338-0067/02 – Pneumatic Mechanisms Control ()

Gurantor departmentDepartment of Hydromechanics and Hydraulic EquipmentCredits3
Subject guarantorprof. Ing. Jaroslav Kopáček, CSc.Subject version guarantorprof. Ing. Jaroslav Kopáček, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year6Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1999/2000Year of cancellation2000/2001
Intended for the facultiesIntended for study types
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Part-time Credit and Examination 8+6

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

OSNOVA PŘEDMĚTU : - Ovládání a řízení pneumatických mechanismů : úsek a směr působení. Řídicí signál analogický, diskrétní, digitální, binární - Ovládání : použitá energie-srovnání. Ovládání programové, sledovací, impulzní, časové, synchronní, asynchronní - Zobrazování pohybů a stavů řízeného pneumatického mechanismu : zápis, tabulka, vývojový diagram, krokový diagram, symbolika - Pravidla sestavování schémat řízení. Metodika vypracování schématu - Stanovení podmínek, uspořádání průběhu činnosti. Volba způsobu a energie ovládání. Schéma zapojení. - Vybrané způsoby ovládání a řízení pneumatických systémů: přímé, nepřímé, samočinné, časové, rychlostní, tlakové - Zapojení s využitím prvků logických funkcí. Zpožďování a zkracování signálů - Zapojení řízení s bezdotykovými čidly : tryska reflexní, protiproudá, dorazová, zesilovací. Odpojení či zrušení signálu CVIČENÍ : - Návrhy pneumatických obvodů a jejich řízení - simulace - Použití aplikátoru FESTO : transportní zařízení, tvářecí zařízení, montážní zařízení, vrtací zařízení, upínací zařízení - Skladba obvodu pro různé typy řízení na aplikátoru FESTO

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51 3
        Examination Examination 100  0 3
        Exercises evaluation Credit 45  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2005/2006 (M2301) Mechanical Engineering (2302T007) Hydraulics and Pneumatics Equipment K Czech Ostrava 6 Compulsory study plan
2004/2005 (M2301) Mechanical Engineering (2302T007) Hydraulics and Pneumatics Equipment K Czech Ostrava 6 Compulsory study plan
2003/2004 (M2301) Mechanical Engineering (2302T007) Hydraulics and Pneumatics Equipment K Czech Ostrava 6 Compulsory study plan
2002/2003 (M2301) Mechanical Engineering (2302T007) Hydraulics and Pneumatics Equipment K Czech Ostrava 6 Compulsory study plan
2001/2002 (M2301) Mechanical Engineering (2302T007) Hydraulics and Pneumatics Equipment K Czech Ostrava 6 Compulsory study plan
2000/2001 (M2301) Mechanical Engineering (2302T007) Hydraulics and Pneumatics Equipment K Czech Ostrava 6 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.