338-0072/01 – Hydraulické prvky a systémy ()

Garantující katedraKatedra hydromechaniky a hydraulických zařízeníKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Bohuslav Pavlok, CSc.Garant verze předmětudoc. Ing. Bohuslav Pavlok, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník5Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1999/2000Rok zrušení2000/2001
Určeno pro fakultyUrčeno pro typy studia
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 14+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Vyučovací metody

Anotace

V předmětu Hydraulické prvky a systémy se posluchači seznámí s funkcí, konstrukcí, výpočtem, charakteristikami, parametry a použitím hydraulických prvků, a se základy navrhování hydraulických systémů.

Povinná literatura:

[ 1] Pivoňka J. a kol. : Tekutinové mechanismy, SNTL 1987. [ 2] Prokeš, J. - Vostrovský, J. : Hydraulické a pneumatické mechanismy. SNTL 1988. [ 3] Rýc, Z. - Pavlok, B. : Hydraulické pohony a jejich regulace, VŠB Ostrava, 1984.

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Týden: Přednáška - P, cvičení - C 1. P.: Hydraulický systém: definice, skladba a funkce hydraulic kého obvodu. Rozdělení hydraulických obvodů. Analýza hyd raulických obvodů v ustáleném stavu : obvody se zdrojem průtoku, obvody se zdrojem tlaku. Řešení metodou matematicko-fyzikálního modelování R-odpory. C.: Opakování hydrostatiky. Tlak v kapalině. Tlakové ztráty. R-odpory. Analýza ideálního hydraulického obvodu v ustá leném stavu. Zadání programu č. 1: Výpočet parametrů ideálního hydraulického obvodu v ustáleném stavu. Za odevzdaný program je možno získat až 3 body. 2. P.: Tepelný výpočet hydraulického obvodu. Sdílení tepla vedením a konvekcí. Návrh chladiče. Dynamika hydraul. systémů:- kmitání v hydraul. systému - tlakový ráz v potrubí. C.: Výpočet parametrů skutečného hydraulického obvodu v ustáleném stavu : - obvody se zdrojem průtoku a R-odpory 3. P.: Kapaliny hydraulických obvodů : druhy vlastnosti, použití. C.: Výpočet parametrů skutečného hydraulického obvodu v ustáleném stavu: - obvody se zdrojem tlaku a R-odpory. TEST : Fyzikální vlastnosti kapalin. Tlak v kapalině. Tlakové a průtokové ztráty. Graf. značky hydraul. prvků. Zisk až 5 bodů. Zadání programu č. 2 : Výpočet parametrů větvených hydraulických obvodů s R-odpory. Za odevzdaný program možno získat až 5 bodů. 4. P.: Prvky hydraulických systémů : rozdělení. Hydrostatické převodníky zubové, lamelové, ORBIT, šroubové, HARTMANN, plunžrové, řadové. C.: Fyzikální vlastnosti kapalin. Program č. 3 : Měření stlačitelnosti kapaliny v trubce a hadici. Za program možno získat až 5 bodů. 5. P.: Hydrostatické převodníky pístové radiální, axiální. Řízení hydrostatických převodníků na konstantní tlak, konstantní průtok, konstantní výkon. C.: Tepelný výpočet hydraulického obvodu. Návrh chladiče. Průtokové ztráty. Výpočet propustnosti G=1/R. 6. P.: Kyvné hydromotory. Přímočaré hydromotory. Multiplikátory tlaku. C.: Rozběh a brzdění pohonu. Kmitání. Hydraulický ráz. 7. P.: Jednosměrné ventily. Hydraulický zámek jednostranný, oboustranný. Plnicí a odvzdušňovací ventily. Uzavírací ventily. Rozváděče sedlové a šoupátkové C.: Program č. 4 : Měření p-Q charakteristiky zubového hydrogenerátoru. Stanovení průtokové účinnosti, svodového odporu a svodové propustnosti. Matematicko-fyzikální model zubového hydrogenerátoru. Za program možno získat až 5 bodů. 8. P.: Tlakové ventily : pojistné, přepouštěcí, redukční. Jed nostupňové a vícestupňové. Připojovací a odpojovací. Logické a vestavné ventily. C.: Návrh a výpočet přímočarého hydromotoru. Výpočet pasivních odporů těsnění. 9. P.: Clony a dýzy. Škrtící ventily tlakově závislé. Škrtící ventily nezávislé na viskozitě. Škrtící ventily s dvou cestnou a třícestnou tlakovou váhou. Brzdící ventily. Řídící šoupátko dvou a čtyřhranové. C.: Program č. 5 : Měření hydraulického agregátu. Agregát jako zdroj tlaku a zdroj průtoku. Za program možno zís kat až 5 bodů. 10. P.: Proporcionální ventily a rozváděče. Servoventily. Servopohony. C.: Program č. 6 : Měření škrtícího ventilu tlakově závislé ho. Za program možno získat až 5 bodů. 11. P.: Hydraulické akumulátory a jejich použití v obvodech. C.: Výpočet parametrů obvodů se škrtícími ventily. 12. P.: Řízení hydrostatických pohonů : stupňovité, změnou geom. objemu, proměnným odporem. Hydrostatický převod. C.: Návrh hydraulického obvodu s prop. ventilem a dvoucestnou tlak. váhou. 13. P.: Obvody s dvěma a více hydromotory. Synchronní chod hydromotorů. Obvody pro manipulaci s hmotnými břemeny. C.: Výpočet obvodů s akumulátorem. Návrh akumulátoru. 14. P.: Energeticky úsporné systémy. Filtry a filtrace. Nádrže, ohřívače, chladiče. C.: Řízení pracovních cyklů. Liniová schémata. Demonstrace servopohonu na stendu v laboratoři. 15. P.: Agregáty. Montáž obvodů. Potrubí, hadice, spojovací prvky potrubí. C.: Zápočet.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51 3
        Zkouška Zkouška 100  0 3
        Zápočet Zápočet 45  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2005/2006 (M2301) Strojní inženýrství (2302T007) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení K čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2005/2006 (M2301) Strojní inženýrství (2302T007) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2004/2005 (M2301) Strojní inženýrství (2302T007) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení K čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2004/2005 (M2301) Strojní inženýrství (2302T007) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2003/2004 (M2301) Strojní inženýrství (2302T007) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení K čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2003/2004 (M2301) Strojní inženýrství (2302T007) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2002/2003 (M2301) Strojní inženýrství (2302T007) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení K čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2002/2003 (M2301) Strojní inženýrství (2302T007) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2001/2002 (M2301) Strojní inženýrství (2302T007) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení K čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2001/2002 (M2301) Strojní inženýrství (2302T007) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2000/2001 (M2301) Strojní inženýrství (2302T007) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení K čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2000/2001 (M2301) Strojní inženýrství (2302T007) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.