obvodu, prověření funkčnosti event.simulace programem PneuSim Pro, popis. 6. P: Trysky. Zesilovače tlaku. C: Dokončení programu č.1. 7. P: Programové řízení pneumatických mechanismů. Taktovací řetězce. C: Trenažér FESTO – Program č.2 (pneumatické taktovací řetězce). Sestavení pneumatického obvodu s Quickstepperem, prověření funkčnosti event. simulace programem PneuSim Pro, popis. 8. P: Logické a časové funkce. C: Tvorba liniového schématu. Výklad vzorové úlohy. Sestavení na trenažéru. 9. P: Programovatelné automaty. Vstupy, výstupy. FPC 101, PRG 101, popis módů. C: Trenažér FESTO – Program č.3 (řízení pomocí relé). Sestavení elektropneumatického obvodu, vytvoření liniového schématu, prověření funkčnosti event. simulace programem PneuSim Pro, popis. 10. P: Programovatelné automaty. E.FEC 20. Čidla PNP a NPN. C: Programování FPC 101 pomocí PRG 101 v módu TEACH-IN. 11. P: Programové balíky FST 100 a FST FEC. Programování v liniovém schématu – LDR a v jazyce statement list – STL. C: Trenažér FESTO – Program č.4 (řízení pomocí PLC) Sestavení elektropneumatického obvodu, vytvoření řídicího programu v STL nebo LDR, prověření funkčnosti, popis. 12. P: Rozváděčové terminály. Průmyslové sběrnice. Příklady pneumatického a elektropneumatického řízení. C: Video FESTO (FPC 101, plně automatizovaná linka na malířské válečky). 13. C: Polohová regulace proporcionálním ventilem. Video FESTO (terminály, polohování, vakuová technika, novinky fy). C: Obdobné programovatelné systémy. (Rexroth Mecman CD-R Jojo Fabrik) 14. P: Konzultace. C: Odevzdání programů, zápočet. OTÁZKY KE ZKOUŠCE : 1) Základní pojmy řízení. Schéma pneumatického obvodu z hlediska struktury řízení. Dělení podle druhu energie přenášející řídicí signály. 2) Dělení ovládání pneumatického mechanismu podle průběhu činnosti. 3) Signály pro řízení, druhy, rozdělení, průběhy. 4) Pneumatické prvky pro řízení a ovládání, pneumatické hradlo. 5) Spínače a snímače, bezdotyková čidla, charakteristika, normalizované značky. 6) Relé, časová relé, schéma, princip činnosti, značky. 7) Elektromagnety, stejnosměrný, střídavý, vlastnosti, charakteristiky. 8) Proporcionální elektromagnety, zdvihový, silový elektromagnet, charakteristiky. 9) Piezoelektrické a termické ovládání pneumatických prvků. 10)Trysky, druhy konstrukce, charakteristiky, využití. 11)Zesilovače tlaku, druhy konstrukce, princip, příklad použití v obvodu s tryskami. 12)Pneumatická časová relé, schéma, průběh signálů, zkrácení signálu. 13)Elektropneumaticky řízené prvky, vysvětlení funkce 3/2 rozváděče. 14)Elektropneumatické tlakové ventily, principy 3 druhů regulátorů, užití. 15)Označování pneumatických prvků, staré, nové, v obvodu číslováním dle skupin. 16)Komplexní diagram pohybů a ovládání včetně řídicích symbolů. 17)Taktovací řetězce. 18)Logické a časové funkce. 19)Programovatelné automaty, vstupy, výstupy, programování v LDR, v jazyce STL . 20)Princip sériového přenosu dat, posuvný registr, synchronní a asynchronní přenos dat. 21)Průmyslové sběrnice, vodiče, rozhraní. 22)Průmyslové sběrnice, protokol, příklad datového telegramu, topologie. 23)Průmyslové sběrnice, řízení přístupu, otevřený a uzavřený protokol. 24)Přehled sběrnicových systémů užívaných k řízení pneumatických mechanismů. 25)Automatizační pyramida, vrstvy funkcí sítě dle modelu ISO/OSI. 26)Rozváděčové terminály, multipól, kontaktní můstky, decentralizovaná sběrnicová elektronika, moduly AS-Interface, nákladová rozvaha.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51 3
        Zápočet Zápočet 35 (35) 0 3
                Projekt Projekt 28  0 3
                Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 7  0 3
        Zkouška Zkouška 65 (65) 0 3
                Ústní zkouška Ústní zkouška 65  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2005/2006 (M2301) Strojní inženýrství (2302T007) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2004/2005 (M2301) Strojní inženýrství (2302T007) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2003/2004 (M2301) Strojní inženýrství (2302T007) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2002/2003 (M2301) Strojní inženýrství (2302T007) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2001/2002 (M2301) Strojní inženýrství (2302T007) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2000/2001 (M2301) Strojní inženýrství (2302T007) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.