338-0075/01 – Měření a zkoušení v oboru ()

Garantující katedraKatedra hydromechaniky a hydraulických zařízeníKredity3
Garant předmětuprof. Ing. Jaroslav Janalík, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Jaroslav Janalík, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník6Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1999/2000Rok zrušení2000/2001
Určeno pro fakultyUrčeno pro typy studia
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 1+3
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 4+6

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Vyučovací metody

Anotace

V předmětu Měření a zkoušení v oboru se studenti seznámí se základními metodami měření všech fyzikálních veličin aplikovaných u hydraulických a pneumatických mechanismů. Vedle analogového měření budou podrobně obeznámeni i s A/D převodníky a měřením s využitím PC počítačů. Podrobně budou také seznámeni s harmonickou a korelační analýzou.

Povinná literatura:

Janalík,J. : Měření tekutinových mechanismů. Skripta VŠB-TU Ostrava, 1995. Jančík,J.-Kuhn,L.: Technická měření ve strojírenství. SNTL Praha, 1982. Matyáš a kol.: Měřicí technika, SNTL Praha, 1983. Smetana,C.: Měření hluku a chvění. SNTL Praha, 1974. Zehnuta,K.: Snímače neelektrických veličin. SNTL, 1983.

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Týden Přednáška - P , cvičení - C 1.P.: Úvod do měření, význam a účel měření, druhy měření, metody měření, měřené veličiny, měřicí soustava. Přenosové vlastnosti snímačů. C.: Seznámení s laboratoří, zadání měřených úloh, chyba měření 2.P.: Odporové snímače,indukčnostní snímač, kapacitní snímače, indukční snímače, piezoelektrické snímače, termoelektric ké snímače C.: Měření viskozity Englerovým a Höpplerovým viskozimetrem 3.P.: Měření základních fyzik. veličin, viskozita, hustota, tlak. C.: Měření viskozity Rheo-Höpplerovým a rotačním viskozimet rem 4.P.: Měření rychlosti a průtoku, měření kroutícího momentu, frekvence otáček, polohy a teploty C.: Cejchování deformačního tlakoměru 5.P.: Záznam naměřených veličin, osciloskop, oscilograf, sou řadnicový zapisovač,liniový zapisovač, měřicí ústředna, záznam měření na magnetická média C.: Cejchování tenzometrického snímače tlaku 6.P.: Základy teorie náhodných procesů - harmonická analýza. C.: Cejchování odporového snímače dráhy 7.P.: Korelační analýza, přístroje a metody pro číslicové a analogové měření C.: Cejchování indukčnostního snímače dráhy 8.P.: Měření hluku, základní pojmy, vznik hluku, hladiny hluku a akustického výkonu C.: Měření intenzity turbulence a rychlosti žárovým anemomet rem 9.P.: Měřicí přístroje pro měření hluku,měření hluku u hydrau lických mechanismů C.: Měření spektrální výkonové hustoty analogovým způsobem 10.P.: Měření vibrací, snímače vibrací, měřicí přístroje C.: Měření spektrální výkonové hustoty pomocí A/D převodníku 11.P.: Měření vibrací u hydraulických mechanismů, metody snižo vání hluku a vibrací u hydraulických obvodů C.: Měření rychlosti zvuku v potrubí 12.P.: Měření hydraulických prvků a obvodů, měření hydrogenerátorů a hydromotorů. Měření ventilů pro řízení tlaku a průtoku, prvků pro hrazení průtoku, měření dynamických vlastností prvků a obvodů C.: Měření hluku 13.P.: Metody měření a vyhodnocování, obecné požadavky, normalizace, třídy přesnosti měření, cejchování. Příprava měření, vyhodnocování výsledků měření,chyba měření, zpráva o měření C.: Měření vibrací 14.P.: Identifikace systémů, hydraulický obvod jako lineární soustava, přenos lineární soustavy a jeho měření pomocí náhodných signálů.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100 (100) 0 3
        Úloha Jiný typ úlohy 100  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2005/2006 (M2301) Strojní inženýrství (2302T007) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení K čeština Ostrava 6 povinný stu. plán
2005/2006 (M2301) Strojní inženýrství (2302T007) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2004/2005 (M2301) Strojní inženýrství (2302T007) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení K čeština Ostrava 6 povinný stu. plán
2004/2005 (M2301) Strojní inženýrství (2302T007) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2003/2004 (M2301) Strojní inženýrství (2302T007) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení K čeština Ostrava 6 povinný stu. plán
2003/2004 (M2301) Strojní inženýrství (2302T007) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2002/2003 (M2301) Strojní inženýrství (2302T007) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení K čeština Ostrava 6 povinný stu. plán
2002/2003 (M2301) Strojní inženýrství (2302T007) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2001/2002 (M2301) Strojní inženýrství (2302T007) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení K čeština Ostrava 6 povinný stu. plán
2001/2002 (M2301) Strojní inženýrství (2302T007) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2000/2001 (M2301) Strojní inženýrství (2302T007) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.