338-0069/02 – Mazací technika ()

Garantující katedraKatedra hydromechaniky a hydraulických zařízeníKredity4
Garant předmětudoc. Ing. Bohuslav Pavlok, CSc.Garant verze předmětudoc. Ing. Bohuslav Pavlok, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník6Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1999/2000Rok zrušení2000/2001
Určeno pro fakultyUrčeno pro typy studia
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 10+3

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Vyučovací metody

Anotace

Studium předmětu poskytne znalosti o tření v průmyslové praxi, využírí mazání a maziv. Vychází se z tření kluzného a valivého, v oblasti suchého tření, přechodového a kapalinného jsou definovány vlastnosti druhů maziv - především kapalných a to newtonských i nenewtonských a student je seznámen s jejich stanovením. Dále se definují kluzné dvojice a jejich chvění při různých druzích tření, student je seznámen se Stibeckovým diagramem. Uvádí se základy teorie kluzných ložisek s ohledem na termické efekty vlivem disipačního tepla. Jsou uváděny různé typy mazání v technice individuální, oběžné, centrální. Nakonec jsou uváděny metody zjišťování degradace maziv a způsoby jejich obměny při regeneraci.

Povinná literatura:

[ 1] Šťáva, P. : Mazací technika, skriptum VŠB-TU Ostrava, 1997 [ 2] Šafr, E. : Technika mazání, SNTL Praha, 1970 [ 3] Štěpina, V., Veselý, V. : Maziva v tribologii, VEDA 1985, Bratislava [ 4] Lawrowski, Zb. : Technika smarowania, PWN 1987

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

- Úvod do předmětu. Význam tribotechniky - Druhy a stavy tření - Maziva: druhy, vlastnosti, použití - Kluzné materiály - Kluzné dvojice při kapalinném tření - Základy hydrodynamické teorie mazání - Staticky zatížená radiální kluzná ložiska - Dynamicky zatížená radiální kluzná ložiska - Víceplochá radiální ložiska - Axiální kluzná ložiska - Hydrostaticky mazané kluzné dvojice - Kluzné dvojice při mezním a suchém tření - Kluzná vedení - Mazací zařízení pro mazání olejem : mazací zařízení pro jednotlivé mazání mazací zařízení pro oběhové mazání mazací zařízení pro ústřední mazání - Technická diagnostika mazacích systémů - Povrchové děje následkem smykového namáhání

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51 3
        Zkouška Zkouška 100  0 3
        Zápočet Zápočet 45  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2005/2006 (M2301) Strojní inženýrství (2302T007) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení K čeština Ostrava 6 povinný stu. plán
2004/2005 (M2301) Strojní inženýrství (2302T007) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení K čeština Ostrava 6 povinný stu. plán
2003/2004 (M2301) Strojní inženýrství (2302T007) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení K čeština Ostrava 6 povinný stu. plán
2002/2003 (M2301) Strojní inženýrství (2302T007) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení K čeština Ostrava 6 povinný stu. plán
2001/2002 (M2301) Strojní inženýrství (2302T007) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení K čeština Ostrava 6 povinný stu. plán
2000/2001 (M2301) Strojní inženýrství (2302T007) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení K čeština Ostrava 6 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.