338-0077/01 – Dynamika hydraulických systémů ()

Garantující katedraKatedra hydromechaniky a hydraulických zařízeníKredity5
Garant předmětuprof. RNDr. Milada Kozubková, CSc.Garant verze předmětuprof. RNDr. Milada Kozubková, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník4Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1999/2000Rok zrušení2000/2001
Určeno pro fakultyUrčeno pro typy studia
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 0+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Vyučovací metody

Anotace

- hydraulický ráz, řešení metodou charakteristik, diferenční metoda - elektrohydraulická analogie R, L, C odporů - frekvenční charakteristiky dlouhých vedení - pulzační proudění a odezva systému na pulzující průtok - matematické modely tekutinových mechanismů (akumulátory, hydromotory a hydrogenerátory, ventily) - metody řešení matematických modelů - software pro řešení tekutinových systémů - aplikace

Povinná literatura:

Záruba,J.: Hydraulický ráz v soustavách potrubí. Studie ČSAV 17/84, ad 6 Zymák,V.: Dynamika pulzujícího průtoku, PC-DIR spol s r.o., Brno, 1994. Noskievič, P.: Simulace, skripta VŠB, 1992. Pochylý, F.: Dynamika tekutinových systémů, skripta VUT Brno, 1990.

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. P.: Hydraulický ráz, rovnice nestacionárního proudění C.: Řešení neustáleného proudění, Bernoulliho rovnice, Žuk. vztah, doba běhu vlny 2. P.: Metoda charakteristik C.: Výpočet hydraulického rázu v EXCELu metodou charakteristik - Program č.1 3. P.: Matematický model hydraulického rázu se ztrátami, aplikace Laplaceovy transformace, základní dynamické charakteristiky, spojitě rozložené parametry C.: Výpočet dynamických charakteristik potrubí pro 1., 2. a 3. model potrubí 4. .P.: Přenosové matice potrubí, přenosy, frekvenční charakteristiky C.: Odvození přenosů z přenosové matice potrubí, vyhodnocení frekvenčních charakteristik 5. .P.: Sériové řazení prvků. Program OBVOD a FLOWMASTER, zobecnění metod, určení stability C.: Program OBVOD, zadání prvků, definice okrajových podmínek. Matematický model sloupce kapaliny, vliv okrajových podmínek v obvodu na frekvenční charakteristiku, vyhodnocení frekvenčních charakteristik potrubí jako T a PI článku a prvku se spojitě rozloženými parametry 6. P.: Seriové řazení odporů RL, RC, RLC, vlnový odpor, střídavý proud, vektorový diagram, efektivní hodnoty C.:Řešení sériových RLC obvodů 7. P Paralelní řazení odporů RL, LC, RLC, seriově paralelní řazení odporů, T a PI článek C.: Řešení paralelních a sériově paralelních RLC obvodů, simulace na počítači 8. .P.: . Matematický model hydrostatického stroje, přenosové matice diskrétních prvků, přenosy, frekvenční charakteristiky C.: Modelování frekvenčních charakteristik obvodu s dlouhým potrubím a disktétními prvky pomocí OBVODu. 9. P.: Matematický model hydrogenerátoru rotačního, přímočarého, zdroj konstantního tlaku a průtoku C.: Simulace hydrogenerátoru, odvození přenosové matice 10. .P.: Matematický model hydromotoru rotačního, přímočarého, hydraulického akumulátoru C.: Simulace hydromotoru na počítači 11. . P.: Matematické modely hydraulických ventilů : tlakový ventil řízený,vestavný ventil, redukční ventil, jednosměrný řízený ventil C.: Přenos a frekvenční charakteristika jednoduchého obvodu s akumulátorem, odvození přenosové matice - Program č.2 12. .P.: Šoupátko, rozváděč, citlivost, svodová propustnost, charakteristiky, tlumení, hydrodynamická síla C.: Simulace na počítači 13. P.: Modelování pulzací objemových čerpadel, objemové pulzace vícepístových čerpadel C.: Vyhodnocení periody pulzace hydrostatického stroje, výpočet odezvy tlaku - Program č.3 14. .P.: Modelování hydraulického obvodu pomocí programu FLOWMASTER C.: Modelování obvodu s hydraulickým rázem a diskrétními hydraulickými odpory a prvky pomocí FLOWMASTERu

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51
        Zkouška Zkouška 100  0
        Zápočet Zápočet 45  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2005/2006 (M2301) Strojní inženýrství (3901T003) Aplikovaná mechanika P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (M2301) Strojní inženýrství (3901T003) Aplikovaná mechanika P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M2301) Strojní inženýrství (3901T003) Aplikovaná mechanika P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M2301) Strojní inženýrství (3901T003) Aplikovaná mechanika P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M2301) Strojní inženýrství (3901T003) Aplikovaná mechanika P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2000/2001 (M2301) Strojní inženýrství (3901T003) Aplikovaná mechanika P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku