338-0078/01 – Vybrané kapitoly z mechaniky tekutin ()

Garantující katedraKatedra hydromechaniky a hydraulických zařízeníKredity5
Garant předmětuprof. Ing. Jaroslav Janalík, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Jaroslav Janalík, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník5Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1999/2000Rok zrušení2000/2001
Určeno pro fakultyUrčeno pro typy studia
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 0+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Vyučovací metody

Anotace

Studneti se seznámí s numerickým řešením laminárního i turbulentního proudění.

Povinná literatura:

[ 1] Noskievič,J.: Mechanika tekutin. SNTL, 1987. [ 2] Bird,R.B. a kol.: Přenosové jevy. Academia Praha, 1968. [ 3] Tesař,V.: Mezní vrstvy a turbulence. Skriptum ČVUT Praha, 1986. [ 4] Nožička,J.: Analogové metody v proudění. Academia Praha, 1967.

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

- Turbulence. Význam smykových oblastí, turbulentní smyková napětí, fluktuace rychlosti a statistický charakter turbulence. Reynoldsova rovnice, korelace rychlosti, spektrální funkce kinematické energie. Přenos skalární substance. Některé vybrané úlohy turbulentního proudění v potrubí, rozběhová dráha, zatopený isotermní proud, metody měření turbulentních fluktuací rychlostí, korelací, mikro a makroměřítka, spektrální funkce kinetické energie. - Přehled bilančních rovnic. Rovnice spojitosti, pohybová a energie. Jejich vyjádření v pravoúhlých, válcových a svérických souřadnicích. - Laminární proudění nenewtonských kapalin. Reogramy nenewtonských kapalin a jejich matematické modely. Proudění v potrubí pro mocninový model a pro Binghamovu kapalinu, výpočet tlakového spádu, některé vybrané průmyslové aplikace. - Obtékání a odpor těles. Prandtlova rovnice pro mezní vrstvu třecí odpor na desce, tvarový odpor, úplav, obtékání leteckých profilů. Vírové řady, interakce tekutiny s tuhým tělesem. Strouhalovo kriterium pro trubku a svazek trubek, aerohydroelasticita v průmyslových aplikacích. - Modelování a podobnost. Úvod a definice podobnosti, kriteria podobnosti, kriteriální rovnice a jejich význam pro experiment. Pí-teorém, stanovení bezrozměrných kritérií uvedením bilančních rovnic do bezrozměrného tvaru. - Analogové metody v proudění. Základní rovnice potenciálního proudění v rovině, okrajové podmínky a singularity. Elektrohydrodynamická analogie, řešení typických okrajových úloh. Analogon s pružnou blanou, geometrie pružné blány, analogie potenciálního proudění s pružnou blánou, měřící metody. Analogie potenciálního proudění s plazivým prouděním vazké kapaliny, proudění Hele-Shawovo.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51
        Zkouška Zkouška 100  0
        Zápočet Zápočet 45  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2005/2006 (M2301) Strojní inženýrství (3901T003) Aplikovaná mechanika P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2004/2005 (M2301) Strojní inženýrství (3901T003) Aplikovaná mechanika P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2003/2004 (M2301) Strojní inženýrství (3901T003) Aplikovaná mechanika P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2002/2003 (M2301) Strojní inženýrství (3901T003) Aplikovaná mechanika P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2001/2002 (M2301) Strojní inženýrství (3901T003) Aplikovaná mechanika P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2000/2001 (M2301) Strojní inženýrství (3901T003) Aplikovaná mechanika P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku