338-0072/01 – Hydraulic Elements and Systems ()

Gurantor departmentDepartment of Hydromechanics and Hydraulic EquipmentCredits5
Subject guarantordoc. Ing. Bohuslav Pavlok, CSc.Subject version guarantordoc. Ing. Bohuslav Pavlok, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year4Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1999/2000Year of cancellation2000/2001
Intended for the facultiesIntended for study types
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 3+2
Part-time Credit and Examination 14+4

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Týden: Přednáška - P, cvičení - C 1. P.: Hydraulický systém: definice, skladba a funkce hydraulic kého obvodu. Rozdělení hydraulických obvodů. Analýza hyd raulických obvodů v ustáleném stavu : obvody se zdrojem průtoku, obvody se zdrojem tlaku. Řešení metodou matematicko-fyzikálního modelování R-odpory. C.: Opakování hydrostatiky. Tlak v kapalině. Tlakové ztráty. R-odpory. Analýza ideálního hydraulického obvodu v ustá leném stavu. Zadání programu č. 1: Výpočet parametrů ideálního hydraulického obvodu v ustáleném stavu. Za odevzdaný program je možno získat až 3 body. 2. P.: Tepelný výpočet hydraulického obvodu. Sdílení tepla vedením a konvekcí. Návrh chladiče. Dynamika hydraul. systémů:- kmitání v hydraul. systému - tlakový ráz v potrubí. C.: Výpočet parametrů skutečného hydraulického obvodu v ustáleném stavu : - obvody se zdrojem průtoku a R-odpory 3. P.: Kapaliny hydraulických obvodů : druhy vlastnosti, použití. C.: Výpočet parametrů skutečného hydraulického obvodu v ustáleném stavu: - obvody se zdrojem tlaku a R-odpory. TEST : Fyzikální vlastnosti kapalin. Tlak v kapalině. Tlakové a průtokové ztráty. Graf. značky hydraul. prvků. Zisk až 5 bodů. Zadání programu č. 2 : Výpočet parametrů větvených hydraulických obvodů s R-odpory. Za odevzdaný program možno získat až 5 bodů. 4. P.: Prvky hydraulických systémů : rozdělení. Hydrostatické převodníky zubové, lamelové, ORBIT, šroubové, HARTMANN, plunžrové, řadové. C.: Fyzikální vlastnosti kapalin. Program č. 3 : Měření stlačitelnosti kapaliny v trubce a hadici. Za program možno získat až 5 bodů. 5. P.: Hydrostatické převodníky pístové radiální, axiální. Řízení hydrostatických převodníků na konstantní tlak, konstantní průtok, konstantní výkon. C.: Tepelný výpočet hydraulického obvodu. Návrh chladiče. Průtokové ztráty. Výpočet propustnosti G=1/R. 6. P.: Kyvné hydromotory. Přímočaré hydromotory. Multiplikátory tlaku. C.: Rozběh a brzdění pohonu. Kmitání. Hydraulický ráz. 7. P.: Jednosměrné ventily. Hydraulický zámek jednostranný, oboustranný. Plnicí a odvzdušňovací ventily. Uzavírací ventily. Rozváděče sedlové a šoupátkové C.: Program č. 4 : Měření p-Q charakteristiky zubového hydrogenerátoru. Stanovení průtokové účinnosti, svodového odporu a svodové propustnosti. Matematicko-fyzikální model zubového hydrogenerátoru. Za program možno získat až 5 bodů. 8. P.: Tlakové ventily : pojistné, přepouštěcí, redukční. Jed nostupňové a vícestupňové. Připojovací a odpojovací. Logické a vestavné ventily. C.: Návrh a výpočet přímočarého hydromotoru. Výpočet pasivních odporů těsnění. 9. P.: Clony a dýzy. Škrtící ventily tlakově závislé. Škrtící ventily nezávislé na viskozitě. Škrtící ventily s dvou cestnou a třícestnou tlakovou váhou. Brzdící ventily. Řídící šoupátko dvou a čtyřhranové. C.: Program č. 5 : Měření hydraulického agregátu. Agregát jako zdroj tlaku a zdroj průtoku. Za program možno zís kat až 5 bodů. 10. P.: Proporcionální ventily a rozváděče. Servoventily. Servopohony. C.: Program č. 6 : Měření škrtícího ventilu tlakově závislé ho. Za program možno získat až 5 bodů. 11. P.: Hydraulické akumulátory a jejich použití v obvodech. C.: Výpočet parametrů obvodů se škrtícími ventily. 12. P.: Řízení hydrostatických pohonů : stupňovité, změnou geom. objemu, proměnným odporem. Hydrostatický převod. C.: Návrh hydraulického obvodu s prop. ventilem a dvoucestnou tlak. váhou. 13. P.: Obvody s dvěma a více hydromotory. Synchronní chod hydromotorů. Obvody pro manipulaci s hmotnými břemeny. C.: Výpočet obvodů s akumulátorem. Návrh akumulátoru. 14. P.: Energeticky úsporné systémy. Filtry a filtrace. Nádrže, ohřívače, chladiče. C.: Řízení pracovních cyklů. Liniová schémata. Demonstrace servopohonu na stendu v laboratoři. 15. P.: Agregáty. Montáž obvodů. Potrubí, hadice, spojovací prvky potrubí. C.: Zápočet.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51 3
        Examination Examination 100  0 3
        Exercises evaluation Credit 45  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2005/2006 (M2301) Mechanical Engineering (2302T007) Hydraulics and Pneumatics Equipment K Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2005/2006 (M2301) Mechanical Engineering (2302T007) Hydraulics and Pneumatics Equipment P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2004/2005 (M2301) Mechanical Engineering (2302T007) Hydraulics and Pneumatics Equipment K Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2004/2005 (M2301) Mechanical Engineering (2302T007) Hydraulics and Pneumatics Equipment P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2003/2004 (M2301) Mechanical Engineering (2302T007) Hydraulics and Pneumatics Equipment K Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2003/2004 (M2301) Mechanical Engineering (2302T007) Hydraulics and Pneumatics Equipment P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2002/2003 (M2301) Mechanical Engineering (2302T007) Hydraulics and Pneumatics Equipment K Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2002/2003 (M2301) Mechanical Engineering (2302T007) Hydraulics and Pneumatics Equipment P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2001/2002 (M2301) Mechanical Engineering (2302T007) Hydraulics and Pneumatics Equipment K Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2001/2002 (M2301) Mechanical Engineering (2302T007) Hydraulics and Pneumatics Equipment P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2000/2001 (M2301) Mechanical Engineering (2302T007) Hydraulics and Pneumatics Equipment K Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2000/2001 (M2301) Mechanical Engineering (2302T007) Hydraulics and Pneumatics Equipment P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.