338-0068/02 – Provozuschopnost hydraulických zařízení ()

Garantující katedraKatedra hydromechaniky a hydraulických zařízeníKredity4
Garant předmětudoc. Ing. Bohuslav Pavlok, CSc.Garant verze předmětudoc. Ing. Bohuslav Pavlok, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník6Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1999/2000Rok zrušení2000/2001
Určeno pro fakultyUrčeno pro typy studia
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 16+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Vyučovací metody

Anotace

V předmětu Provozuschopnost tekutinových mechanismů se student seznámí s obsahem pojmů provozuschopnost, bezporuchovost, spolehlivost, životnost a se způsoby jejich stanovování, s možnostmi zvyšování provozní spolehlivosti, životnosti atd. Dále se posluchači seznámí se systémy údržby, metodami údržby, s montáží, uváděným do provozu a provozem hydraulických a pneumatických zařízení, funkčními a tlakovými zkouškami. Podrobně se budou zabývat kapalinami hydraulických obvodů, filtrací kapalin, hodnocením čistoty kapalin, teplotní stabilizací hydraulických systémů, jakož i úpravou stlačeného vzduchu u pneumatických systémů. Ve cvičeních se počítá s návštěvou zkušeben a provozů v podnicích a s laboratorními cvičeními v laboratořích katedry. Předmět je zakončen klasifikovaným zápočtem.

Povinná literatura:

[ 1] Kopáček, J. : Technická diagnostika hydraulických mechanismů. SNTL Praha, 1990 [ 2] Janoušek, I. a kol. : Technická diagnostika. SNTL Praha, 1988. [ 3] Havlíček, J. a kol. : Provozní spolehlivost strojů. SZN Praha, 1988. [ 4] Kuba, J. : Hodnocení provozní spolehlivosti strojů. SNTL Praha, 1984.

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Anotace: V předmětu Provozuschopnost tekutinových mechanismů se student seznámí s obsahem pojmů provozuschopnost, bezporuchovost, spolehlivost, životnost a se způsoby jejich stanovování, s možnostmi zvyšování provozní spolehlivosti, životnosti atd. Dále se posluchači seznámí se systémy údržby, metodami údržby, s montáží, uváděným do provozu a provozem hydraulických a pneumatických zařízení, funkčními a tlakovými zkouškami. Podrobně se budou zabývat kapalinami hydraulických obvodů, filtrací kapalin, hodnocením čistoty kapalin, teplotní stabilizací hydraulických systémů, jakož i úpravou stlačeného vzduchu u pneumatických systémů. Předmět je zakončen klasifikovaným zápočtem. Program konzultací: - Provozuschopnost jako komplexní vlastnost, ovlivňující jakost výrobků. Spolehlivost-základní pojmy. Hodnocení spolehlivosti,ukazatelé spolehlivostí R (t), F(t), f(t), (t). - Poruchy a jejich klasifikace. Intenzita poruch (t). Střední doba mezi poruchami. Bezporuchovost soustav. Zálohování. - Životnost a ukazatelé životnosti. Pohotovost: způsoby dosažení vysoké pohotovosti tech. prostředků. Zkoušky spolehlivosti. Zrychlené zkoušky zvýšenými parametry. - Údržba hydraulických zařízení. Systémy údržby: preventivní údržba podle časového plánu, údržba podle reálného stavu technických prostředků, údržba po poruše. Metody údržby. Organizace údržby. Objednávání náhradních dílů. - Montáž hydraulických zařízení. Potrubí a hadice. Spojovací prvky. Nádrže: konstrukce, vybavení. Agregáty. Kostky, bloky, panely. Pohonné jednotky. Kompenzátory, kloubové spoje, rychlospojky. Montážní poloha prvků. Demontáž a repase hydraulických prvků. Renovace přímočarých hydromotorů. - Uvádění do provozu hydraulických zařízení. Funkční a tlakové zkoušky. Bezpečnost při práci s hydraulickým zařízení. Provoz a údržba hydraulických zařízení. Dokumentace o provozu a údržbě. Aktivní funkce údržby. - Filtrace a teplotní stabilizace v hydraulických zařízeních. Hodnocení znečištění pracovních kapalin. Ohřívače a chladiče. - Těsnění hydraulických prvků a systémů. Kapaliny hydraulických obvodů druhy a jejich vlastnosti. - Základy technické diagnostiky hydraulických zařízení. Metody technické diagnostiky: parametrické, vibrační, vibroakustické, tribotechnické. - Prostředky technické diagnostiky: snímače síly, dráhy, otáček, rychlosti, zrychlení, snímače tlaku průtoku, teploty. Sdružené snímače. Měřicí a vyhodnocovací systémy pro provozní diagnostiku. - Základní diagnostické měření v hydraulických systémech. - Hlučnost. Snímače hluku a vibrací. Opatření ke snížení hlučnosti hydraulických zařízení. - Konzervace, balení a doprava hydraulických zařízení. Program soustředění + individuální práce studentů 1 Výpočet ukazatelů spolehlivosti. Program č. 1: Výpočet a sestrojení průběhu (t) pro dva základní typy poruch (poruchy náhodné a poruchy postupně narůstající). Za program možno obdržet až 20 bodů. 2 Montáž a uvedení zařízení do provozu. Program č. 2. Zpracování návodu pro montáž a uvedení vybraného zařízení do provozu. Za program možno obdržet až 30 bodů. 3 Provoz a údržba hydraulických zařízení. Program č. 3. Zpracování návodu pro provoz a údržbu vybraného zařízení. Za program možno obdržet až 30 bodů. 4 Prostředky technické diagnostiky. Seznámení s měřicím a vyhodnocovacím systémem M 5000. Obhajoba programů č.2 a 3. Za úspěšnou obhajobou programů možno obdržet až 20 bodů. Celkem je možno obdržet za klasifikovaný zápočet až 100 bodů.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100 (100) 0 3
        Úloha Jiný typ úlohy 100  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2005/2006 (M2301) Strojní inženýrství (2302T007) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení K čeština Ostrava 6 povinný stu. plán
2004/2005 (M2301) Strojní inženýrství (2302T007) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení K čeština Ostrava 6 povinný stu. plán
2003/2004 (M2301) Strojní inženýrství (2302T007) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení K čeština Ostrava 6 povinný stu. plán
2002/2003 (M2301) Strojní inženýrství (2302T007) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení K čeština Ostrava 6 povinný stu. plán
2001/2002 (M2301) Strojní inženýrství (2302T007) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení K čeština Ostrava 6 povinný stu. plán
2000/2001 (M2301) Strojní inženýrství (2302T007) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení K čeština Ostrava 6 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.