338-0083/02 – Hydrodynamics and Hydrodynamic Machines ()

Gurantor departmentDepartment of Hydromechanics and Hydraulic EquipmentCredits6
Subject guarantorprof. Ing. Jaroslav Janalík, CSc.Subject version guarantorprof. Ing. Jaroslav Janalík, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year4Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1998/1999Year of cancellation2000/2001
Intended for the facultiesIntended for study types
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 3+3

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

- Hydrostatika. Tlak v kapalině. Eulerova rovnice hydrostatiky. - Pascalův zákon. - Tlak na rovinné a křivé plochy. - Relativní pohyb kapalin. - Proudění skutečných kapalin. Rovnice spojitosti. Eulerova rovnice hydrodynamiky. - Bernoulliho rovnice. Hybnostní věta. - Měření rychlosti kapaliny a tlaku. - Laminární proudění v kruhovém potrubí, tlaková ztráta třením. - Stékání po svislé stěně. - Laminární proudění nenewtonovských kapalin, mocninová a Binghamova rovnice toku. - Hydraulické ztráty při turbulentním proudění, ztráta třením, místní ztráty, ztráta v nekruhových průřezech. - Výtok skutečných tekutin otvory a nátrubky. Přepady. Vyprazdňování nádob. - Hydraulický výpočet potrubí. Potrubí jednoduché stálého a proměnného průřezu. Potrubí složené a rozvětvené. - Proudění v rotujícím kanále. Bernoulliho rovnice pro ustálené proudění rotujícím kanálem. - Proudění koryty - rovnoměrné a nerovnoměrné. - Nestacionární proudění kapaliny. Bernoulliho rovnice pro neustálené proudění nestlačitelné kapaliny. - Hydraulický ráz. - Odpor těles, sedimentační rychlost částic. - Proudění suspenzí voda-pevná částice, vzduch-pevná částice, tlakový spád. - Rozdělení čerpadel. - Základní parametry čerpadel. - Pracovní princip hydrostatického čerpadla. - Pracovní princip hydrodynamického čerpadla, jeho rovnice, měrná energie, dopravní výška, výkon a příkon čerpadla, sací schopnost a kavitace, měrné otáčky čerpadla. - Čerpadlo při změně otáček a při změně viskozity čerpané kapaliny. - Řazení čerpadel a spolupráce s potrubím. - Vybraná konstrukční řešení čerpadel.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51 3
        Examination Examination 100  0 3
        Exercises evaluation Credit 45  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2007/2008 (M3909) Process Engineering (2807T004) Chemical Engineering (02) Chemické inženýrství P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2007/2008 (M3909) Process Engineering (2811T002) Chemie a technologie paliv (03) Chemie a technologie paliv P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2006/2007 (M3909) Process Engineering (2807T004) Chemical Engineering (02) Chemické inženýrství P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2006/2007 (M3909) Process Engineering (2811T002) Chemie a technologie paliv (03) Chemie a technologie paliv P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2005/2006 (M3909) Process Engineering (2807T004) Chemical Engineering (02) Chemické inženýrství P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2005/2006 (M3909) Process Engineering (2811T002) Chemie a technologie paliv (03) Chemie a technologie paliv P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2004/2005 (M3909) Process Engineering (2807T004) Chemical Engineering (02) Chemické inženýrství P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2004/2005 (M3909) Process Engineering (2811T002) Chemie a technologie paliv (03) Chemie a technologie paliv P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2003/2004 (M3909) Process Engineering (2807T004) Chemical Engineering (02) Chemické inženýrství P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2003/2004 (M3909) Process Engineering (2811T002) Chemie a technologie paliv (03) Chemie a technologie paliv P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2002/2003 (M3909) Process Engineering (2807T004) Chemical Engineering (02) Chemické inženýrství P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2002/2003 (M3909) Process Engineering (2811T002) Chemie a technologie paliv (03) Chemie a technologie paliv P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2001/2002 (M3909) Process Engineering (2807T004) Chemical Engineering (02) Chemické inženýrství P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2001/2002 (M3909) Process Engineering (2811T002) Chemie a technologie paliv (03) Chemie a technologie paliv P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2000/2001 (M3909) Process Engineering (2807T004) Chemical Engineering (02) Chemické inženýrství P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2000/2001 (M3909) Process Engineering (2811T002) Chemie a technologie paliv (03) Chemie a technologie paliv P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.