338-0083/02 – Hydrodynamika a hydrodynamické stroje ()

Garantující katedraKatedra hydromechaniky a hydraulických zařízeníKredity6
Garant předmětuprof. Ing. Jaroslav Janalík, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Jaroslav Janalík, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník4Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1998/1999Rok zrušení2000/2001
Určeno pro fakultyUrčeno pro typy studia
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+3

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Vyučovací metody

Anotace

- Hydrostatika. Tlak v kapalině. Eulerova rovnice hydrostatiky. - Pascalův zákon. - Tlak na rovinné a křivé plochy. - Relativní pohyb kapalin. - Proudění skutečných kapalin. Rovnice spojitosti. Eulerova rovnice hydrodynamiky. - Bernoulliho rovnice. Hybnostní věta. - Měření rychlosti kapaliny a tlaku. - Laminární proudění v kruhovém potrubí, tlaková ztráta třením. - Stékání po svislé stěně. - Laminární proudění nenewtonovských kapalin, mocninová a Binghamova rovnice toku. - Hydraulické ztráty při turbulentním proudění, ztráta třením, místní ztráty, ztráta v nekruhových průřezech. - Výtok skutečných tekutin otvory a nátrubky. Přepady. Vyprazdňování nádob. - Hydraulický výpočet potrubí. Potrubí jednoduché stálého a proměnného průřezu. Potrubí složené a rozvětvené. - Proudění v rotujícím kanále. Bernoulliho rovnice pro ustálené proudění rotujícím kanálem. - Proudění koryty - rovnoměrné a nerovnoměrné. - Nestacionární proudění kapaliny. Bernoulliho rovnice pro neustálené proudění nestlačitelné kapaliny. - Hydraulický ráz. - Odpor těles, sedimentační rychlost částic. - Proudění suspenzí voda-pevná částice, vzduch-pevná částice, tlakový spád. - Rozdělení čerpadel. - Základní parametry čerpadel. - Pracovní princip hydrostatického čerpadla. - Pracovní princip hydrodynamického čerpadla, jeho rovnice, měrná energie, dopravní výška, výkon a příkon čerpadla, sací schopnost a kavitace, měrné otáčky čerpadla. - Čerpadlo při změně otáček a při změně viskozity čerpané kapaliny. - Řazení čerpadel a spolupráce s potrubím. - Vybraná konstrukční řešení čerpadel.

Povinná literatura:

Noskievič, J. a kol. : Mechanika tekutin, SNTL 1987 Noskievič, J. a kol. : Hydromechanika, skripta VŠB-TU Ostrava, 1980 Noskievič, J., Janalík, J., Rýc, Z., Šťáva, P. : Mechanika tekutin - Sbírka příkladů, skriptum VŠB-TU Ostrava, 1988 Noskievič, J., Janalík, J., Rýc, Z., Šťáva, P. : Mechanika tekutin - Laboratorní měření, skriptum VŠB-TU Ostrava, 1988

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

- Hydrostatika. Tlak v kapalině. Eulerova rovnice hydrostatiky. - Pascalův zákon. - Tlak na rovinné a křivé plochy. - Relativní pohyb kapalin. - Proudění skutečných kapalin. Rovnice spojitosti. Eulerova rovnice hydrodynamiky. - Bernoulliho rovnice. Hybnostní věta. - Měření rychlosti kapaliny a tlaku. - Laminární proudění v kruhovém potrubí, tlaková ztráta třením. - Stékání po svislé stěně. - Laminární proudění nenewtonovských kapalin, mocninová a Binghamova rovnice toku. - Hydraulické ztráty při turbulentním proudění, ztráta třením, místní ztráty, ztráta v nekruhových průřezech. - Výtok skutečných tekutin otvory a nátrubky. Přepady. Vyprazdňování nádob. - Hydraulický výpočet potrubí. Potrubí jednoduché stálého a proměnného průřezu. Potrubí složené a rozvětvené. - Proudění v rotujícím kanále. Bernoulliho rovnice pro ustálené proudění rotujícím kanálem. - Proudění koryty - rovnoměrné a nerovnoměrné. - Nestacionární proudění kapaliny. Bernoulliho rovnice pro neustálené proudění nestlačitelné kapaliny. - Hydraulický ráz. - Odpor těles, sedimentační rychlost částic. - Proudění suspenzí voda-pevná částice, vzduch-pevná částice, tlakový spád. - Rozdělení čerpadel. - Základní parametry čerpadel. - Pracovní princip hydrostatického čerpadla. - Pracovní princip hydrodynamického čerpadla, jeho rovnice, měrná energie, dopravní výška, výkon a příkon čerpadla, sací schopnost a kavitace, měrné otáčky čerpadla. - Čerpadlo při změně otáček a při změně viskozity čerpané kapaliny. - Řazení čerpadel a spolupráce s potrubím. - Vybraná konstrukční řešení čerpadel.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51 3
        Zkouška Zkouška 100  0 3
        Zápočet Zápočet 45  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2007/2008 (M3909) Procesní inženýrství (2807T004) Chemické inženýrství (02) Chemické inženýrství P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2007/2008 (M3909) Procesní inženýrství (2811T002) Chemie a technologie paliv (03) Chemie a technologie paliv P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2006/2007 (M3909) Procesní inženýrství (2807T004) Chemické inženýrství (02) Chemické inženýrství P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2006/2007 (M3909) Procesní inženýrství (2811T002) Chemie a technologie paliv (03) Chemie a technologie paliv P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2005/2006 (M3909) Procesní inženýrství (2807T004) Chemické inženýrství (02) Chemické inženýrství P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2005/2006 (M3909) Procesní inženýrství (2811T002) Chemie a technologie paliv (03) Chemie a technologie paliv P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2004/2005 (M3909) Procesní inženýrství (2807T004) Chemické inženýrství (02) Chemické inženýrství P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2004/2005 (M3909) Procesní inženýrství (2811T002) Chemie a technologie paliv (03) Chemie a technologie paliv P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2003/2004 (M3909) Procesní inženýrství (2807T004) Chemické inženýrství (02) Chemické inženýrství P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2003/2004 (M3909) Procesní inženýrství (2811T002) Chemie a technologie paliv (03) Chemie a technologie paliv P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2002/2003 (M3909) Procesní inženýrství (2807T004) Chemické inženýrství (02) Chemické inženýrství P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2002/2003 (M3909) Procesní inženýrství (2811T002) Chemie a technologie paliv (03) Chemie a technologie paliv P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2001/2002 (M3909) Procesní inženýrství (2807T004) Chemické inženýrství (02) Chemické inženýrství P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2001/2002 (M3909) Procesní inženýrství (2811T002) Chemie a technologie paliv (03) Chemie a technologie paliv P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2000/2001 (M3909) Procesní inženýrství (2807T004) Chemické inženýrství (02) Chemické inženýrství P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2000/2001 (M3909) Procesní inženýrství (2811T002) Chemie a technologie paliv (03) Chemie a technologie paliv P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.