338-0079/01 – Hydraulic Systems of Building and Earthmoving Machines ()

Gurantor departmentDepartment of Hydromechanics and Hydraulic EquipmentCredits4
Subject guarantordoc. Ing. Bohuslav Pavlok, CSc.Subject version guarantordoc. Ing. Bohuslav Pavlok, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year6Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2000/2001Year of cancellation2000/2001
Intended for the facultiesIntended for study types
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Part-time Credit and Examination 12+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Osnova předmětu : ----------------- -Hydraulický systém : definice, skladba a funkce hydraulického systému. Rozdělení hydraulických systémů. Analýza hydraulického obvodu v ustáleném stavu, ideální hydraulický obvod. -Analýza skutečného hydr. obvodu v ustáleném stavu. Tlakové a průtokové ztráty. Účinnosti. -Kapaliny hydraulických obvodů : druhy, vlastnosti, použití. -Hydrostatické převodníky stavebních a zemních strojů : rotační převodníky. -Pomaluběžné hydromotory. Kyvné hydromotory. Přímočaré hydromotory. Těsnění v hydraulických systémech. -Rozváděče a jednosměrné ventily. Monoblokové rozváděče mobilních strojů. -Škrtící ventily a ventily s tlakovou váhou. Tlakové ventily. Hydraulické akumulátory. Použití akumulátorů v hydraulických systémech. -Hydraulické systémy otevřené a uzavřené. Nádrže, vedení kapaliny, potrubní spoje. Montáž hydraulických systémů : montáž prvků do potrubí, na bloky, sdružování prvků. Teplotní stabilizace hydr. obvodu. Výplachové chlazení uzavřených obvodů. -Hydrostatické pohony stavebních a zemních strojů:charakteristiky pracovních mechanismů. Charakteristiky pohonů. Pracovní bod pohonu. Objemové řízení hydrostatických pohonů. Regulační hydrogenerátory. -Hydrostatické převody stavebních a zemních strojů. Charakteristiky. Hydro- statické pohony a převody pojezdových mechanismů rýpadel a nakládačů. Hydrostatické pohony kráčivých podvozků rýpadel. Opěry podvozků. Napínání pásů. -Řízení pohonu proměnným odporem. Hydrostatické pohony, otoče stavebních a zemních strojů. Rozběh pohonu. Výpočet doby rozběhu. Brzdění a hydrosta- tické brzdící systémy. -Hydrostatické pohony nadstavby stavebních a zemních strojů. Vícemotorové pohony. Synchronní chod hydromotorů. -Servořízení mechanicko-hydraul., elektro-hydraul. Proporcionální rozváděče a ventily. Servoventily a servopohony. -Údržba hydraulických systémů. Filtry a filtrace. Základy měření a diagnos- tiky hydraulických systémů. -Hydrostatické pohony vrtacích strojů. Hydraulická sbíjecí kladiva. Osnova cvičení : ---------------- -Analýza ideálního hydraulického obvodu v ustáleném stavu. -Výpočet tlakových a průtokových ztrát. Účinnosti hydrostat. převodníků. -Návrh a výpočet hydraul. obvodu s uvažováním tlakových ztrát a účinností. Zadání programu č.1 : Návrh hydraulického systému stavebního nebo zemního stroje. -Tepelný výpočet hydraul. obvodu. Práce na programu č.1. -Program č.2 : Měření delte p-Q charakteristiky hydrogenerátoru. -Program č.3. Návrh a výpočet přímočarého hydromotoru. -Návrh a výpočet přímočarého hydromotoru : pokračování práce na programu. -Program č.4 : Měření škrtícího ventilu a ventilu s tlakovou váhou. -Výpočet akumulátoru a návrh pohonu s akumulátorem. -Výpočet hydrostatického převodu pojezdového mechanismu. -Program č.5 : Měření charakteristiky pohonu s řízením proměnným odporem. -Návrh pohonu otoče. Výpočet doby rozběhu a brzdění pohonu. -Návrh hydraul. obvodu nadstavby stavebního nebo zemního stroje. -Výpočet synchronního chodu hydromotorů. -Měření a vyhodnocování diagnostickým systémem M5000. -Odevzdání a vyhodnocení programů. Zápočet.

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51
        Examination Examination 100  0
        Exercises evaluation Credit 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2000/2001 (M2301) Mechanical Engineering (2302T032) Minig Equipment K Czech Ostrava 6 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner