338-0086/02 – Hydrodynamika ()

Garantující katedraKatedra hydromechaniky a hydraulických zařízeníKredity6
Garant předmětuprof. Ing. Jaroslav Janalík, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Jaroslav Janalík, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník4Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1998/1999Rok zrušení2000/2001
Určeno pro fakultyUrčeno pro typy studia
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
kombinovaná Zápočet a zkouška 18+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Vyučovací metody

Anotace

Povinná literatura:

Noskievič a kol. : Mechanika tekutin, SNTL/ALFA, 1987. Noskievič, J. - Janalík, J. - Rýc, Z. - Šťáva, P. : Mechanika tekutin-sbírka příkladů. Skripta VŠB, 1988. Noskievič, J. - Janalík, J. - Rýc, Z. - Šťáva, P. : Mechanika tekutin-příručka pro laboratorní cvičení. Skriptum VŠB, 1987.

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Rozdělení proudění kapalin (dle vlastností kapalin a kinematických hledisek : prostor čas; základní pojmy : dráha, proudnice, proudová trubice, proudové vlákno). Rovnice kontinuity (pro prostorové a rovinné proudění, pro jednorozměrné proudění). Eulerova rovnice hydrodynamiky (rovnováha sil v dokonalé kapalině za pohybu). Bernoulliho rovnice pro ideální tekutinu (včetně pravidel pro praktické využití). Měření rychlosti kapaliny a jejího tlaku (trubice Pitotova a Prandtlova, průřezová měřidla : clony, dýzy). Proudění skutečné kapaliny (laminární, turbulentní, kriterium). Bernoulliho rovnice pro skutečné kapaliny (včetně pravidel pro praktické využití). Laminární proudění v potrubí kruhového průřezu (rychlostní profil, průtok, ztráty třením). Hydraulické odpory třením v hladkém potrubí a v drsném potrubí (hydrodynamicky hladké potrubí). Hydraulické odpory třením v nekruhovém potrubí (hydraulický průměr) Místní odpory změnou průřezu a směru proudění (rozšíření, zúžení, v zakřivených potrubích a armaturách). Výtok kapalin z nádob (rychlostní, kontrakční, výtokový součinitel, souvislost se ztrátovým součinitelem). Výtok kapaliny velkým otvorem a ponořeným otvorem. Přepad (dokonalý a nedokonalý). Vyprazdňování nádob. Hydraulický výpočet potrubí a gravitační potrubí (základy grafického řešení). Bernoulliho rovnice pro rotující kanál a aplikace na odstředivé čerpadlo. Měrná energie a výkon. Neustálené proudění nestlačitelné kapaliny v potrubí (rozšířená Bernoulliho rovnice) Hydraulický ráz (totální a částečný, Žukovského vztah). Průtok koryty - rovnoměrný proud Hybnostní věta v mechanice tekutin a účinek paprsků na desky stojící a pohybující se. Odpor těles. Fyzikální podobnost v mechanice tekutin.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51 3
        Zápočet Zápočet 30 (30) 0 3
                Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 30  0 3
        Zkouška Zkouška 70 (70) 0 3
                Ústní zkouška Ústní zkouška 70  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2005/2006 (M3909) Procesní inženýrství (2807T004) Chemické inženýrství (02) Chemické inženýrství K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2004/2005 (M3909) Procesní inženýrství (2807T004) Chemické inženýrství (02) Chemické inženýrství K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2003/2004 (M3909) Procesní inženýrství (2807T004) Chemické inženýrství (02) Chemické inženýrství K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2002/2003 (M3909) Procesní inženýrství (2807T004) Chemické inženýrství (02) Chemické inženýrství K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2001/2002 (M3909) Procesní inženýrství (2807T004) Chemické inženýrství (02) Chemické inženýrství K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2000/2001 (M3909) Procesní inženýrství (2807T004) Chemické inženýrství (02) Chemické inženýrství K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.